dansk_flag_rollover

Hvis du har nogle fotos fra den tidligere Them Kommune eller Gulbene, og du ikke har noget imod at låne dem til foreningen til skanning/overførsel og brug på denne side, så mail venligst til antra@kahrius.dk
Der er ikke noget honorar, men fotografens navn bliver nævnt.

Ja Jums ir fotoattēli, kuros redzami kādi no Temas vai Gulbenes skatiem, un Jūs esat ar mieru šos foto aizdot ieskanēšanai vai nosūtīt pa e-pastu biedrībai izmantotošanai šajā mājaslapā, lūdzu sūtiet ziņu uz antra@kahrius.dk
Honorāru piedāvāt nevaram, taču minēsim fotogrāfa vārdu.

lettisk_flag_rollover

 
Them i fotos - Tema fotoattēlos
Se også fotos fra: Bryryp - Rødelund - Salten - Them by - Vinding - Vrads
Skat. attēlus arī no: Bruirupas - Redelundas - Saltenas - Temas pilsētas - Vindingas - Vrasas
 
Gjessø - Gjesē ciems
Natur
Begivenheder
Siden bliver løbende opdateret med ny fotos.
Lappuse tiks papildināta ar jauniem fotoattēliem.
Daba
Notikumi
Gjessø Forsamlingshus i 1998.

(Foto: Torben Kahr)

Starten på huset fandt sted i 1874. Det er opført på frivillig basis, og selve indvielsen af huset fandt sted i sommeren 1875. Og i en avisartikel fra 1875, som er den ældst kendte omtale af huset, kunne man læse, at det var et gudshus og ikke et beboelseshus, da huset netop var opført med kirkevinduer.
I den første forhandlings-protokol står der, at huset skulle bruges til: ”det levende ord og idræt, leg og kønne danse”, dette er stadig en del af det, forsamlingshuset gerne vil stå for.
I dag står huset som et forsamlingshus, der flittigt er i brug og har stadig stor opbakning fra byens og oplandets beboere, samt den frivillige medlemsskare, som p.t. udgør ca. 150 husstande.
Huset drives i dag af fem frivillige husstande, som idag også udgør for samlings-husets bestyrelse.

(gjessøforsamlingshus.dk

gjesso_forsamlingshus_otte_og_halvfems
Gjesē Tautas nams 1998. gadā..

(Foto: Torbens Kārs)

Nama būvniecību brīvprātīgie ciema iedzīvotāji iesāka1874. gadā, un tas tika iesvētīts 1875. gada vasarā. Rakstā no kādas 1875. gada avīzes, kad tautas nams pieminēts pirmo reizi, var lasīt, ka šis ir bijis dieva nams, nevis dzīvojamā māja, un logi tāpēc veidoti kā baznīcām.
Pirmajā pārdošanas protokolā minēts, ka māja izmantojama: «dzīvajam vārdam, vingrinājumiem, rotaļām un daiļām dejām«, un šis uzstādījums arī mūsdienās joprojām ir daļa no tā, par ko iestājas tautas nama vadība.
Šodien ēka ir plaši lietots tautas nams, un tā darbību aktīvi atbalsta pilsētiņas un tās apkārtnes ļaudis - kopā apmēram 150 māju iedzīvotāji.
Par nama uzturēšanu rūpējas piecu māju iedzīvotāji, - viņi vienlaikus ir arī Gjesē Tautas nama vadība.
(gjessøforsamlingshus.dk)