Biedrība kopš 2021. gada 26. augusta ir pašlikvidējusies.