Sådan bliver du medlem af vores forening:


Du skal kontakte foreningens kasserer Karen Schjørring:

Telefon: 86 84 78 63
Mail: schjoerring@turbopost.dk

 

Medlemskontingent er:

100 kr. - enkeltperson
200 kr. - familie/virksomhed

Beløbet kan indbetales på 2380 konto 3485237428.
Husk navn og adresse på indbetaling, så vi ved, hvem det kommer fra.

Medlemskontingent opkræves normalt hvert år i oktober måned.