dansk_flag_rollover

Hvis du har nogle fotos fra den tidligere Them Kommune eller Gulbene, og du ikke har noget imod at låne dem til foreningen til skanning/overførsel og brug på denne side, så mail venligst til antra@kahrius.dk
Der er ikke noget honorar, men fotografens navn bliver nævnt.

Ja Jums ir fotoattēli, kuros redzami kādi no Temas vai Gulbenes skatiem, un Jūs esat ar mieru šos foto aizdot ieskanēšanai vai nosūtīt pa e-pastu biedrībai izmantotošanai šajā mājaslapā, lūdzu sūtiet ziņu uz antra@kahrius.dk
Honorāru piedāvāt nevaram, taču minēsim fotogrāfa vārdu.

lettisk_flag_rollover

 
Natur omkring Them - Daba ap Temu
Byerne
Begivenheder
Siden bliver løbende opdateret med ny fotos. - Lappuse tiks papildināta ar jauniem fotoattēliem. Pilsēta un ciemi
Notikumi
Salten-profilen.

(Foto: Torben Kahr.)
salten_profil Zemesslāņu atsegumi Saltenā.

(Foto: Torbens Kārs.)
Torup Sø - søen ved sydgrænsen af den tidligere Them Kommune.

(Foto: Torben Kahr.)
torup Torupas ezers, kas atrodas uz bijušās Temas komūnas dienvidu robežas.

(Foto: Torbens Kārs.)
En bøgeskov ved Bryrup.

(Foto: Torben Kahr.)
boedalen_ved_bryrup Skābaržu ieleja pie Bruirupas.

(Foto: Torbens Kārs.)
Naturstien mellem Virklund og Them.

(Foto: Erik Andreasen, 1997)
naturstien_mellem_virklund_og_them_dabas_taka_starp_vierklundu_un_temu Dabas taka starp Virklundu un Temu.

(Foto: Ēriks Andreasens, 1997)