dansk_flag   lettisk_flag  
 

Vellykket besøg fra Gulbene.
Kontrakten underskrevet
(Torben Kahr til Den Lokale Avis d., 28. april og 5. maj 1993)

   
         
  Under mottoet demokratiudvikling afholdes der i denne uge
venskabsbybesøg fra Gulbene i Letland. 21 personer deltager i besøget.
  Ar motto: «demokrātijas attīstība« šonedēļ Temā ciemojās ļaudis no sadraudzības pilsētas Latvijā Gulbenes. Vizītē piedalījās 21 cilvēks.  
         
Borgmestrene Niels Mølholm, Them, og Liga Zitane, Gulbene, på Them Rådhus, flankeret af det danske og det lettiske flag.

(Foto: Torben Kahr)
niels_molholm_liga_zitane_i_them Pašvaldību vadītāji Nilss Molholms un Līga Zitāne (Gulbene) pie Temas rātsnama ar dāņu un latviešu karogiem fonā.

(Foto: Torbens Kārs)
Orientering på Them Rådhus. Første række fra venstre: Janis Mednieks, Gulbene Kommunes byrådsmedlemmer Ligita Zitane, Liga Zitane (borgmester), Dailis Kaparshmits, tolk Andrejs Visockis, Thems borgmester Niels Mølholm og Them Kommunes byrådsmedlem Hans Bunde.

(Foto: Torben Kahr)
rundvisning_paa_raadhuset_i_them Temas rātsnama apskatīšana. Pirmajā rindā no kreisās: Jānis Mednieks, Gulbenes pašvaldības padomes locekļi: Ligita Zitāne, Līga Zitāne (priekšsēdētāja), Dailis Kaparšmits, tulks Andrejs Visockis, Temas mērs Nilss Molholms un Temas komūnas biroja loceklis Hanss Bunde.

(Foto: Torbens Kārs)
Ved Skaaningbro Station. Foran sidder: ?, Ligita Zitane og ?. Fra venstre står: Tolk Andrejs Visockis, Dailis Kaparsmits?,Kurt Møller, Harijs Tomass, Niels Molholm, Janis Mednieks,Maija Dauskane, Anna Korkla, Ivars Griestins?, Marite Blumberga, tolk Lasma Augstkalne og Peteris Gailitis.

(Foto: Torben Kahr)

ved_skaaningbro_stationen_hele_delegation_fra_gulbene Pie Skoningbro stacijas. Priekšā sēž: ?, Ligita Zitāne un ?. Stāv, no kreisās: tulks Andrejs Visockis, Dailis Kaparšmits?, Kurts Mollers, Harijs Tomass, Nilss Molholms, Jānis Mednieks, Maija Dauškāne, Anna Korkla, Ivars Griestiņš?, Mārīte Blumberga, ?, tulks Lāsma Augstkalne og Pēteris Gailītis.

(Foto: Torbens Kārs)
Gulbene-delegationen prøvede også en tur med Bryrup-Vrads smalsporstog. I forgrunden: municipaldirektøren Valtis Krauklis, Marite Blumberga og Dailis Kaparshmits.

(Foto: Torben Kahr)
marite_blumberga_valtis_krauklis_dailis_kaparsmits Gulbenes delegācijas locekļi izmēģināja arī braucienu ar Bruirupas-Vrasas šaursliežu bānīti. Priekšplānā: izpilddirektors Valtis Krauklis, Mārīte Blumberga un Dailis Kaparšmits.

(Foto: Torbens Kārs)
Them Kommunes borgmester Niels Mølholm og Gulbene Kommunes borgmester Liga Zitane underskriver venskabsbysamarbejdskontrakt.

(Foto: Torben Kahr)
niels_molhom_liga_zitane_underskriver_samarbejdskontrakt_mellem_them_og_gulbene Temas Komūnas mērs Nilss Molholms un Gulbenes rajona padomes priekšsēdētāja Līga Zitāne paraksta pilsētu sadraudzības līgumu.

(Foto: Torbens Kārs)
Alle samlet omkring de underskrevne kontrakter. Foran sidder Thems borgmester Niels Mølholm og Gulbenes borgmester Liga Zitane med kontrakterne ir hænderne. Tidligere købmand Jack, Salten, og hans kone, som var flygtet fra Letland, da krigen brod ud i 39’, var inviteret med, så de kunne hilse på og få en snak med tidligere landsmænd. De står til højre i billedet.

(Foto: Torben Kahr)
alle_samlet_rundt_om_samarbejdskontrakten_mellem_them_og_gulbene Visi kopā ap parakstīto līgumu. Priekšā, ar līgumu rokās, sēž Temas mērs Nilss Molhoms un Gulbenes padomes priekšsēdētāja Līga Zitāne. Arī bijušais Saltenas veikala īpašnieks Džeks, kas 1939. gadā atbēga uz šejieni no Latvijas, kopā ar sievu bija ielūgti uz pasākumu, lai varētu parunāties ar saviem tautiešiem. Attēlā abi - pirmie no labās.

(Foto: Torbens Kārs)
Tirsdag aften var der besøg i Medborgerhuset, hvor flere af musikskolens elever spillede for de lettiske gæster. Her er flere af H.P.'s fløjtepiger, der spillede meget smukt, sammen med nogle af de optrædende fra "Dragen og sommerfuglen", hvorfra der blev leveret en appetitvækker.

(Foto: Torben Kahr)
them_medborgerhus_fra_forstillingen_om_dragen_og_sommerfuglen Otrdienas vakarā visi ciemojās tautas namā, kur vairāki mūzikas skolas audzēkņi sniedza priekšnesumus latviešu ciemiņiem. Attēlā redzamas vairākas H.P. flautistes, kas ļoti skaisti spēlēja, un daži uzveduma «Pūķis un tauriņš« dalībnieki, kas rādīja daudsološus fragmentus no šī uzveduma.

(Foto: Torbens Kārs)
På O. Vinduer var der også rundvisning og bagefter en forfriskning udenfor virksomheden. Ivan Birksø overrakte et maleri til borgmesteren fra Gulbene.

(Foto: Torben Kahr)
o_vinduer_ivan_birkso_overraekker_billedet_til_liga_zitane_knudlund_industricenter_them_kommune Ciemiņiem tika izrādīta arī fabrika «O. Vinduer«, un pēc tam visi tika nedaudz uzcienāti. Ivans Bierkso Gulbenes padomes priekšsēdētājai pasniedza gleznu.

(Foto: Torbens Kārs)
Den lettiske delegation foran Toftevang, hvor man først fik en kort introduktion af Marie Winther og senere var rundt og fik set og forklaret.

(Foto: Ulla Kahr)
delegationen_fra_gulbene_foran_toftevangen_i_them Latviešu delgācija pie Toftevanga (veco ļaužu pansionāta). Vispirms Marija Vintere sniedza īsu informāciju, bet pēc tam viesiem tika izrādīts pansionāts.

(Foto: Ule Kāra)
Fra Toftevang gik man i det skønne forårsvejr op til Them Børnehave, hvor man undervejs fik forklaret om indsamling af storskrald og papir - der lå en dynge foran børnehaven til afhentning.

(Foto: Torben Kahr)
gaaturen_til_bornehaven Par cik laiks bija tik jauks, no Toftevanga līdz Temas bērnudārzam visi gāja kājām, un, ieraugot pie bērnudārza lūžņu un papīra kaudzi, saņēma paskaidrojumus par to, kā komūnā noris atkritumu savākšana.

(Foto: Torbens Kārs)
I børnehave var der kaffe/the og hjemmebagte boller, mens Kirsten fortalte - og senere var man rundt både inde og ude. Senere på dagen var man i kirken.

(Foto: Torben Kahr)
paa_bornehaven_i_them Bērnudārzā viesi baudīja kafiju vai tēju ar pašceptām maizītēm un klausījās Kierstenas stāstījumu, bet pēc tam apskatīja telpas un rotaļlaukumus. Vēlāk delegācija pabija Temas baznīcā.

(Foto: Torbens Kārs)
I Svømmehallen fik man mulighed for at se et hold i gang, og dem, der havde lyst, og det var mange, var med i teknikrummet for at få forklaret om svømmehallens opvarmning og vandrensning m.v. Mange udtrykte ønske om en tur i vandet, det var fristende i den sommervarme, som havde indfundet sig. Inden besøget i svømmehallen var delegationen i Them Hallen, hvor Harder viste rundt og forklarede.

(Foto: Torben Kahr)
paa_svommehallen_i_them Temas Peldbaseinu hallēs varēja vērot grupu, kam bija nodarbība, un tie, kas vēlējās (un tādu bija daudz), devās līdzi uz aprūpes telpu, kur uzzināja par baseinu apsildi, ūdens attīrīšanu, u. tml. Daudzi izteica vēlēšanos izpeldēties, - vasarīgajā karstumā ūdens šķita ļoti vilinošs. Pirms došanās uz peldbaseiniem, delegācija apskatīja arī Temas Sporta halli un noklausījās Hārdera stāstījumu par to.

(Foto: Torbens Kārs)
Man var på Jørk og Larsen på rundvisning. Her er tolk Andrejs i gang med at oversætte, hvad Kirsten Jørck forklarer om produktionen i firmaet.

(Foto: Torben Kahr)
jork_and_larsen_knudlund_industricenter_i_them_kommune_andrejs_visockis_kirsten_jorck Tika pabūts arī firmā «Jork & Larsen«. Attēlā Andrejs tulko Kierstenas Jorkas stāstījumu par ražošanu šajā uzņēmumā.

(Foto: Torbens Kārs)

Der var en dyne til alle mænd, inden man forlod Jørck og Larsen, det var der stor glæde over.
Fra venstre, stående: Thems borgmester Niels Mølholm (med hænderne over brystet), Martins Kokars, Lasma Augstkalne, Dailis Kaparsmits, Harijs Tomass, Liga Zitane, Marite Blumberga, Peteris Gailitis, Anna Korkla, Janis Mednieks, ?, Gulbenes borgmester Liga Zitane og Margarita Cesla. Siddende foran: Gulbenes municipaldirektør Valtis Krauklis og Ivars Suseklis?.

(Foto: Torben Kahr)

jork_and_larsen_delegationen_fra_gulbene_med_dyner Noslēgumā «Jork & Larsen«, katram uzdāvināja šeit ražotu segu, par ko viesiem bija liels prieks.
No kreisās stāv: Temas mērs Nilss Molholms (ar uz krūtīm sakrustotām rokām), Mārtiņš Kokars, Lāsma Augstkalne, Dailis Kaparšmits, Harijs Tomass, Līga Zitāne, Mārīte Blumberga, Pēteris Gailītis, Anna Korkla, Jānis Mednieks, ?, Gulbenes rajona padomes priekšsēdētāja Līga Zitāne un Margarita Češļa. Priekšā sēž: Gulbenes izpilddirektors Valtis Krauklis un Ivars Suseklis?.

(Foto: Torbens Kārs)
På turen rundt i Industriområdet var delegationen også hos AM System.

(Foto: Torben Kahr)

hos_a_m_system

Rūpniecības centra apmeklējuma laikā delegācija paviesojās arī firmā «AM System«.

(Foto: Torbens Kārs)
Som afslutning på besøget i industriområdet var man hos Themo Byg , hvor mange fik fundet et eller andet, de gerne ville have med hjem - til sig selv eller som gave til dem derhjemme.
På billedet fra venstre: Ligita Zitane, Dailis Kaparsmits, Maija Dauskane, Liga Zitane, Marite Blumberga, Peteris Gailitis og Janis Mednieks.

(Foto: Torben Kahr)
hos_themo_byg_ligita_zitane_dailis_kaparsmits_maija_dauskane_liga_zitane_marite_blumberga_peteris_gailitis_janis_mednieks

Noslēdzot savu viesošanos rūpniecības centrā, viesi iegāja arī Themo Byg veikalā, kur vairāki no viņiem atrada ko noderīgu - sev pašiem vai kā dāvanu mājās palicējiem.
Attēlā no kreisās: Ligita Zitāne, Dailis Kaparšmits, Maija Dauškāne, Līga Zitāne, Mārīte Blumberga, Pēteris Gailītis og Jānis Mednieks.

(Foto: Torbens Kārs)

Beklager kvaliteten af billeder - de er skannede fra datidens aviser.
Hvis du har deltaget i begivenhederne og har nogle originale billeder eller kender personerne, vi har sat et spørgsmålstegn ved, så skriv til antra@kahrius.dk
Atvainojamies par foogrāfiju kvalitāti, - tās ir ieskanētas no tā laika avīzēm. Ja esat šajos pasākumos pedalījies/-usies, un Jums ir kādi oriģinālfoto, vai arī jūs pazīstat cilvēkus, kuru vārdus esam aizvietojuš ar jautājuma zīmi, dodiet, lūdzu ziņu - antra@kahrius.dk

- Laika limits gulbeniešu vizītei mums bija ļoti neliels, taču laimīgā kārtā mēs paguvām visu ieplānoto, - apciemojuma beigās priecīgi konstatēja mērs Nilss Molholms:
- Apmeklējām komūnas iestādes: Toftevangu, bērnudārzus, skolas. Pabijām dažos Knudlundas rūpniecības centra uzņēmumos: «Jorck & Larsen«, «DIXIT«, «AM System« un «O. Vinduer«. Notika vairākas privātas ciemošanās, pakāpeniski nodibinājās sakari, piemēram, starp medniekiem Gulbenē un Temā - ar mērķi organizēt medniecības ceļojumus. Viesi pabija Temas Sporta hallē, Peldbaseina hallēs, Temas baznīcā, kur uzzināja par dāņu baznīcu kā tādu, tika nodibināti sakari starp abu komūnu baznīcām, kas turpināsies arī nākotnē. Tika pabūts arī Silkeborgā, redzēta mūzikas skolas skolēnu uzstāšanās, un Torftebjāu Tautas namā dejotas tautas dejas. Bija viesošanās pie trim ģimenēm viņu mājās, pie kam - delegācijai izdevās redzēt Dāniju visā tās skaistumā, nedēļā, kad sākās īsts pavasaris! Jā, jāatzīst, ka viss norisa ļoti veiksmīgi, Nilss Molholms secināja.
Uz nākamo pavasari plānojas atbildes vizīte Gulbenē, bet līdz tam paredzēti darba un kultūras apmaiņas braucieni, piemēram, šovasar Temā ciemosies tautas deju kopa. Vēl tiek plānots, ka uz Gulbeni dosies uzņēmēju delegācija ar mērķi nodibināt sadarbību ar turienes uzņēmumiem.