dansk_flag_rollover

 

Hjælp til opstilling af orgel
i Gulbene Kirke
(Niels Uldall-Jessen, Den Lokale Avis 09.04.2003)

Palīdzība ērģeļu uzstādīšanai
Gulbenes baznīcā
(Nilss Uldēls-Jesens, Den Lokale Avis 09.04.2003.)

lettisk_flag_rollover

 

 
 
     
  Gulbene Kirke er ved at få et nyt tag.

(Privatfoto)
gulbenes_luteranu_baznica_ziema Gulbenes baznīcai tiek likts jauns jumts.

(Foto: no personīgā albuma)
 
  Her ses sognepræst Atis Bambans og menighedsrådsformand Laura Dille i Gulbene Kirke.

(Privatfoto)
atis_bambans_laura_dille_gulbenes_luteranu_baznica Attēlā: Mācītājs Atis Bambāns un draudzes padomes priekšsēdētāja Laura Dille Gulbenes baznīcā.

(Foto: no personīgā albuma)
 
 

Menighedsrådene i Vinding-Bryrup-Vrads og Them Sogne har fået en henvendelse fra vores venskabsmenighed i Gulbene i Letland, om vi vil hjælpe dem med at få opstillet et nyt orgel i Gulbene Kirke.

Der er iikke tale om et nyt orgel, men om et brugt orgel, som de har fået forærende fra Sturefors Kirke i Sverige for et par år siden. Det er et ret anseeligt orgel på 22 stemmer fordelt på to manualer og én pedal, bygget i 1966 af orgelbygger Richard Jacobi. Et orgel, som menigheden i Gulbene håber kan fylde deres store kirke med klang.
De har ikke fået opstillet orglet endnu, fordi de først ville have udskiftet taget på kirken, så det ikke kan regne ned på det nye orgel. Derfor har menigheden i Gulbene ved fælles hjælp og med økonomisk støtte fra sognemenighederne i Them Kommune sidste sommer og i efteråret arbejdet med at lægge nyt tag på kirken. Et imponerende arbejde, som menighedens medlemmer selv har udført, bl.a. med nyt tømmer, som de fik foræret af en lokal tømmerhandler. Samtidig har de måttet reparere bagvæggen i kirken med opsætning af gipsplader og forstærket pulpiturets konstruktion, så det kan bære det nye orgel. Så nu er de klar til at begynde på selve opstillingen af orglet. Dette arbejde skal udføres af kirkens dygtige unge organist Aivars Viksna, med sagkyndig bistand af en orgelbygger.
Men selv om de regner med selv at kunne udføre arbejdet, bliver der alligevel udgifter til reparation af forskellige dele, bl.a. orgelpiber, som er blevet beskadiget under nedtagningen og transporten til Gulbene.
Menighedsrådet har anslået, at de vil koste ca. 3650 Lats - hvilket svarer til ca. 42.000 kroner - som de ikke selv har mulighed for at skaffe. Derfor har de spurgt, om vi i deres venskabsmenigheder Vinding-Bryrup-Vrads og Them kirkesogne kan hjælpe dem.
Menighedsrådenes Gulbene-udvalg har spurgt en række mennesker i vore sogne, som tidligere har givet bidrag til kirkens diakonale hjælpearbejde i Gulbene, om de ville være med til at give et særligt bidrag til opstilling af orglet.
Det har så mange givet tilsagn om, at vi kan sende en gave på 20.000 kroner til Gulbene efter påske, så de kan begynde på arbejdet nu i foråret. Og vi håber på forskellige måder at kunne indsamle flere midler i løbet af sommeren, så vi kan sende dem endnu en bidrag til efteråret.
Derfor modtager vi meget gerne tilsagn om at give et bidrag til orgelsagen i Gulbene.
Henvendelse og nærmere oplysninger kan fås hos Gulbene-udvalget ved John Østergaard, Vinding, tlf. 75754170, eller Niels Uldall-Jessen, Them, tlf. 86847019. Evt. bidrag kan også indsættes på menighedsrådens indsamlingskonto til Gulbene i BG-Bank i Them, konto nr. 4830439728.


Vindingas, Bruirupas, Vrasas un Temas draudzes ir saņēmušas lūgumu no mūsu sadarbības draudzes Latvijā, Gulbenē palīdzēt viņiem Gulbenes baznīcā uzstādīt jaunas ērģeles.


Runa neiet par jaunām, bet par lietotām ērģelēm, ko Gulbenes draudze pāris gadus atpakaļ saņēmusi dāvanā no Stūreforsas baznīcas Zviedrijā. Tās ir diezgan lielas ērģeles, tām ir 22 balsis, kas sadalītas pa divām klaviatūrām, un viens pedālis. Ērģeles ir būvējis Richard Jacobi 1966. gadā. Gulbenes draudze cer, ka tās ar savu skanējumu spēs piepildīt viņu lielo baznīcu. Ērģeles vēl nav uzstādītas, jo vispirms draudze vēlas nomainīt baznīcai jumtu, lai uz tām nelīst lietus. Tāpēc gulbenieši kopīgiem spēkiem un ar ekonomisku pabalstu no Temas komūnas draudzēm pagājušajā vasarā un rudenī ir strādājuši pie jumta likšanas. Tas ir iespaidīgs darbs, ko veikuši paši draudzes locekļi, ir izmantoti jauni kokmateriāli, ko ziedojis kāds vietējais kokmateriālu tirgonis. Vienlaikus vajadzēja salabot arī baznīcas aizmugurējo sienu - uzlikt ģipša plātes un nostiprināt pulpitūras konstrukciju, lai tā spētu izturēt ērģeļu svaru. Ērģeles saliks kopā draudzes prasmīgais, jaunais ērģelnieks Aivars Vīksna pats, piepalīdzot ērģeļbūves speciālistam.
Un tomēr - neskatoties uz to, ka draudze daudzus darbus domā izdarīt pati, nāksies maksāt par dažādu detaļu labošanu, piemēram, būs jālabo ērģeļu stabules, kas ir bojātas, ērģeles demontējot un transportējot uz Gulbeni.
Draudze aprēķinājusi, ka šie darbi varētu izmaksāt apmēram 3650 latus, kas atbilst 42.000 dāņu kronu, un šādu naudu viņiem nav iespējams sadabūt. Tādēļ gulbenieši lūdz, vai viņu sadarbības draudzes mūsu komūnas Vindingā, Bruirupā, Vrasā un Temā nevarētu palīdzēt.
Mūsu draudžu padomes Gulbenes-padome ir griezusies pie vairākiem mūsu draudzes loceķliem, kas jau agrāk ziedojuši Gulbenes diakonijas darbam, ar lūgumu sniegt īpašu pabalstu ērģeļu montēšanai.
Šo lūgumu ir atbalstījuši tik daudzi, ka nu uz Lieldienām varēsim Gulbenes draudzei nosūtīt 20.000 kronu, lai viņi var sākt darbus jau pavasarī. Un mēs ceram, ka vasaras laikā atradīsim vēl citas iespējas, kā savākt līdzekļus, lai rudenī varētu dāvāt vēl vienu naudas sūtījumu.
Tādēļ mēs ļoti labrāt pieņemtu pieteikumus ziedot naudu ērģeļu projektam Gulbenē.
Pieteikšanās un sīkāka informācija pie Gulbenes padomes locekļa Džona Estegō, Vindingā, tlf. 75754170, vai pie Nilsa Uldēla-Jesena, Temā, tlf. 86847019. Naudu var arī pārskaitīt uz draudzes kolektes kontu Gulbenei Temas BG-Bankā, konta nr. 4830439728.