dansk_flag Gulbene Musikskoles koncerter i Them
(Antra Kahr, 10.03.2012)

Gulbenes Mūzikas skolas koncerti Temā
( Antra Kāra, 10.03.2012.)
lettisk_flag  
         
  Musikskoles repræsentanter fotograferet på deres skole i Gulbene, kort før turen til Them.
Første række, sidende fra venstre: Beate Leimane, Liga Kalnina, Janis Kokarevics og Arturs Haritonovs.
Anden række: Ance Skopane. Bageste række fra venstre, lærerne: Lucija Brice, Lidija Musajeva, Austra Veiksane (skoleinspektøren) og Inga Kalnina.

(Foto fra Gulbene Musiskoles arkiv.)
gulbenes_muzikas_skola_lucija_brice_lidija_musajeva_austra_veiksane_inga_kalnina_ance_skopane_beate_leimane_liga_kalnina_Janis_kokarevics_arturs_haritonovs Mūzikas skolas pārstāvji savā skolā Gulbenē neilgi pirms došanās uz Temu.
Pirmajā rindā, sēdus no kreisās uz labo: Beāte Leimane, Līga Kalniņa, Jānis Kokarevičs un Artūrs Haritonovs.
Otrā rindā: Ance Skopāne.
Aizmugurē, no kreisās uz labo, skolotājas: Lūcija Brice, Lidija Musajeva, Austra Veikšāne (mūzikas skolas direktore) un Inga Kalniņa.

(Foto no Gulbenes Mūzikas skolas arhīva.)
 
         
  Arturs Haritonovs viser sin kunnen på euphonium ved koncerten på Medborgerhuset Toftebjerg.

(Foto: Torben Kahr)
gulbenes_muzikas_skolas_koncerti_danija_them_toftevang_arturs_haritonovs Artūrs Haritonovs rāda savas prasmes eifonija spēlē koncertā Toftebjēu Tautas namā.

(Foto: Torbens Kārs)
 
         
 

Efter koncerten i Medborgerhuset blev gruppen hyldet med stort og meget velfortjent bifald.

(Foto: Torben Kahr)
gulbenes_muzikas_skola_lucija_brice_lidija_musajeva_austra_veiksane_inga_kalnina_ance_skopane_beate_leimane_liga_kalnina_Janis_kokarevics_arturs_haritonovs

Pēc koncerta tautas namā mūziķi tika cildināti ar ilgiem un ļoti pelnītiem applausiem.

(Foto: Torbens Kārs)

 
         
 

Her optrædes der for Silkeborg Kommunes jazzmusikere før deres jam session, der holdes i Them Medborgerhus en gang om måneden.
Ved klaveret: Ance Skopane, med saxofon: Janis Kokarevics og med violin: Beate Leimane.


(Foto: Torben Kahr)

gulbenes_muzikas_skolas_koncerti_danija_them_ance_leimane_janis_kokarevics_beate_leimane

Koncerts Silkeborgas komūnas
mūziķiem pirms viņu ikmēneša jam session Temas tautas namā.
Uzstājas: Ance Skopāne (klavieres), Jānis Kokarevičs (saksofons) un Beāte Leimane (vijole).

( Foto: Torbens Kārs)

 
         
  Janis Kokarevics (i midten) afprøvede kræfter også i en lille jam session sammen med danske jazzmusikere.

(Foto: Torben Kahr)
gulbenes_muzikas_skolas_koncerti_danija_them_janis_kokrevics_jam_session_ar_silkeborgas_komunas_muzikiem_silkeborg_kommunes_musikere_gulbene_musiskole Jānis Kokarevičs (vidū) iemēģināja spēkus nelielā jam session saspēlē kopā ar dāņu džeza mūziķiem.

(Foto: Torbens Kārs)
 
         
 

Mor og datter optræder sammen: pianist Inga Kalnina og oboist Liga Kalnina.
(Toftevang i Them).

(Foto: Torben Kahr)

gulbenes_muzikas_skolas_koncerti_danija_them_toftevang_inga_kalnina_liga_kalnina Māte un meita koncertē kopā: pianiste Inga Kalniņa un obojiste Līga Kalniņa.
(Pansionātā «Toftevang« Temā.)

( Foto: Torbens Kārs)
 
         
  Vores gæster fra Gulbene Musikskole fotograferet i Silkeborg.


Øverst: violinisten Beate Leimane; foran Beate (fra venstre): saxofonisten Janis Kokarevichs og pianisten Ance Skopane. Første række fra venstre (eleverne):
eufonist Arturs Haritonovs og oboist Liga Kalnina samt lærerne - violinisten Lucija Brice og pianisterne Lidija Musajeva og Inga Kalnina.

(Foto: Torben Kahr)
beate_leimane_janis_kokarevics_ance_skopane_arturs_haritonovs_liga_kalnina_lucija_brice_lidija_musajeva_inga_kalnina Mūsu ciemiņi no Gulbenes Mūzikas skolas - ekskursijā Silkeborgā.


Augšā: vijolniece Beāte Leimane. Beātei priekšā (no kreisās): saksofonists Jānis Kokarevičs un pianiste Ance Skopāne, Pirmajā rindā no kreisās (skolēni): eifonists Artūrs Haritonovs un obojiste Līga Kalniņa, tālāk skolotājas: vijolniece Lūcija Brice un pianistes Lidija Musajeva un
Inga Kalniņa.

(Foto: Torbens Kārs)
 
         

Fra den 26. februr til den 1. marts 2012 fik Them-Gulbene-foreningen besøg af elever og lærere fra Gulbene Musikskole. Gæsterne gav flere flotte koncerter i Them-området samt deltog i jam session i Medborgerhuset Toftebjerg.


Gulbene Musiskoles lærere har altid stillet store krav både til sig selv og til sine elever, og vi her i Them har oplevet de flotteste koncerter gennemført med lethed og smil, selvom vi godt kunne gætte os til, hvor stort arbejde lå bag deres kunnen, for selvfølgelig: Selv det største talent skal pudses og plejes – af intet kommer intet.
Og, ja – også denne koncert bekræftede, at musikere fra Gulbene Musiskole aldrig svigter: Vi blev en rigtig god oplevelse rigere. Og som Them Kommunes tidligere borgmester Niels Mølholm, der spiller violin som sin hobby og lyttede til Beate Leimanes violinspil med tårer i øjnene, sagde: "Bare jeg kunne spille sådan ... – og hun er så lille endnu!"
Men det var alle, der kunne spille – delegationen var sammensat sådan, at man varierede mellem flere instrumenter: Ance spillede virtuøst på klaver, Janis mestrede med chik sin saxofon, Liga fremtryllede de utroligste lyde på sin obo, og Arturs viste sin kunnen på det svære eufonium.
Kære venner i Gulbene Musiskolen – mange tak for dénne og alle de andre flotte koncerter, I har givet os gennem disse år! Vi ønsker jer god inspiration og mange dejlige oplevelser fremover!

   

No 2012. gada 26. februāra līdz 1. martam Temas-Gulbenes biedrībā viesojās skolēni un skolotāji no Gulbenes Mūzikas skolas. Viesi sniedza vairākus skaistus koncertus Temas apgabalā kā arī piedalījās džeza saspēles vakarā Toftebjēu Tautas namā.

Gulbenes Mūzikas skolas pedagogi vienmēr bijuši ļoti prasīgi gan pret sevi, gan saviem audzēkņiem, un mēs šeit, Temā, esam baudījuši visskaistākos koncertus – jā, ar vieglumu un smaidu spēlētus, taču mēs spējam gan nojaust, kāds aiz šī viegluma slēpjas darbs, jo, protams – pat vislielāko talantu nākas pulēt un spodrināt: no nekā taču rodas tikai nekas.
Un, jā – arī nesenie koncerti apstiprināja: Gulbenes Mūzikas skolas ļaudis nepieviļ, – mēs kļuvām par vēl vienu lielisku piedzīvojumu bagātāki. Pie tam – kā sacīja Temas komūnas bijušais mērs Nilss Molholms, kam vijoļspēle ir vaļasprieks, un kas klausījās Beātes Leimanes priekšnesumu ar asarām acīs: «Kaut es tā prastu spēlēt ... – un viņa vēl ir tik maziņa!«
Bet prata spēlēt viņi visi – delegācija bija izveidota tā, lai priekšnesumi tiktu sniegti uz dažādiem instrumentiem: Ance virtuozi spēlēja klavieres, Jānis šiki uzstājās ar savu saksofonu, Līga uz obojas spēja izvilināt visapbrīnojamākās skaņas, un Artūrs rādīja savas prasmes uz tik sarežģītā eifonija.
Mīļie draugi Gulbenes Mūzikas skolā – liels paldies par šiem un arī pārējiem skaistajiem koncertiem, ko esat snieguši visu šo gadu laikā! Vēlam jums neizsīkstošu iedvesmu un daudz jauku notikumu!