Første besøg fra Gulbene i Them

dansk_flag lettisk_flag

Pirmais ciemiņš no Gulbenes Temā

(Torben Kahr til Den Lokale Avis den 21. oktober 1992)     (Torbens Kārs Den Lokale Avis, 1992. gada 21. oktobrī)
Onsdag den 21. oktober havde Them Kommune for første gang besøg af en person fra Gulbene i Letland. Det var gymnasielærer Antra Mezite, der var i Danmark som tolk sammen med en delegation uddannelsesfolk fra Letland, der var her i landet for at høre om den danske folkehøjskolebevægelse. Antra fik en dag fri fra sit arbejde som tolk, og den dag var hun gæst i kommunen. Hun besøgte rådhuset, skoleforvaltningen, Frisholm Skole, Frisholm Børnehave, Them Svømmehal, og hun var desuden på rundtur i naturen.
Antra har en særlig interesse i Them, da hun er ved at få produceret en lærebog i engelsk i DIXIT. Bogen hedder “English for Farmers and Gardeners” og er skrevet for elever af landbrugs- og gartneriskoler.
Antra besøgte, selvfølgeligt også DIXIT, hvor hun fik et indtryk af, hvordan man arbejder i en dansk grafisk virksomhed.
Antra virkede som tolk i Gulbene sammen med andre engelsklærere (Aleksandra Birkova, Lasma Augstkalne og Dace Priede) fra Gulbene Gymnasieskolen, da delegationen fra Them Kommune var på besøg der i september 1992. Torben Kahr fik ved den lejlighed en diskette med hjem med bogens tekst, og nu er teksten under bearbejdelse som forberedelse til tryk.

 

  Trešdien, 21. oktobrī Temas komūnā pirmo reizi ciemos bija cilvēks no Latvijas pilsētas Gulbenes. Tā bija vidusskolas skolotāja Antra Mezīte, kas Dānijā bija ieradusies kā Latvijas izglītības darbinieku delegācijas tulks. Delegācija bija Dānijā, lai iepazītos ar šejienes tautskolu kustību. Antrai atļāva paņemt brīvdienu, un šajā dienā viņa apciemoja Temas komūnu. Viņa pabija komūnas valdē, skolu pārvaldē, Frīsholmas skolā, Frīsholmas bērnudārzā un Temas Peldbaseinu hallē kā arī apskatīja Temas apkārtnes dabu.
Antrai par Temu ir īpaša interese, jo izdevniecībā DIXIT drīzumā iznāks viņas angļu valodas mācību grāmata «English for Farmers and Gardeners«, kas domāta lauksaimniecības un dārzkopības skolu audzēkņiem.
Ciemiņiene, protams, paviesojās arī DIXIT-ā, kur guva priekšstatu par to, kā noris darbi dāņu grafikas uzņēmumā.
Antra, kopā ar Aleksandru Birkovu, Lāsmu Augstkalni un Daci Priedi, bija tulks Temas komūnas delegācijai Gulbenē 1992. gada septembrī. Tieši toreiz Torbens Kār arī s paņēma disketi ar grāmatas tekstu, kas patlaban tiek konvertēts un sagatavots grāmatas iespiešanai.


Antra Mezite på visit hos Them borgmester Niels Mølholm og hans frue Lis.

(Foto: Torben Kahr)

lis_molholm_antra_mezite_niels_molholm


Antra Mezīte ciemos pie Temas mēra Nilsa Molholma un viņa kundzes Lisas.

(Foto: Torbens Kārs)