Beklager kvaliteten af billeder - de fleste af dem er skannede fra datidens aviser. Hvis du har deltaget i begivenhederne og har nogle originale billeder eller kender personerne, der er på billederne uden at være nævnt, så skrev til antra@kahrius.dk   Atvainojamies par foogrāfiju kvalitāti, - to vairums ir ieskanētas no tā laika avīzēm. Ja esat šajos pasākumos pedalījies/-usies, un Jums ir kādi oriģinālfoto, vai arī Jūs pazīstat cilvēkus, kas gan ir attēlos, taču to vārdi nav minēti, dodiet, lūdzu ziņu - antra@kahrius.dk
En gruppe fra Them-kirkesogne
besøger Gulbene
(Niels Uldall-Jessen til Den Lokale Avis d., 10. juli 1996)
 
dansk_flag   lettisk_flag

Gruppen fra Them samlet til orientering på Rigas hovedgade ved frihedsmonumentet.

(Foto: Niels Uldall-Jessen?)

gruppen_fra_them_kirkesogne_ved_frihedsmonumentet_i_riga

Grupa no Temas sapulcēta uz īsu informācijas pauzīti pie Rīgas galvenās ielas netālu no Brīvības pieminekļa.

(Foto: Nilss Uldēls-Jesens?)

Den lutherske kirke i Gulbene ligger smukt omkranset af store træer. Tornet er sprængt bort, og kirken trænger stærkt til reparation. Kirken er i brug, og Thems præst Niels Uldall-Jessen prædikede der på engelsk under besøget.

(Foto: Niels Uldall-Jessen?)

paa_vej_til_den_lutherske_kirke_i_gulbene

Gulbenes luterāņu baznīca atrodas skaistā, lielu koku ieskautā vietā. Tās tornis ir sagrauts kara laikā, un dievnamam ļoti nepieciešams remonts. Tomēr baznīca darbojas, un Temas mācītājs Nilss Uldēls Jesens šeit angliski vadīja dievkalpojumu.

(Foto: Nilss Uldēls-Jesens?)

Kirkelig vielse i Gulbenes lutherske kirke. Delegationen fra Them overværede kirkebryllupet.

(Foto: Niels Uldall-Jessen?)

vielse_i_gulbene_lutherske_kirke

Laulāšana Gulbenes luterāņu baznīcā.
Temas delegācija noskatījās šo kāzu ceremoniju.


(Foto: Nilss Uldēls-Jesens?)

Menighedsrådsformand Maris Mezulis tog imod gruppen på sin gård i Jaungulbene.

(Foto: Niels Uldall-Jessen?)

menighedsraadsformandens_maris_mezulis_hus_i_jaungulbene

Draudzes padomes priekšsēdētājs Māris Mežulis bija uzaicinājis ciemiņus pie sevis uz savām mājām Jaungulbenē.

(Foto: Nilss Uldēls-Jesens?)

Gulbene Rådhus.

(Foto: Bente Christensen)
gulbenes_dome Gulbenes Dome.

(Foto: Bente Kristensena)
Modtagelse på rådhuset ved borgmester Martins Kokars.

(Foto: Bente Christensen)
Pieņemšana pie domes priekšsēdētāja Mārtiņa Kokara.

(Foto: Bente Kristensena)

Gulbene Musikskole. Delegationen fra Them synger for musikskolens folk.

(Foto: Bente Christensen)

gulbenes_muzikas_skola_delegacija_no_temas_draudzes_danijaa_dzied_gulbenes_skolotaju_korim Gulbenes Mūzikas skolā. Delegācija no Temas dzied mūzikas skolas ļaudīm.

(Foto: Bente Kristensena)
Gulbene Musikskole. Hyggeligt samvær med Gulbene Lærerkor.
Til venstre, første række: Michael Rasmussen, Bente Christensen, ?, ?, Arnold Simonsen, Dorte Simonsen og Peter Porup.

(Foto: ?)

 

gulbene_muskskole_gulbenes_muzikas_skola_saviesigs_vakars_ar_temas_luteranu_baznicas_draudzi_them_menighed Gulbenes Mūzikas skolā. Omulīgs vakars kopā ar Gulbenes Skolotāju kori.
No kreisās, pirmajā rindā: Mikēls Rasmusens, Bente Kristensena, ?,?, Arnolds Simonsens, Dorte Simonsena un Pīters Porups.

(Foto: ?)
Samvær med Gulbenes lutherske menighed efter søndagsgudstjenesten.

(Foto: Bente Christensen)
gulbenes_luteranu_baznica_gulbene_lutherske_kirke_them_menighed_samvaer_efter_gudstjenesten Saviesīga pasēdēšana pēc svētdienas dievkalpojuma kopā ar Gulbenes luterāņu draudzi.

(Foto: Bente Kristensena)
Møde med gode, gamle bekendte ved Gulbenes lutherske kirke.
Til venstre, anden række: Bente Christensen, Janis Lesins, Sandra Smala og Didzis (?) Lesins. Foran: Dorte Simonsen.

(Foto: Arnold Simonsen)
gulbenes_luteranu_baznica_bente_simonsen_janis_lesins_ilze_lesina_sandra_smala_didzis_lesins_dorte_simonsen Vecu, labu paziņu tikšanās pie Gulbenes luterāņu baznīcas.
No kreisās, otrajā rindā: Bente Kristensena, Jānis Lesiņš, Sandra Smala un Didzis (?) Lesiņš. Priekšā: Dorte Simonsena.

(Foto: Arnolds Simonsens)
Foran Gulbene Centralsygehus, der er sygeplejerske Ilze Lesinas arbejdsplads.
Til venstre: Arnold Simonsen, Dorte Simonsen, Ilze Lesina og Janis Lesins.

(Foto: Bente Christensen)
gulbenes_slimnica_arnold_simonsen_dorte_simonsen_ilze_lesina_janis_lesins Pie Gulbenes Centrālās slimnīcas, kas ir medmāsas Ilzes Lesiņas darbavieta.
No kreisās: Arnolds Simonsens, Dorte Simonsena, Ilze Lesiņa un Jānis Lesiņš.

(Foto: Bente Kristensena)
Alle deltagere samlet ved Gulbene-hotellet før Them-delegationens afrejse.

(Foto: ?)
gulbenes_luteranu_draudze_temas_luteranu_draudze_them_menighed_visi_pasakuma_dalibnieki Visi dalībnieki vienotā pulkā pie Viesnīcas Gulbene īsi pirms Temas delegācijas aizceļošanas.

(Foto: ?)
   
   

I dagene 27. juni - 4. juli har en gruppe fra kirkesognene i Them Kommune besøgt Thems venskabskommune Gulbene i Letland, og Den Lutherske Kirke i Gulbene. Det var en blandet gruppe på 16 menighedsrådsmedlemmer og værtsfolk fra besøget af Gulbene Læreres Kor i sommeren 1994.


Efter en lang bustur fra Riga Lufthavn gennem Daugava-dalen og det grønne lettiske landskab blev gruppen budt hjerteligt velkommen med blomsterbuketter af medlemmer af menigheden og musikskolekoret ved Gulbene Kirke torsdag aften. Indkvartering og faste måltider blev varetaget på bedste måde af Gulbene Hotel og Cafeteria.

Fredag
Fredag blev den danske gruppe modtaget af Gulbenes borgmester Martins Kokars, som viste rundt på rådhuset og fortalte om kommunen og den aktuelle situation i Letland, der er præget af stagnerende økonomi og stor arbejdsløshed. Derefter var der besøg på en række institutioner, bl.a. Kulturcentret med et spændende håndarbejdsværksted og lokaler for foreninger og klubber, herunder en meget dygtig teatergruppe og folkedansere. Endvidere besøgtes Bryllupssalen, hvor der også foretages personregistrering og navngivning under ceremonielle former, der minder om barnedøb, men uden religiøst indhold. Endelig var der besøg i en børnehave til 250 børn i et stort nyere boligkompleks.
Fredag aften havde musikskolen arrangeret en fin lille elevkoncert og derefter et festligt samvær med Lærerkoret, hvor der blev sunget lettiske og danske sange og danset folkedanse på skift.

Lørdag
I lørdag formiddag var der tid til en spadseretur i Gulbene og til at handle på markedet, mens andre var på private besøg hos venner og bekendte. Nogle besøgte den lutherske kirkes nyindrettede diakonicenter, hvor pensionister og mindrebemidlede familier kan få gratis lægekonsultation og personlig rådgivning og samtale.
Om eftermiddag gik turen ud til to andre kirker, som præsten i Gulbene også er præst for, Jaungulbene og Lubana. I Jaungulbene tog menighedsrådsformanden Maris Mezulis på sin gård, som han har overtaget efter sin bedstefar, og efter at den under sovjetregimet var kollektiviseret. Han gav udtryk for de vanskeligheder, landbruget har med at komme i gang med produktionen igen på grund af dårlige afsætningsvilkår og lave priser på landbrugsvarer og træ fra skoven. Derfor ligger meget jord for tiden udyrket hen, især i det østlige Letland.
Der var også tid til at se Jaungulbene Kirke, som er blevet sat fint i stand af menighedens medlemmer, efter at den har været brugt som lægerplads i mange år, samt den smukke, gamle kirke i Lubana, som hele tiden har fået lov at blive benyttet som kirke og har et gammelt, godt orgel.

Søndag
Søndag var der festgudstjeneste med børnedåb i Gulbene Kirke under ledelse af sognepræst Harijs Grigols og den dygtige, unge organist Aivars Viksna. Sognepræst Niels Uldall-Jessen fra Them prædikede over dagens tekst på engelsk, som blev oversat til lettisk. Der var også et fint korindslag af kirkekoret fra Lubana. Efter gudstjenesten overrækte repræsentanter fra menighedsrådene gaver til menigheden i Gulbene, 2000 dollars, som er indsamlet i kirkerne i Them til støtte for istandsættelse af kirken samt to nye alterlys til de stager, som er foræret fra den midlertidige kirke i Virklund. Derefter var der en festlig sammenkomst og frokost for hele menigheden i haven bagved kirken. Gulbene Lutherske Kirke er meget stor, som mange af kirkene i Letland, og trænger meget til istandsættelse med nyt gulv og genopførelse af kirketårnet, der blev sprængt i luften af tyskerne under krigen.

Mandag
Mandag havde præsten arrangeret en spændende tur til Aluksne, en by ca. 50 km nord for Gulbene nær grænsen til Estland og Rusland. Her ligger der en smuk, stor kirke fra 1700-tallet samt et Bibelmuseum, idet det var den daværende præst i Aluksne, der i 1689 stod for den første oversættelse af bilbelen til det lettiske sprog.
Endvidere besøgtes en særlig mindelund for lettiske officerer, der blev henrettet ved den sovjettiske besættelse af Letland i 1944. På tilbageturen blev der også tid til at se Frilandsmuseet ved Atte Vandmølle, hvor man gør meget ud af at vise gamle lettiske traditioner: her kunne man også se minder om kollektivlandbruget, som nu er kommet på museum.

Tirsdag og onsdag
Tirsdag og onsdag gik rejsen tilbage til Riga, hvor gruppen blev vist rundt af en dansktalende lettisk pige Liga, som bl.a. kunne fortælle om sine oplevelser i januardagene i 1991, da en levende menneskemur stod vagt omkring det lettiske parlament og regeringsbygninger mod de sovjettiske tropper.
- Dengang var noget, vi kunne være enige om! Det er godt at tænke på, når vi siden har haft så svært ved at blive enige om ret meget!, sagde Liga.

Det var et meget spændende besøg i Letland og ikke mindst i Thems venskabskommune og venskabsmenigheder, som tog imod de danske gæster som gode venner både privat og officielt i byen og kirken. Det kan kun anbefales andre grupper at knytte venskabsforbindelser mellem Gulbene og Them.

Laikā no 27. jūnija līdz 4. jūlijam Temas komūnas draudžu delegācija apciemoja Temas sadraudzības pilsētu Latvijā Gulbeni un šīs pilsētas luterāņu baznīcu. Grupā bija draudzes padomes locekļi un ļaudis, kas pie sevis izmitināja Gulbenes Skolotāju kora dalībniekus, kad tie 1994. gadā ciemojās Temā.

Ceturtdienas vakarā pēc ilgā brauciena autobusā no Rīgas Lidostas pa Daugavas ieleju caur zaļajām Latvijas ainavām grupu ar ziedu pušķiem pie Gulbenes baznīcas sirsnīgi sagaidīja draudzes locekļi un Skolotāju kora dalībnieki. Viesnīcas Gulbene un tās kafejnīcas ļaudis uz to vislabāko rūpējās par viesu izmitināšanu un regulārām maltītēm.

Piektdiena
Piektdien dāņu delegāciju pieņēma Gulbenes domes priekšsēdētājs Mārtiņš Kokars, kas izrādīja viesiem domes ēku, pastāstīja par pašvaldību un esošo situāciju Latvijā, ko raksturo stagnējoša ekonomika un liels bezdarbs. Pēc tam tika apciemotas vairākas iestādes, to starpā arī Kultūras Centrs, kurā atrodas interesanta rokdarbu studija un telpas biedrībām un klubiem, - arī ļoti prasmīgai teātra trupai un deju kopām. Pēc tam tika apskatīta Laulību zāle, kurā notiek arī svinīga personu reģistrēšana un vārda došana, kas atgādina krustības, tikai bez reliģiska satura. Noslēgumā tika apciemots 250 vietu bērnudārzs, kas bija ierīkots lielā, jaunā dzīvojamā kompleksā.
Piektdienas vakarā mūzikas skola bija noorganizējusi, nelielu, jauku audzēkņu koncertu un pēc tam jautru kopā būšanu ar Skolotāju kori. Tika dziedātas latviešu un dāņu dziesmas un pārmaiņus uzdancotas abu tautu dejas.

Sestdiena
Sestdien priekšpusdienā, kamēr daļa delegācijas ciemojās pie draugiem un paziņām, pārējiem bija iespēja pastaigāties pa Gulbenes ielām un iepirkties tirgū. Daži apskatīja luterāņu baznīcas nesen iekārtoto diakonijas centru, kurā pensionāri un maznodrošinātās ģimenes var saņemt bezmaksas ārsta konsultāciju, un apspriest savas problēmas, gūstot ieteikumus.
Pēcpusdienā ceļš veda uz abām pārējām baznīcām, kurās kalpo Gulbenes mācītājs - uz Jaungulbeni un Lubānu. Jaungulbenē draudzes priekšsēdētājs Māris Mežulis uzaicināja viesus uz savām mājām, ko mantojis no vectēva un pēc padomjlaiku kolektivizācijas atguvis savā īpašumā. Viņš neslēpa grūtības, kādas jāpieredz atjaunotajai lauksaimniecībai sakarā ar sliktajām realizācijas iespējām un lauksimniecības produktu un koksnes zemajām cenām. Lielas zemes platības tādēļ guļ atmatā, īpaši Latvijas austrumdaļā.
Tika pabūts arī Jaungulbenes baznīcā, ko draudzes locekļi skaisti atremontējuši pēc tam, kad tā daudzus gadus kalpojusi kā noliktava. Tika apskatīta arī skaistā, vecā Lubānas baznīca, kas darbojusies visu laiku, un kurā ir vecas, labas ērģeles.

Svētdiena
Svētdien Gulbenes baznīcā draudzes mācītāja Harija Grigola un prasmīgā, jaunā ērģeļnieka Aivara Vīksnas vadībā notika svētku dievkalpojums un krustības. Mācītājs Nilss Uldēls-Jesens no Temas par dienas tēmu angliski teica sprediķi, kas tika tulkots latviešu valodā. Bija arī skaists Lubānas kora dziedājums. Pēc dievkalpojuma draudžu pārstāvji pasniedza Gulbenes draudzei dāvanu, 2000 dolārus, kas savākti Temas baznīcās, lai atbalstītu šejienes baznīcas remontēšanu, un divas jaunas altārsveces tiem svečturiem, ko no savas pagaidu baznīcas uzdāvināja Virklundas ļaudis. Pēc tam svētki turpinājās ar lenču kopīgā draudzes sanākšanā dārzā aiz baznīcas.
Gulbenes luterāņu baznīca ir ļoti liela, un tai, tāpat kā daudzām citām baznīcām Latvijā, ļoti nepieciešams remonts - jaunas grīdas un arī tornis, ko vācieši kara laikā tika uzspridzinājuši.

Pirmdiena
Pirmdien mācītājs noorganizēja interesantu ekskursiju uz Alūksni - pilsētu, kas atrodas tuvu Igaunijas un Krievijas robežai apmēram 50 km uz ziemeļiem no Gulbenes.
Šeit atrodas skaista, liela 17. gadsimta baznīca un Bībeles Muzejs, - toreizējais Alūksnes mācītājs bija tas, kas 1689. gadā pirmo reizi iztulkoja bībeli latviski.
Pēc tam visi devās uz īpašu piemiņas pļaviņu latviešu virsniekiem, kas tika nošauti Latvijas padomju okupācijas sākumā - 1944. gadā. Atpakaļceļā palika laiks apskatīt Brīvdabas muzeju pie Ates dzirnavām, kurā daudz tiek darīts, lai saglabātu senās latviešu tradīcijas: šeit varēja redzēt arī liecības par kolektīvo lauksaimniecību, kas nu ir nokļuvušas muzejā.

Otrdiena un trešdiena
Otrdien un trešdien bija ekskursijas pa Rīgu, kur mūsu gide bija dāniski runājoša latviešu meitene Līga, kas pastāstīja arī par pašas pieredzēto 1991. gada janvārī, kad dzīvu cilvēku mūris stāvēja ap latviešu parlamenta un valības ēkām, lai tās aizsargātu pret padomju karaspēku.
- Toreiz bija kaut kas, par ko mēs varējām vienoties! Tagad, kad ir tik daudz visa kā, par ko vienoties nevaram, ir labi to atcerēties! -, Līga sacīja.

Šis bija ļoti aizraujošs ceļojums uz Latviju un īpaši uz Temas sadraudzības komūnu un tās draudzēm, kas pieņēma dāņu viesus kā labus draugus gan privāti gan oficiāli kā pilsētā, tā baznīcā. Mēs varam ieteikt arī citām grupām dibināt sadarbību starp Gulbeni un Temu.