Hvis du har deltaget i begivenhederne og har nogle billeder,
så skrev til antra@kahrius.dk
 
Ja esat šajos pasākumos pedalījies/-usies, un Jums ir kādi foto,
dodiet, lūdzu ziņu - antra@kahrius.dk
dansk_flag lettsik_flag
 
Mandag eftermiddag blev lærerkoret fra Gulbene modtaget på rådhuset.

(Foto: Torben Kahr)


Koret består af 45 sangere, ledes af Austra Veiksane, som er skoleinspektør på
musikskolen i Gulbene. Austra Veiksane er udannet på Statskonservatoriet i Riga ligesom hendes mand Donats Veiksans, som også deltager i koncerterne med sin messingblæsergruppe. Koret blev oprettet i 1984 og har hver gang deltaget i det store stævne i Riga, hvor kor og dansegrupper fra hele landet synger og danser sammen. Koret vandt på dette stævne en 2. pris i 1993. Samme år deltog koret i et internationalt sangstævne i Prag, hvor koret vandt en 3. pris.
gulbenes_skolotaju_koris_pie_ratsnama_temaa_gulbene_laererkor_i_them_them_kommunes_raadhus Pirmdien pēcpusdienā skolotāju koris no Gulbenes bija uz pieņemšanu rātsnamā.

(Foto: Torbens Kārs)

Koris sastāv no 45 dziedātājiem, to vada Austra Veikšāne, kas ir direktore Gulbenes Mūzikas skolā. Austra Veikšāne ieguvusi izglītību Valsts Konservatorijā Rīgā, tāpat kā viņas vīrs Donāts Veikšāns, kas arī piedalās koncertos - ar savu pūtēju orķestri. Koris ir dibināts 1984. gadā, un vienmēr ir piedalījies dziesmu un deju svētkos Rīgā, kur sabrauc kori un deju kopas no visas valsts, un dzied un dejo kopā. 1993. gada dziesmu svētkos Gulbenes Skolotāju koris ieguva 2. vietu. Tajā pašā gadā koris piedalījās internacionālā festivālā Prāgā, kur tika iegūta 3. vieta.
Lærerkoret fra Gulbene optræder i Them Kirke.

(Foto: Bente Christensen)
gulbenes_skolotaju_koris_temas_baznicaa_gulbene_laererkor_i_them_kirke Gulbenes Skolotāju koris uzstājas Temas baznīcā.

(Foto: Bente Kristensena)
Fra koncerten søndag aften.

(Foto: Torben Kahr)
gulbenes_skolotaju_koris_temas_baznicaa_gulbene_laererkor_i_them_kirke Svētdienas vakara koncertā.

(Foto: Torbens Kārs)
Fra festen lørdag aften, hvor der var spisning, musik og folkedans.

(Foto: Torben Kahr)
gulbenes_skolotaju_koris_temaa_them_medborgerhus_gulbene_laererkoret Sestdienas vakara viesības: cienasts, mūzika un vēlāk - tautas dejas.

(Foto: Torbens Kārs)
Her er lærerkoret fotograferet i Gulbene lige før turen til Them. I den hvide kjole - dirigenten Austra Veiksane.

(Foto: ?)
gulbenes_skolotaju_koris Šeit Skolotāju koris ir nofotogrāfējies Gulbenē, īsi pirms došanās uz Temu. Baltā tērpā - kora diriģente Austra Veikšāne.

(Foto: ?)
Korets medlemmer fotograferet samlet i Them Centret. Stående i første række - korets koncertarrangør Donats Veiksans, stående i anden række anden til højre - korets dirigent Austra Veiksane.

(Foto: Bente Christensen)
gulebenes_skolotaju_koris_temas_centra_laukumaa_donats_veiksans_austra_veiksane_laererkoret_fra_gulbene_i_them_centret Šeit - kora dalībnieki visi kopā Temas centra laukumā. Pirmajā rindā (stāv) kora menedžeris Donats Veikšāns; otrajā rindā otrā no labās - kora diriģente Austra Veikšāne.

(Foto: Bente Kristensena)
Korets medlemmer blev alle indkvarteret privat. Her ses to sangere fra koret sammen med deres værter. Til venstre, stående: Sandra Smala, Arnold Simonsen, Dorte Simonsen og Christine Simonsen. Foran: Ilze Lesina.

(Foto: Bente Christensen)
gulbenes_skolotaju_koris_temaa_laererkoret_fra_gulbene_i_them_sandra_smala_arnold_simonsen_dorte_simonsen_christine_simonsen_ilze_lesina Kora dalībieki ciemošanās laikā dzīvoja dāņu ģimenēs. Šeit divas kora dziedātājas redzamas kopā ar savu uzņēmējģimeni. No kreisās stāv: Sandra Smala, Arnolds Simonsens, Dorte Simonsena un Kristīne Simonsena. Priekšā: Ilze Lesiņa.

(Foto: Bente Kristensena)

Englene sang med søndag aften, da Gulbenes Teachers Choir (Gulbenes Lærerkor) gav koncert i Them Kirke. Eller måske gjorde de som de mange tilhørere - lyttede med alle sanser.
Det er ikke normalt at samle så mange dygtige mennesker i så lille en by og tilmed blandt en meget begrænset del af befolkningen, nemlig lærere.
De er simpelthen fantastiske. Klapsalverne viste, at det ikke kun var avisens udsendte, der havde den mening.
Der ligger selvfølgelig noget bag udviklingen af så fremragende talenter. Korlederen Austra Veikshane er den vigtigste faktor. Hun er konservatorieuddannet og en særdeles kyndig leder af Gulbene Teachers Choir.
Koret kan opleves onsdag i Brande Kirke i Vestjylland og torsdag i Alderslyst Kirke - begge dage klokken 19.30.
Desuden skal koret igennem en lang række aktivteter, bl.a. besøg på musikskole, ungdomsskole, ældrecentre, m.v. i løbet af de sidste to dage af deres besøg i Danmark, som startede i fredags.

Eņģeļi dziedāja līdzi pagājušās svētdienas vakarā, kad Gulbenes Skolotāju koris sniedza koncertu Temas Baznīcā. Bet varbūt arī viņi - vienkārši uzsūca mūziku sevī ar visām savām maņām - tāpat kā daudzie klausītāji.
Tas nav normāli - tik mazā pilsētā sapulcēt tik daudzus prasmīgus cilvēkus, pie tam atrast tos tik skaitliski ierobežotā iedzīvotāju grupā kā skolotāji.
Viņi ir vienkārši fantastiski. Applausi liecināja, ka šīs avīzes pārstāvis nav vienīgais, kas tā domā.
Protams, ka tik lielisku talantu attīstībā ir vairāki iemesli. Svarīgākais faktors ir kora vadītāja Austra Veikšāne. Viņai ir konservatorijas izglītība, un viņa ir ārkārtīgi prasmīga Gulbenes Skolotāju kora vadītāja.
Kora uzstāšanos būs iespējams baudīt trešdien Brandes baznīcā Rietumjitlandē un trešdien Alaslustas baznīcā - abas dienas pulkstens 19.30.
Dānijas koncerttūres pēdējo divu dienu laikā korim paredzētas arī vairākas ciemošanās, piemēram: mūzikas skolā, jauniešu skolā, veco ļaužu pansionātā, u.c.