Beklager kvaliteten af billedet - det er skannet
fra datidens avis.

 
Atvainojamies par foogrāfijas kvalitāti, - tā ir ieskanēta
no tā laika avīzes.

dansk_flag lettsik_flag
Den tidligere gymnasierektor Gatis Mezitis fra Gulbene blev sammen med sin 15-årige søn i sidste uge dræbt ved et trafikuheld.
Gatis Mezitis besøgte Them sidste år i april i forbindelse med venskabsby-delegationens besøg fra Gulbene.
Gatis Mezitis var en meget afholdt skolemand i Gulbene, der også havde arbejdet for skolesamarbejdet mellem Them Kommunes skoler og skolerne i Gulbene. To lærere fra Them Kommune har været udvækslet med lærere fra Gulbene sidste år.
Gatis Mezitis stoppede efter eget ønske her i sommers som rektor, idet han ønskede at virke som underviser igen.
Den tragiske ulykke skyldes en spirituspåvirket bilist, der i en stjålet bil med stor fart torpederede bilen, hvori Gatis Mezitis med familien kørte.
Ved ulykken blev hustruen Gunta svært kvæsted, men er nu uden for livsfare.På billedet kan ses Gunta Mezite og Gatis Mezitis fotograferet i maj 1994.

(Foto: Torben Kahr)
gunta_mezite_gatis_mezitis )Pagājušajā nedēļā satiksmes negadījumā gāja bojā agrākais Gulbenes vidusskolas direktors Gatis Mezītis ar savu 15-gadīgo dēlu.
Gatis Mezītis pagājušā gada aprīlī ciemojās Temā kopā ar pilsētu sadraudzības delegāciju no Gulbenes.
Gatis savā pilsētā bija ļoti labi ieredzēts skolas darbinieks un piedalījās sadraudzībā starp Temas Komūnas un Gulbenes skolām. Pagājšgad notika darbapmaiņa starp abu pilsētu skolotājiem.
Pagājšvasar Gatis izlēma aiziet no direktora amata, jo vēlējās strādāt kā skolotājs.
Traģiskais nelaimes gadījums notika kāda alkoholizēta braucēja dēļ, kas savu mašīnu bija nozadzis un ar milzīgu ātrumu torpedēja mašīnu, kurā brauca Gatis Mezītis ar savu ģimeni.
Satiksmes negadījumā Gata sieva Gunta guva nopietnas traumas, taču uz patreizējo brīdi viņas dzīvībai briesmas vairs nedraud.Attēlā: Gunta un Gatis Mezīši
1994. gada maijā.

(Foto: Torbens Kārs