dansk_flag_rollover

Letterne er landet
(Erik Andreassen, Den Lokale Avis 28.04.2004)

Latvieši ir klāt
(Ēriks Andrēasens, Den Lokale Avis 28.04.2004.)

lettisk_flag_rollover

 
 
     
 

Delegationen fra Gulbene er lige ankommet, og venskabsforeningens medlem Jørgen Ballegaard hilser dem alle med en lille, friskudsprungen bøgekvist.

(Foto: Torben Kahr)

lettisk_dansk_venskabsuge_i_them_gaester_fra_gulbene_faar_boegekviste_fra_jorgen_ballegaard

Gulbenes delegācija ir tikko ieradusies, un Sadraudzības biedrības padomes loceklis Jērgens Belegō apsveic ikvienu ar tikko izplaukušu skābarža zariņu.

(Foto: Torbens Kārs)

 
 

Gulbenes borgmester Nikolajs Stepanovs (i forgrunden til højre) synger sammen med de øvrige lettiske deltagere en glad folkesang som indledning på venskabsugen i Them.

(Foto: Torben Kahr)


 

lettisk_dansk_venskabsuge_i_them_bussen_fra_gulbene_ankommet_nikolajs_stepanovs_med_gruppen

Gulbenes domes priekšsēdētājs Nikolajs Stepanovs (priekšplānā pa labi) kopā ar citiem latviešu delgātiem ieskandē draudzības nedēļu Temā ar jautru latviešu tautas dziesmu.

(Foto:Torbens Kārs)

 
 

Borgmestrene for begge kommuner mødes - Nikolajs Stepanovs (til venstre) og Torben Hansen.

(Foto: Torben Kahr)

lettisk_dansk_venskabsuge_i_them_torben_hansen_nikolajs_stepanovs_guntars_eniks

Satiekas abu pašvaldību vadītāji - Nikolajs Stepanovs (no kreisās) un Torbens Hansens.

(Foto: Torbens Kārs)

 
 

Trætte men glade ankom de lettiske deltagere til venskabugen i Them.

Lørdag aften klokken 22 var der afgang fra Gulbene, og med et par timers forsinkelse på grund af bøvl ved den polske grænse ankom de lettiske gæster mandag aften klokken 19, hvor de blev modtaget af deres værter for den kommende uge. Formanden for Foreningen for Venskabsbysamarbejde Them - Gulbene Jens Muff Hansen og borgmester Torben Hansen bød velkommen. På trods af to døgns rejse i en bus var humøret højt hos de lettiske gæster, der overraskede ved et være klædt i bluser med venskabsugens logo. Bluser de selv havde fået lavet i Letland.
Sammen med mundtlig og skriftlig information fik de lettiske gæster også hver en nyudsprungen bøgegren ved velkomsten.

Morgenfriske boldspillere
Allerede tirsdag morgen - kl. 7.30! - var de unge fodboldspillere til træning på Silkeborg Fodboldcollege. Onsdag aften klokken 19 spiller de kamp på Frisholm Stadion mod et hold fra Them GF. Torsdag klokken 17 gælder det en kamp mod Bryrup IF - også på Frisholm Stadion.

Arbejdende Værksteder
Udstillingen på Them Rådhus, der blev åbnet i formiddags, bliver ekstra interessant at besøge torsdag og fredag, hvor man vil kunne se såvel danske som lettiske håndværk udfolde sig i tidsrummet fra kl. 13.30 til kl. 16.

Find det i programmet
I anledning af venskabsugen er der fremstillet et program med de offentlige arrangementer og en præsentation af de lettiske deltagere. Programmet kan fås på Them Rådhus og på de steder, der finder arrangementer sted.


Noguruši, bet priecīgi draudzības nedēļas latviešu dalībnieki ieradās Temā.

Sestdien pulkstens 22 latviešu ciemiņi izbrauca no Gulbenes, un pirmdien pulkstens 19, ar pāris stundu aizkavēšanos sakarā ar kontroli uz poļu robežas, ieradās Temā, kur viņus sagaidīja ģimenes, kuru mājās viesi dzīvos nākamās nedēļas laikā.Ciemiņus sveica Temas-Gulbenes Sadraudzības biedrības priekšsēdētājs Jenss Mufs Hansens un mērs Torbens Hansens. Neskatoties uz divu dienu ilgo ceļojumu autobusā, ciemiņu oma bija lieliska, un viņi pārsteidza ar saviem T-krekliem, uz kuriem bija draudzības nedēļas emblēma. Par tiem viņi paši bija parūpējušies Latvijā.
Kopā ar mutisku un rakstisku informāciju par nākamo nedēļu katrs no viesiem saņēma arī tikko izplaukušu skābarža zariņu.

Moži futbolisti agrā rītā
Otrdienas rītā - jau pulkstens 7.30! - jaunie futbolisti ieradās uz treniņu Silkeborgas Futbola koledžā. Trešdien plkst. 19 Frīsholmas stadionā viņiem ir spēle ar komandu no Temas Vingrošanas biedrības, bet ceturtdien plkst. 17 (arī Frīsholmas stadionā) ir saspēle ar Bruirupas Fizkultūras biedrības puišiem.

Radošās darbnīcas
Izstādi Temas rātsnamā, kas tika atvērta šodien priekšpusdienā, īpaši interesanti būs apmeklēt ceturtdien un piektdien, jo tad varēs vērot procesu, kā top dāņu un latviešu rokdarbi. Tas notiks laikā no pulkstens 13.30 līdz pulkstens 16.

Meklējiet programmā!
Draudzības nedēļas sakarā ir izveidota brošūriņa ar draudzības nedēļas programmu un visu latviešu dalībnieku presentāciju. Brošūriņas var paņemt Temas rātsnamā un pasākumu notikšanas vietās.