dansk_flag_rollover

EU støtter
venskabsugen Them-Gulbene
(Torben Kahr, DIXIT, Den Lokale Avis 25.02.2004)

ES atbalsta
Temas-Gulbenes Sadraudzības nedēļu
(Torbens Kārs, DIXIT, Den Lokale Avis 25.02.2004)

lettisk_flag_rollover

 
 
     
 

På Forlaget DIXIT bliver de første skitser af venskabsugens program (på væggen) diskuteret på Them-Gulbene-foreningens bestyrelsesmøde.. Foran skitserne: Torben Kahr og Erling Birkbak.

(Foto: Jens Muff Hansen)

planlaegningsmode_i_dixit_lettisk_dansk_kulturuge_to_tusind_og_fire_torben_kahr_erling_birkbak

Izdevniecībā DIXIT - Temas-Gulbenes biedrības vadības sapulcē tiek apspriestas pirmās sadraudzības nedēļas programmas skices (uz sienas). Tām priekšā - Torbens Kārs un Ērlings Bierkbaks.

(Foto: Jenss Mufs Hansens)

 
 

Op mod 50 ivrige personer fra Them Kommune arbejder i denne kolde vintertid på at forberede en storstilet Lettisk - Dansk Venskabsuge, som skal løbe af stabelen fra 26. april til 2. maj 2004.

Venskabsugen er tak for sidst for et besøg, som borgere fra Them Kommune var på i byen Gulbene i den østlige del af Letland i 1997. Den er også en god anledning til at fejre Letlands indtræden i EU den 1. maj 2004.
- EU’s program for venskabsbysamarbejde har modtaget en ansøgning fra vores forening, og Kommissionen synes så godt om ideerne, at den har valgt at støtte os med ca. 110.000 kroner, oplyser Jens Muff Hansen, som er formand for venskabsforeningens bestyrelse.
Denne gang er de borgere fra Gulbene, som skal herover på besøg. Der kommer en bus med 70 unge og ældre mennesker fra Gulbene - fra fodboldspillere, idrætsledere, messingblæsere, husflidsfolk og kunstskolelærere til teater- og dansefolk, samt Gulbenes borgmester Nikolajs Stepanovs og nogle af hans medarbejdere.

Spændende kontakter
Venskabsugen begynder helt tæt på, ved at danskerne åbner deres døre for gæsterne.
- Foreningen vil forsøge at få så mange som muligt indkvarteret i private hjem her i kommunen. Det kan styrke bekendskaber fra Them-folkenes besøg i Gulbene for syv år siden og vil sikkert også blive anledning til nye spændende kontakter mellem værtsfolkene og gæsterne, siger Jens Muff Hansen.
Grupperne fra Gulbene vil gennemføre en masse aktiviteter rundt om på torve og stræder i Them Kommune - og på skoler og ældrehjem - hvor de vil vise, hvad de kan.
- Men vi vover os også ud over Them Kommunes grænse. Blandt andet med et besøg på torvet i Silkeborg, hvor messingblæserne og kunstnerne nok skal få Letland placeret dybt i øregangerne og i bevidstheden på danskerne, fortæller Jens Muff Hansen.

Det ny fælleskab indledes
Sammen med de mange akitiviteter vil der blive arrangeret åbne høringer og foredrag om EU, og om hvad danskerne og letterne - og andre nabofolk - kan give hinanden som borgere i det nye fælleskab.
Denne del af programmet er en vigtig årsag til, at EU vil bidrage til at realisere venskabsugen.
Det helt store folkelige begivenhed er naturligvis Letlands indtræden i EU. Begivenheden vil blive fejret med en kæmpefest i Toftebjerg Medborgerhus på selve dagen, lørdag den 1. maj.
- Her skal vi virkelig trykke den af med god mad, flag, taler og en masse fælles musik og dans. Festligt, folkeligt og fornøjeligt i ordenes bedste og mest alvorlige betydning, lover Jens Muff Hansen.Gandrīz 50 aizrautīgi cilvēki no Temas komūnas šajā aukstajā ziemā strādā pie izvērstas Latviešu-dāņu sadraudzības nedēļas, kas notiks no 2004. gada 26. aprīlim līdz 2. maijam.

Sadraudzības nedēļa būs veids, kā pateikties par Temas iedzīvotāju grupas ciemošanos Latvijas austrumdaļas pilsētā Gulbenē 1997. gadā. Un vienlaikus tā ir lieliska iespēja nosvinēt Latvijas uzņemšanu ES 2004. gada 1. maijā.
«ES Pilsētu sadraudzības programmas ietvaros tika nosūtīts pieteikums no mūsu biedrības, un ES komisija šo pieteikumu atzina par tik veiksmīgu, ka nolēma to atbalstīt ar 110.000 kronu lielu summu«, informē sadraudzības biedrības priekšsēdētājs Jens Mufs Hansens.
Šoreiz tie būs Gulbenes iedzīvotāji, kas brauks ciemos uz Temu. Ieradīsies autobuss ar 70 jauniešiem un vecākiem ļaudīm - būs pārstāvēti futbolisti, treneri, pūtēju orķestris, rokdarbnieki, mākslas skolas pārstāvji, teātra un dejukopu ļaudis kā arī Gulbenes domes priekšsēdētājs Nikoljs Stepanovs un daži viņa kolēģi.

Aizraujoša sadarbība
Sadraudzības nedēļā radīsies cieši sakari ar vietējiem ļaudīm, jo viņi vērs savu māju durvis, lai uzņemtu viesus.
«Biedrība centīsies izmitināt pēc iespējas vairāk ļaužu privāti pie mūsu komūnas iedzīvotājiem. Tas stiprinās agrākās pazīšanās no temiešu ciemošanās laika Gulbenē 1997. gadā un nodibinās jaunas, aizraujošas draudzības starp atbraucējiem un viņu uzņēmējiem«, domā Jenss Mufs Hansens.
Grupas no Gulbenes piedalīsies daudzos pasākumos un rādīs savu māku Temas komūnas laukumos un ciematu ielās, skolās un veco ļaužu pansionātos.
«Taču mēs izkustēsimies arī ārpus Temas robežām, jo citu pasakumu starpā būs arī koncerts Silkeborgas centrālajā laukumā, kurā uzstāsies gulbeniešu pūtēju orķestris - un gan jau mūziķi ieskandēs Latvijas vārdu ne tikai dāņu ausīs, bet arī apziņā«, ir pārliecināts biedrības priekšsēdētājs.

Nodibināsies jauna kopība

Bez daudziem citiem pasākumiem tiks organizēti arī priekšlasījumi un debates par ES, - par to, ko dāņi un latvieši (un ļaudis viņu kaimiņzemēs) var sniegt viens otram kā jaunās savienības iedzīvotāji. Šī programmas daļa ir svarīgs iemesls ES vēlmei atbalstīt šo draudzības nedēļu.
Lielākais sabiedriskais notikums, protams, ir Latvijas iestāšanās ES. Šis notikums tiks nosvinēts ar lieliem svētkiem Toftebjēu tautas namā tieši iestāšanās dienā - sestdien, 1. maijā.
«Tur patiešām būs kārtīgas svinības - ar labu ēdienu, karogiem, runām un kopīgu muzicēšanu un dancošanu. Svinīgi, omulīgi un jautri visu šo vārdu vislabākajā un nopietnākajā nozīmē«, sola Jens Mufs Hansens.