dansk_flag_rollover

Beklager kvaliteten af billeder - de er skannede fra datidens «Den Lokale Avis«.
Hvis du har originale billeder, så skrev til antra@kahrius.dk

Nyt fra venskabsbyen
(Antra Kahr, DIXIT, til Den Lokale Avis 18.04.2001.
Siden er kommet til i samarbejde med Gulbene lokale avis «Dzirkstele«.)


Jaunumi no sadraudzības pilsētas
(Antra Kāra, DIXIT, «Den Lokale Avis« 18.04.2001.
Lappuse tapusi sadarbībā ar Gulbenes laikrakstu «Dzirkstele«. )

lettisk_flag_rollover

Atvainojamies par foogrāfiju kvalitāti, - tās ir ieskanētas no tā laika «Den Lokale Avis«. Ja Jums ir oriģinālfoto, dodiet, lūdzu, ziņu - antra@kahrius.dk

 
 
     
 

Nikolajs Stepanovs (1950), borgmester og leder af finansforvaltningen, Tautas Parti.

(Foto: Gulbenes avis «Dzirkstele«.)


 

nikolajs_stepanovs

Nikolajs Stepanovs (1950), domes priekšsēdētājs, finansu komitejas vadītājs, Tautas partija.

(Foto: Gulbenes laikraksts «Dzirkstele«.)

 
 

Valtis Krauklis (1960), viceborgmester og leder af socialforvaltningen, Tautas Parti.

(Foto: Gulbenes avis «Dzirkstele«.)

valtis_krauklis

Valtis Krauklis (1960), domes priekšsēdētāja vietnieks un sociālās komitejas vadītājs, Tautas partija.

(Foto: Gulbenes laikraksts «Dzirkstele«.)

 
 

Irina Zeibarte (1959), lederen af forvaltningen for undervisning, kultur og sport, Tautas parti. Konservator på Gulbene Historie- og Kunstmuseum.

Foto: Gulbenes avis «Dzirkstele«.)

irina_zeibarte

Irīna Zeibārte (1959), izglītības, kultūras un sporta komitejas vadītāja, Tautas partija. Gulbenes Vēstures un mākslas muzeja fondu glabātāja.

(Foto: Gulbenes laikraksts «Dzirkstele«.)

 
 

Janis Vitols (1976), unionen af partierne For Fædreland og Frihed og Det Nationalistiske Parti. Direktør for byggemarkedet "Langes".

Foto: Gulbenes avis «Dzirkstele«.)

janis_vitols

Jānis Vītols (1976), «Par tēvzemi un brīvību« un Nacioānālās partiju apvienība. Celtniecības mārketa «Langes« direktors.

(Foto: Gulbenes laikraksts «Dzirkstele«.)

 
 

Janis Lochmanis (1955), lederen af teknisk forvaltning, Det Demokratiske Parti. Afdelingschef for elforsyningsselskab.

Foto: Gulbenes avis «Dzirkstele«.)

janis_locmanis

Jānis Ločmanis (1955), tehniskās komitejas vadītājs, Demokrātiskā partija. Elektrības apgādes uzņēmuma nodaļas vadītājs.s

(Foto: Gulbenes laikraksts «Dzirkstele«.)

 
 

Aivars Mednis (1955), Tautas Parti. Direktør for folkeskolen for de 7-18-årige i Gulbene.

Foto: Gulbenes avis «Dzirkstele«.)

aivars_mednis

Aivars Mednis (1955), Tautas partija. Gulbenes Vidusskolas direktors.

(Foto: Gulbenes laikraksts «Dzirkstele«.)

 
 

Imants Sprudzans (1960), De Socialdemokratiske Arbejderparti. Landmåler.

Foto: Gulbenes avis «Dzirkstele«.)

imants_sprudzans

Imants Sprudzāns (1960), Sociāldemokrātiskā strādnieku partija. Mērnieks.

(Foto: Gulbenes laikraksts «Dzirkstele«.)

 
 

Egils Chakars (1956), Tautas Parti. Gulbene Amts sportsinstruktør.

Foto: Gulbenes avis «Dzirkstele«.)

egils_cakars

Egīls Čakars (1956), Tautas partija. Gulbenes rajona sporta instruktors.

(Foto: Gulbenes laikraksts «Dzirkstele«.)

 
 

Aloizs Priedeslaipa (1953), Den Kristelig-Demokratiske Union. Afdelingschef for sessionskontoret i Vidzeme-regionen.

Foto: Gulbenes avis «Dzirkstele«.)

aloizs_priedeslaipa

Aloizs Priedeslaipa (1953), Kristīgi demokrātiskā apvienība. Vidzemes Valsts militārā dienesta Gulbenes pārvaldes vadītājs.

(Foto: Gulbenes laikraksts «Dzirkstele«.)

 
 

Ruta Kalnina (1950), Tautas Parti, læge.

Foto: Gulbenes avis «Dzirkstele«.)

ruta_kalnina

Ruta Kalniņa (1950), Tautas partija. Ārste.

(Foto: Gulbenes laikraksts «Dzirkstele«.)

 
 

Maris Sliede (1967), Tautas Parti. Direktør for varmeforsynings- og kloakeringsselskabet "Rubate" i Gulbene.

Foto: Gulbenes avis «Dzirkstele«.)

maris_sliede

Māris Sliede (1967), Tautas partija. Siltumapgādes un kanalizācijas uzņēmums «Rubate« Gulbenē.

(Foto: Gulbenes laikraksts «Dzirkstele«.)

 
 

Nyt byråd i Gulbene

Den 11. marts var der valg til Gulbene Byråd. Valget gav sejr til Tautas Parti, idet syv af de 11 i de nye byråd kommer derfra. Borgmesteren Nikolajs Stepanovs beholdte sin post, og også Valtis Krauklis blev genvalgt som viceborgmester.
Det nyvalgte byråd har fire forvaltninger: finansforvaltning, den tekniske forvaltning, socialforvaltningen og forvaltningen for undervisning, kultur og sport.


Gulbenē - jauna dome

11. martā bija Gulbenes domes vēlēšanas. Tajās uzvarēja Tautas partija, - septiņi no jaunievēlētajiem 11 domes locekļiem ir šīs partijas biedri. Priekšsēdētājs Nikolajs Stepanovs paturēja savu amatu, un arī Valtis Krauklis no jauna tika ievēlēts par priekšsēdētāja vietnieku.
Jaunievēlētajai domei ir četras komitejas: finanšu, tehnisko jautājumu, sociālā un izglītības, kultūras un sporta komiteja.