Priekšsēdētāja ziņojums biedrības kopsapulcē 2011. gada 25. maijā


Biedrības darbība un sanāksmes
Pēdējā gada laikā ir bijuši vairāki sadraudzības pasākumi, kuros piedalījušies viesi no Gulbenes.

Klasiskās un tautas mūzikas koncerts 2010. gada kopsapulcē
Kopsapulcē 2010. gada 2. jūnijā mums bija klasiskās un tautas mūzikas koncerts. Paliekot uzticīgi tradīcijai, uzaicinājām arī ciemiņus no Gulbenes - šoreiz tie bija trīs mūziķi, kas ar savu uzstāšanos rūpējās par sapulces atsvaidzināšanu.

Viens no mūziķiem bija gados jaunais Rihards Plešanovs, kas jau ir paguvis nokļūt vairāku internacionālu jauno pianistu konkursu uzvarētāju skaitā. Rihards bija atbraucis kopā ar savu māmiņu Ligitu Plešanovu, kas māca mūziku Gulbenes Mūzikas Skolā, Gulbenes Ģimnāzijā un bērnudārzā. Trešais ciemiņš bija Sarmīte Semjonova, kas ir mūzikas skolotāja gan Gulbenes Mūzikas Skolā gan ģimnāzijā Gulbenē. Rihards sniedza lielisku klavierkoncertu, un abas kundzes uzstājās ar jaukām dziesmām.

Ciemiņi bija Temā vairākas dienas, un Rihards apciemoja arī mūzikas skolu Orhusā, kur vēroja mācību procesu un sniedza koncertu skolas klasiskās mūzikas nodaļas skolēniem.

Tikšanās ar Gulbenes novada sadarbības partneriem un piedalīšanās Latvijas Skolu Jaunatnes Dziesmu un Deju Svētkos 2010. gada 9. un 10. jūlijā.
Gulbenes novada priekšsēdētāja Sandra Daudziņa bija ielūgusi piecus mūsu biedrības vadības locekļus uz tikšanos ar Gulbenes novada sadarbības partneriem, kas notika Gulbenē 9. jūlijā. Pasākumā piedalījās biedrības priekšsēdētājs Jenss Mufs Hansens, Nilss Uldēls-Jesens, Sērens Goldmens kā arī Antra un Torbens Kāri.

Bez pārstāvjiem no mūsu biedrības piedalījās arī sadraudzības partneri no Polijas (Ketrzyn), Krievijas (Pleskava un Sanktpēterpburga), Lietuvas (Rietava) un Velsas (Tredegāra).

Pēc sanāksmes visi tika ielūgti uz braucienu salonvagonā pa šaursliežu dzelzceļu Gulbene-Alūksne līdz Stāmerienai, kur tika apskatīta Stamerienas pareizticīgo baznīca. Ciemojāmies arī Gulbenes Mākslas skolā un piedalījāmies vakara piknikā svaigā gaisā. Tikšanās kulminācija bija iespēja noskatīties Latvijas Skolu Jaunatnes Dziesmu un Deju Svētkus Rīgā, 10. jūlijā. Sakarā ar šiem svētkiem piedalījāmies arī svinīgajā gājienā Rīgas ielās kopā ar tūkstošiem tautastērpos ģērbtiem jauniešiem no visas Latvijas - gājām kopā ar Gulbenes novada grupām - un vēlāk noskatījāmies fantastiskus priekšnesumus Daugavas Stadionā, kur vienlaikus uzstājās ap 10.000 jauno dejotāju.

Gulbenes mēra ciemošanās

Sadraudzības biedrībā no 2010. gada 31. oktobra līdz 4. novembrim viesojās Gulbenes novada priekšsēdētāja Sandra Daudziņa un novada informācijas nodaļas vadītāja Guna Švika. Ciemošanās mērķis bija iepazīstināt jauno priekšsēdētaju ar mūsu biedrību, parādīt viesiem komūnas apkārtni un sarīkot tikšanos ar mūsu mēru Heni Beku Ōlsenu.

Ciemiņi viesojās Frīsholmas skolā, Toftevanga pansionātā, bērnudārzā, Gjeso skolā un klubā kā arī Temas Baznīcā, - un Jērgens Belego parādīja viesiem interesantākos dabas un kultūras objektus mūsu apgabalā.

Gulbenes priekšsēdētāja piedalījās arī biedrības sapulcē tautasnamā, kur pastāstīja par attīstību Gulbenes novadā, un 3. novembrī viesi ciemojās Silkeborgas Rātsnamā, kur tos pieņēma mērs Hene Beka Ōlsena, kas izrādīja arī rātsnamu. Tā bija laba tikšanās, kurā abas priekšsēdētājas izmantoja iespēju pastāstīt par apstākļiem un salīdzināt situāciju Silkeborgā un Gulbenē.

Pārējie notikumi

Pēdējo gadu laikā esam tikuši pie jaukas mājaslapas, kas ir gan dāņu, gan latviešu valodā. Šeit var gan sekot līdzi aktualitātēm, gan arī no stāstījumiem un foto uzzināt par dažādajiem pasākumiem, kas notikuši mūsu ilggadīgās sadarbības ar Gulbeni laikā.

Antra ir sakopojusi plašu vēsturisku materiālu no pašiem sakaru pirmsākumiem 1992. gadā. Notikumi minēti hronoloģiskā kārtībā, un vairāki biedrības locekļi var attēlos vērot sevi daudz «jaunākā variantā« ...
Ir tā vērts paciemoties šajā mājaslapā – www.them-gulbene.dk.

Arī 2011. gadā esam saņēmuši pabalstu 20.000 kronu apmērā no Silkeborgas Komūnas. Komūnas dotie līdzekļi ir tie, kas veido mūsu ekonomisko pamatu un nodrošina iespējas organizēt visus šos dažādos pasākumus.

Un nobeigumā mēs gribētu vēlreiz pateikties visiem tiem biedrības locekļiem, kas ir atvēruši savas mājas viesu uzņemšanai un piedalījušies notikušo pasākumu organizēšanā.


Pasākumi nākotnē

Jauni pasākumi nākamajā gadā gaida savu plānošanu.