dansk_flag

Gulbenes-Alūksnes bānītis

Smalsporgstoget Gulbene-Aluksne

lettisk_flag  
         
 

Jernbanestrækningen mellem Gulbene og Aluksne er den eneste smalsporsjernbane (afstand mellem skinnerne er 750 mm) i hele Baltikum, der stadig er i daglig brug.
Den 33 km lange strækning, toget kører i vore dage, er en del af den tidligere smalsporslinje Stukmani - Valka, der blev åbnet i 1903.
Denne tur fra Gulbene til Aluksne bliver kørt på 1 time og 25 minutter, men tilbage fra Aluksne til Gulbene kører toget fem minutter hurtigere. Der stoppes ved tre stationer: Stameriena, Kalniena og Umernieki, dog - hvis der er behov for det - også ved fem mindre stoppesteder: Birze, Purini, Dunduri, Paparde og Vejini. Denne er den eneste jernbane i Letland, der er blevet anerkendt som værende en del af statens kulturarv.
Linjen ejes af et privat selskab, der hedder Gulbene - Aluksnes Banitis, og selskabet er medlem af FEDECRAIL (den Europæiske Føderation for
Turist- og Museumsjernabaner).
Foreningen er startet d. 20. februar 2001. Grundlæggere er Gulbene og Aluksnes bystyre og landsbyen Stameriena, samt Foreningen af Jernbanetjenestemænd og seks individuelle personer.
Selskabet er registreret i Selskabsregistret d. 20 april 2001 og genregistreret i Kommercielregistret d. 15. december 2004.
Siden d. 3. januar 2002 kører selskabets tog efter statens order dagligt med passagererne på ruten Gulbene-Aluksne. For at bevare det historiske smalsporsbane tilknytter selskabet frivillige og med deres hjælp reparerer lokomotiver og vogne, oplyser om smalsporstogets historie og arrangerer
turismeaktiviteterne og underholdning.
I marts 2007 blev der lavet ændring i kapitalfordelingen, så der nu er otte personer i ejerkredsen.
I 2008 modtog “Gulbenes-Aluksnes Banitis”, som den første jernbaneselskab i Letland, det nye sikkerhedscertifikat, der svarer til kravene stillet af Den Europæiske Union.
Linjen bruges til passagerkørsel mellem byerne Gulbene og Aluksne, og der køres to dobbeltture per dag.

Til hverdag bliver diesellokomotiver TU2 og TU7A brugt. TU2 er bygget i halvtredserne, mens TU7A er bygget i firserne. Der bruges også skiftevis to passagerervogne, der er bygget i tredserne og firserne. De har tilsvarende 24 og 40 siddepladser. I vinterhalvåret bliver vognene opvarmet. Alle vogne har et toilet. Hvis passagererantalet kræver det, tilkobles flere vogne til toget.

Billeterne kan købes både i stationsbygningen og hos kontrolløren i selve toget. Hvis man køber fem- eller ti-tursbillet, får man rabat. Børn før skolealderen må køre gratis. Der er adskillige kategorier af passagerer, der få rabat.

Siden 2007 bliver der i Gulbene Remise rekonstrueret et tysk damplokomotiv Gr-319, der er bygget i 1951. Lavasaare Museums Jernbane (Estland) har underskrevet en kontrakt med vores selskab, der giver os lov til at bruge deres lokomotiv.
I rekonstruktionsprocessen bliver lokomotivet og dets tender fuldstændigt demonteret, alle dele blev renset for rust, repareret og nu er delene ved at blive sat sammen på ny igen. På nuværende tidspunkt er også rekonstrueringen af tenderen tæt på at blive færdig. Ved rekonstrueringen har man brugt varmenitningsmetoden. Alt dette arbejde (med undtagelsen af reparation af julene) udføres af arbejdere fra Gulbene Remisen samt frivilligt arbejdskraft. Arbejdet planlægges at blive færdig i september 2011.

Selskabet tilbyder:
Banitis bruges også til forskellige festligheder. Der kan bestilles et speciel rejse med toget på et tidspunkt, man selv vælger, ligesom sammensætningen af toget kan ændres, så den svarer til bestillingen - både hvad angår antal af vogne og vognenes udsmykning, dog i en grad, der ikke er i strid med regler for den Tekniske Ekspluatation af Jernbaner.
Man kan bestille:
- tolke- og guidservices i løbet af turen
- forestilling med røverangreb eller med tzigojnere
- tur for nygifte og deres gæster i en dekoreret vogn
- bespisning udendørs på udvalgte steder ved banen eller i togets spisevogn
- improviseret beværtning udført af servitriser fra “den sovjetiske tid”
Man kan besøge:
- Gulbenes Remise, der indeholder reparationsanlæg og både smal- og bredsporsspor til opbevaring af togene
- vendestedet med de to jernsporebredder, der er den eneste af slagsen i Letland.
Her kan man bestille også:
- rundvisning i remisen samt demonstration af vendestedet i brug
- tur med en hånddreven eller motordreven dresina
- overnatning på Gulbenes Remise eller i salonvognen, som tidligere blev anvendt af kommunistiske ledere fra Estland
- teltplads eller picnicplads i æblehaven ved Gulbene Remise
- Banitis Badehus på Gulbene Remise (Viestura gade 12, Gulbene), der er et populært sted både for den lokale befolkning og turister. Der er café i tilknytning til badehuset, hvor gæster kan købe læskedrikke og souvenirs

Information, priser og tilmelding: 64473037, 20228884 eller på mail info@banitis.lv.
(Information fra: www.banitis.lv)

banitis_pie_gulbenes_stacijas

Smalsporstoget Banitis ved Gulbene Station.
(Foto: Torben Kahr.)

Šaursliežu dzelzceļa Bānītis pie Gulbenes Stacijas.
(Foto: Torbens Kārs.)


banitis_stamerienas_stacija_piecsimt_jensa_bilde

Banitis ved Stameriena Station, juli 2010.
(Foto: Jens Muff Hansen)

Bānītis Stāmerienas stacijā 2010. gada jūlijā.
(Foto: Jenss Mufs Hansens)


banitis_salonvagons_jens_muff_hansen

Banitis salonvogn med passagerer, juli 2010.
(Foto: Jens Muff Hansen)

Bānīša salonvagons ar pasažieriem 2010. gada jūlijā.
(Foto: Jenss Mufs Hansens)


sergejs_tretjakovs_pirmais_no_labaas_gulbenes_depo_restaureejot_lokomotiivi

Llokomotivfører, medlem af veteranbanens venneklub Sergejs Tretjakovs (længst til højre) med sine kollegaer i Gulbene Remise
i gang med rekonstrueringen af damplokomativet.
(Foto: privatfoto.)

Lokomotīves vadītājs, Bānīša draugu kluba biedrs Sergejs Tretjakovs (pirmais no labās) kopā ar kolēģiem Gulbenes Depo,
restaurējot veco tvaika lokomotīvi.
(Foto: no personiskā arhīva.)
toms_altbergs_latvijas_dzelzcela_vestures_muzeja_rigaa

Direktør for "Gulbenes-Alūksnes bānitis", Ltd. Toms Altbergs på Letlands Jernbanehistoriske Museum i Riga, hvor Toms arbejder som kurator. (Pprivatfoto.)

SIA" Gulbenes-Alūksnes bānītis" direktors Toms Altbergs Latvijas Dzelzceļa vēstures muzejā Rīgā, kur Toms strādā par kuratoru.
(Foto: no personiskā arhīva.)gulbenes_depo_sienaa_iemuureetaa_lokomotiives_prieksha

Lokomotivfasadens karroseri på væggen af Gulbene Remise er et godt blikfang.
(Foto: Torben Kahr, juli 2010.)

Gulbenes Depo sienā iemūrētā lokomotīves priekšas karosārija piesaista uzmanību.
(Foto: Torbens Kārs, jūlijs 2010.)veca_lokomotive_gammelt_lokomotiv_gulbene_station_torben_kahr

Togsæt med en gammelt lokomotiv foran,ved Gulbene Remise.
(Foto: Torben Kahr, juli 2010.)

Vilciena sastāvs ar vecu lokomotīvi pie Gulbenes Depo.
(Foto: Torbens Kārs, jūlijs 2010.)

Gulbenes-Alūksnes dzelzceļa posms ir vienīgais vispārējās lietošanas šaursliežu dzelzceļš Baltijā (attālums starp sliedēm - 750 mm), kas joprojām tiek izmantots ikdienā.
33 km garais posms, pa kuru vilciens kursē mūsu dienās, ir saglabājies no šaursliežu dzelzceļa līnijas Stukmaņi-Valka, kuras ekspluatācija sākās 1903. gadā.
Šo attālumu no Gulbenes līdz Alūksnei bānītis vilciens veic 1 stundā un 25 minūtēs, savukārt pretējā virzienā - par piecām minūtēm ātrāk. Brauciena laikā vilciens katrā reisā apstājas pieturas punktos Stāmeriena, Kalniena un Umernieki, bet pieturas punktos Birze, Pūriņi, Dunduri, Paparde un Vējiņi apstājas tikai pēc pieprasījuma.
Šis ir vienīgais dzelceļš Latvijā, kurš atzīts par valsts nozīmes kultūras pieminekli.
Šo dzelzceļa līniju apsaimnieko privāta kompānija «Gulbenes-Alūksnes bānītis«, kas ir FEDECRAIL (Eiropas tūrisma un muzejdzelzceļu federācija) biedrs.
Biedrība ir dibināta 2001. gada 20. februārī. Uzņēmējsabiedrības dibinātāji ir Gulbenes un Alūksnes pilsētu kā arī Stāmerienas pagasta pašvaldības, Latvijas Dzelzceļnieku biedrība un sešas privātpersonas.
SIA «Gulbenes-Alūksnes bānītis« reģistrēta Uzņēmumu reģistrā 2001. gada 20. aprīlī un pārreģistrēta Komercreģistrā 2004. gada 15. decembrī.
Kopš 2002. gada 3. janvāra uzņēmējsabiedrība pēc valsts pasūtījuma veic regulāros pasažieru pārvadājumus maršrutā Gulbene-Alūksne. Vēsturiskā šaursliežu dzelzceļa saglabāšanas nolūkos uzņēmējsabiedrība, piesaistot dzelzceļa entuziastus, nodarbojas ar ritošā sastāva restaurāciju, dzelzceļa vēstures popularizēšanu kā arī tūrisma un izklaides pasākumu organizēšanu.
2007. gada martā tika izdarītas izmaiņas statūtkapitāla daļu struktūrā par labu privātajam kapitālam - SIA «Gulbenes-Alūksnes Bānītis« privāto dalībnieku skaits palielināts līdz astoņām privātpersonām.
2008. gadā SIA «Gulbenes-Alūksnes Bānītis« bija pirmā dzelzceļa operatorkompānija Latvijā, kas saņēma jauno Eiropas Savienības standartiem atbilstošo Drošības sertifikātu.
Līnija tiek izmantota pasažieru transpotam starp divu rajonu centriem, un šajā maršrutā kursē divi vilcienu pāri dienā.
Regulārajiem pārvadājumiem tiek izmantotas dīzeļlokomotīves TU2 (būvētas 1950. gados) un TU7A (būvētas 1980. gados), kā arī divu veidu pasažieru vagoni ar 24 - 40 sēdvietām (būvēti 1960. gados un 1980. gados). Ziemas mēnešos vagonos tiek nodrošināta apkure, visos vagonos ir tualete. Regulārajos reisos ikdienā vilciens kursē ar vienu vagonu, taču, ja pasažieru skaits ir lielāks, tiek piekabināti papildus vagoni.

Braukšanas biļetes var iegādāties vilcienā pie konduktora brauciena laikā. Pērkot biļetes pieciem vai desmit braucieniem tiek piemērotas atlaides. Pirmsskolas vecuma bērni var braukt bez maksas; maksas atvieglojumus ir tiesīgas izmantot arī dažas citas pasažieru kategorijas.
Kopš 2007. gada Gulbenes depo turpinās 1951. gadā Vācijā būvētās tvaika lokomotīves Gr-319 restaurācija, kuru uz līguma pamata Lavasāres muzejdzelzceļš nodevis SIA "Gulbenes - Alūksnes Bānītis".

Restaurācijas procesā lokomotīve un tās tenderis tika pilnībā izjaukti, visas detaļas attīrītas no rūsas, izremontētas un no jauna samontētas. Šobrīd tuvojas noslēgumam tendera remontdarbi, kur kniedēšanas procesā tiek izmantota karstās kniedēšanas metode. Vienlaikus tiek veikti lokomotīves montāžas darbi. Visus darbus, izņemot riteņpāru remontu, depo speciālisti veic pašu spēkiem un piesaistot voluntierus.

Restaurācijas darbus plānots pabeigt 2011. gada septembrī.

Uzņēmējsabiedrība piedāvā izmantot atpūtas braucieniem regulāros ikdienas reisu vilcienus, kas kursē pēc saraksta divas reizes dienā, kā arī pasūtīt speciālu vilciena reisu jūsu izvēlētajā laikā. Speciālo vilciena sastāvu iespējams nokomplektēt atbilstoši pasūtītāja vēlmēm, gan vagonu skaita, gan noformējuma ziņā, ja vien tas nav pretrunā ar Dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumiem.
Iespējams pasūtīt:
- gida un tulka pakalpojumus brauciena laikā;
- improvizētu izrādi ar laupītāju uzbrukumu vai čigāniem;
- jaunlaulāto un kāzu viesu ceļojumu izrotātā vilcienā;
- ēdināšanu brīvā dabā īpašās apstāšanās vietās vai brauciena laikā bāra vagonā;
- padomju laika bufetnieču izdarības.
Iespējams arī apmeklēt: Gulbenes depo, kas ir 20. gs. raksturīgs lokomotīvju depo ar šaursliežu un platsliežu ceļiem vilcienu novietošanai un remonta darbnīcām. Iespējams aplūkot griezuli ar divu platumu sliežu ceļiem, kas ir vienīgais tāda veida Latvijā.
Interesenti šeit var izbaudīt:
- ekskursiju pa depo, ieskaitot griezuļa darbības demonstrāciju;
- vizināšanos ar rokas vai motordrezīnu;
- naktsmītni Gulbenes depo vai Igaunijas Kompartijas līderu salonvagonā;
- telšu un piknika vietu ābeļdārzā pie depo.
- Bānīša pirti Gulbenes Depo (Viestura ielā 12), kas ir iecienīta gan vietējo iedzīvotāju, gan tūristu vidū. Turpat kafejnīcā var iegādāties atspirdzinošus dzērienus un suvenīrus.

Informācija, cenas un pieteikšanās pa tālr. 64473037, 20228884 vai e-pastu info@banitis.lv.
(Informācija no: www.banitis.lv)