dansk_flag

Letland 100 år. Latvijai 100

Michael Metz Mørch på besøg. Viesojas Mikēls Metzs Mērks

lettisk_flag  
 

 

Den 15. november 2018 kl. 19.30 markerede Venskabsbyforeningen Them-Gulbene 100-året for Den Lettiske Republiks frihedserklæring efter 1. Venserdenskrig i Medborgerhuset Toftebjerg.

 



Ceturtdien, 2018. gada 15. novembrī plkst. 19.30 Temas Tautasnamā Temas–Gulbenes Sadraudzības biedrība atzīmē
simtgadi Latvijas brīvības deklarācijai pēc 1. Pasaules kara.


 
         
 

Fhv. ambassadør og nuværende leder af Det Danske Kulturinstitut Michael Metz Mørch holdt foredrag: Reflektioner over Letlands 100 år med særligt fokus på udviklingen af de mangesidige bilaterale forbindelser siden Sovjetunionens opløsning i 1991. Der var et godt fremmøde.

(Foto: Torben Kahr)

Bijušais vēstnieks un tagadējais Dāņu Kultūras Institūta vadītājs Mikēls Metzs Mērks uzstājās ar priekšlasījumu: Refleksijas par Latvijas simtgadi, īpaši pievēršoties daudzpusīgajiem bilaterālajiem sakariem kopš Padomju Savienības izjukšanas 1991. gadā. Pasākums bija labi apmeklēts.

(Foto: Torbens Kārs)