Lettisk tid er en time forud for dansk tid.
Når klokken er 12.00 i Letland, er den 11.00 i Danmark.
Dette gælder både for normal tid og sommertid.

them_gulbene_foreningens_logo

Latvijas laiks ir vienu stundu "priekšā" dāņu laikam.
Kad Latvijā pulkstens rāda 12.00,
Dānijā ir 11.00.
Tas attiecas gan uz parasto, gan vasaras laiku.

 
    Temas-Gulbenes Sadraudzības biedrība    
         
 

 

dansk_flag_rollover lettisk_flag_rollover
 

Nyhedsbrev
maj 2021

Læs nyhedsbrevet her– Apkārtrakstu lasi šeit

Apkārtraksts,
2021. gada maijs

Aktuelt:

Venskabsforeningens generalforsamling tirsdag den 9. juni 2021 kl. 19.30
i Them Medborgerhus.

Læs mere om det her.


Koret «Vestenvind« ved optræden i Medborgerhuset Them i 2018.

Koris «Rietumvējš« (dāņu nosaukumā – «Vestenvind«) uzstājoties Temas Tautas namā 2018. gadā.

 

 

 


Drīzumā:

Otrdien, 2021. gada 9.. jūnijā plkst. 19.30 Temas Tautas namā notiks sadraudzības biedrības kopsapulce.

Vairāk par to lasi šeit.