Lettisk tid er en time forud for dansk tid.
Når klokken er 12.00 i Letland, er den 11.00 i Danmark.
Dette gælder både for normal tid og sommertid.

them_gulbene_foreningens_logo

Latvijas laiks ir vienu stundu "priekšā" dāņu laikam.
Kad Latvijā pulkstens rāda 12.00, Dānijā ir 11.00.
Tas attiecas gan uz parasto, gan vasaras laiku.

 
    Temas-Gulbenes Sadraudzības biedrība    
         
 

 

dansk_flag_rollover lettisk_flag_rollover
 

Nyhedsbrev
oktober 2019

Læs nyhedsbrevet her– Apkārtrakstu lasi šeit

Apkārtraksts,
oktobris 2019

Aktuelt:Koret «Vestenvind« ved optræden i Medborgerhuset Them i 2018.

Koris «Rietumvējš« (dāņu nosaukumā – «Vestenvind«) uzstājoties Temas Tautas namā 2018. gadā.

 

 

 


Drīzumā:

Trešdien, 2020. gada 15. aprīlī plkst. 19.30 Temas baznīcā notiks Latviešu-dāņu biedrības kora «Vestenvind« un Temas baznīcas pieaugušo kora koncerts.

Kori uzstāsies ar latviešu un dāņu dziesmām.
«Vestenvind« sastāv no 25 dziedātājiem, kas visi ir latvieši, kas apmetušies uz dzīvi Dānijā.
Pasākums tiek organizēts sadarbībā ar «Sadraudzības biedrību Tema -Gulbene«.

Pēc koncerta baznīcā notiks kafijas vakars draudzes namā.

Ieejas maksa 60 kr.