dansk_flag_over Venner fra Gulbene gæster Them
(Bodil Bryndum)

Temā ciemojas draugi no Gulbenes
(Bodila Brjunduma)
lettisk_flag_over  
 
Mandag d. 20 maj ankom vore gæster, fire personer: to damer – Guna Svika og Elina Vilde fra Gulbene kommune – og to mænd, hvor den ene var brandmand Vijars Grikis og den anden – en musiker Kaspars Maks – til Billund klokken 23.00.
De blev hentet og kørt til deres familier, hvor de skulle være de næste tre dage.
Opholdet handlede om de frivilliges arbejde her i Silkeborg Kommune. Det håber vi så senere at sammenligne og lære af hinanden.
Frivilligheden er meget udbredt her, men er den også det i Gulbene?
Den første dag ønskede mændene at se brandstationer. Vijars Grikis var en af brandmændene, der modtog vores brandbil for flere år siden. De blev vist rundt af Birger Stavning.
Damerne var i Silkeborg. Der besøgtes Perfomers House, hvor informationschefen Sarah Brøns fortalte og viste rundt.
Det gamle rådhus, hvor informationschef Gregers Pilgaard talte om gensidig information og om udviklingsplaner for hhv. Silkeborg og Gulbene.
Andendagen var det Rosengårdscenteret, hvor lederen Elisabeth Gulberg viste, hvilke muligheder folk fra by og opland har på stedet.
I Frivillighedscentret her i Silkeborg fortalte Kamilla Stenhauge Pedersen om Silkeborgs Kommunes hjælp bl.a. til de arbejdssøgende.
Genbrugsbutikken i Them blev besøgt. Den arbejder under Kirkens Korshær. Her fortalte en af de frivillige, Anders, om deres arbejde.
Så var det spisning på Medborgerhuset i Them og generalforsamling i Them-Gulbene Venskabsforening.
Damerne havde et oplæg sammen: Guna Svika, der er leder af Gulbene Kommunes udviklings- og ejendomsadministration og ansvarlig for venskabsbysamarbejde og Elina Vilde, der er ansvarlig for udarbejdelse af projektansøgninger til bl.a. EU.
Det blev til en livlig og interessant foredrag med god fremvisning af plancher. Mændene underholdt med musik og sang. En rigtig god aften.
Trediedagen. Besøg på museet i Them og kirken, hvor Bodil J. Rasmussen og Uldall-Jessen fortalte.
Børnehaven Askehuset i Them fik et besøg, og efter frokost gik turen til Vrads. Her fortalte Viggo Tyrrestrup om Vrads by – Årets Landsby 2012.
Asger Thulesen viste sit halmhus frem og fortalte om økologi, solenergi og genanvendelse af vand m.m. Vrads Købmandshandel gav kaffe.
Dagene og opholdet, som vi føler, deltagerne var meget tilfredse med, blev afsluttet med en middag på Velling Koller.

 

Pirmdien, 20. maijā plkst. 23.00 Bilundā ieradās mūsu ciemiņi: divas kundzes – Guna Švika un Elīna Vilde no Gulbenes pašvaldības – un divi kungi, no kuriem viens bija ugunsdzēsējs Vijārs Griķis, bet otrs – mūziķis Kaspars Maks.
Ciemiņi tika sagaidīti un aizvesti pie ģimenēm, pie kurām bija paredzēts apmesties nākamās trīs dienas.
Viesošanās mērķis bija brīvprātīgo darbs šeit, Silkeborgas komūnā. To tad arī mēs vēlāk ceram salīdzināt un mācīties viens no otra.
Brīvprātīgums šeit ir ļoti izplatīts, bet vai tā tas ir arī Gulbenē?
Pirmajā dienā vīri vēlējās apskatīt ugunsdzēsības stacijas. Vijārs Griķis bija viens no tiem ugunsdzēsējiem, kas vairākus gadus atpakaļ pieņēma mūsu ugunsdzēsēju mašīnu. Staciju izrādīja Biergers Staunings.
Dāmas pabija Silkeborgā. Viņas apskatīja Performers House, ko izrādīja informācijas nodaļas vadītāja Sāra Brensa.
Tad – vecais rātsnams, kurā informācijas nodaļas vadītājs Grēgers Pilgō pastāstīja par informācijas apmaiņu un attīstības plāniem starp Silkeborgu un Gulbeni.
Nākamajā dienā – Rōsengō Centrs, kur vadītāja Elisabete Gulberga parādīja, kādas iespējas šeit ir ļaudīm no pilsētas un tās apkārtnes.
Silkeborgas Brīvprātības Centrā Kamila Stēnhauge Pedersena pastāstīja, piemēram, par Silkeborgas pašvaldības palīdzību darba meklētājiem.
Tika apciemots arī Lietoto preču veikals Temā. Tas darbojas Baznīcas Krusta Armijas pakļautībā. Šeit viens no brīvprātīgajiem – Anass – pastāstīja par personāla darbu.
Tad bija maltīte Temas Tautas namā un Temas-Gulbenes Sadraudzības biedrības kopsapulce.
Dāmas bija sagatavojušas kopīgu stāstījumu. Guna Švika ir Gulbenes Attīstības un īpašumu nodaļas vadītāja un atbildīgā par pilsētu sadraudzību. Elīna Vilde ir pašvaldības atbildīgā par iesniegumu sagatavošanu, piemēram, ES.
Stāstījums izveidojās dzīvīgs un interesants, ar labi piemeklētiem attēliem. Vīri izklaidēja ar spēli un dziesmām.Ļoti labs vakars.
Trešā diena. Temas muzeja apmeklējums un baznīca, par kuru pastāstīja Bōdila J. Rasmusena un Uldēls-Jesens.
Apciemots tika arī Temas bērnudārzs «Askehuset, un pēc lenča ceļš veda uz Vrasu. Šeit par Vrasas ciemu – Gada Ciematu 2012 – pastāstīja Vigo Tierstrups.
Asgers Tūlesens izrādīja savu māju ar salmu jumtu un pastāstīja par ekoloģiju, saules enerģiju, ūdens otrreizēju izlietošanu, utt. Vrasas Pārtikas tirdzniecības veikaliņš cienāja ar kafiju.
Šīs dienas un ciemošanās, ar kuru, kā mums šķita, dalībnieki bija ļoti apmierināti, noslēdzās ar pusdienām «Velling Koller«.

 
  Genbrugsbutikken i Them.
Anders – en af de butikkens frivillige – fortæller om arbejdet.

(Foto: Bodil Bryndum)
genbrugsbutikken_i_them_anders_vijars_grikis_kaspars_maks_elina_vilde_guna_svika_niels_uldall_jessen_bodil_juul_rasmussen Lietoto preču veikals Temā. Anass – viens no veikala brīvprātīgajiem stāsta par savu darbu.

(Foto: Bōdila Brjunduma)
 
  Performers House i Silkeborg. Informationschef Sarah Brøns fortæller om huset og det, det står for.
Fra venstre: Niels Uldall-Jessen, Bodil Juul Rasmussen, Elina Vilde, Guna Svika og Sarah Brøns.

(Foto: Bodil Bryndum)
performers_house_silkeborg_niels_uldall_jessen_bodil_juul_rasmussen_elina_vilde_guna_svika_informationschef_sarah_broens «Performers House« Silkeborgā. Informācijas nodaļas vadītāja Sāra Brensa stāsta par namu un tā darbību.
No kreisās: Nilss Uldēls-Jesens, Bōdila Jūla Rasmusena, Elīna Vilde, Guna Švika un Sāra Brensa.

(Foto: Bōdila Brjunduma)
 
  Besøg i Den Gamle Rådhus i Silkborg.
Fra venstre: Niels Uldall-Jessen, informationschef Gregers Pilgaard, Guna Svika, Elina Vilde og Bodil Juul Rasmussen.

(Foto: Bodil Bryndum)
den_gamle_raadhus_i_silkeborg_niels_uldall_jessen_informationschef_gregers_pilgaard_elina_vilde_bodil_juul_rasmussen Viesošanās Silkeborgas vecajā rātsnamā.
No kreisās: Nilss Uldēls-Jesens, informācijas nodaļas vadītājs Grēgers Pilgō, Guna Švika, Elīna Vilde un Bōdila Jūla Rasmusena.

(Foto: Bōdila Brjunduma)

 
  Gæsterne havde også mulighed at få et blik af Vestergade i Silkeborg ovenfra – fra tagterassen på Det Gamle Rådhus.

(Foto: Bodil Bryndum)
udsigt_fra_den_gamle_raadhus_i_silkeborg Ciemiņiem bija arī iespēja paskatīties uz Silkeborgas Vestergade ielu no augšas – no vecā rātsnama jumta terases.

(Foto: Bōdila Brjunduma)
 
  Kaffe ved Vrads Købmandshandel.
Vrads by har modtaget æresbetagnelsen Årets Landsby 2012.

(Foto: Bodil Bryndum)
ved_vrads_koebmandshandel Kafijas malkošana pie Vrasas Pārtikas tirdzniecības veikaliņa. Vrasa ir saņēmusi goda nosaukumu «Gada Ciemats 2012.«

(Foto: Bōdila Brjunduma)
 
  Vrads Købmandshandels arbejdsprincipper diskuteres.
Fra venstre rundt om bordet:
Elina Vilde, Vijars Grikis, Kaspars Maks, Viggo Tyrrestrup og Niels Uldall-Jessen.

(Foto: Bodil Bryndum)
ved_vrads_koebmandshandel_elina_vilde_vijars_grikis_kaspars_maks_viggo_tyrrestrup_niels_uldall_jessen Tiek apspriesti Vrasas Pārtikas tirdzniecības veikaliņa darbības principi. No kreisās: Elīna Vilde, Vijārs Griķis, Kaspars Maks, Vigo Tierstrups un Nilss Uldēls-Jesens.

(Foto: Bōdila Brjunduma)
 
  Udsigt i Vrads.

(Foto: Bodil Bryndum)
udsigt_i_vrads Vrasas āres.

(Foto: Bōdila Brjunduma)
 
  Delegationen besøger Asger Thulesens økologiske hus og have i Vrads.


(Foto: Bodil Bryndum)
asger_thulesens_hus_og_have Delegācija viesojas Asgera Tūlesena ekoloģiskajā mājā un dārzā Vrasas ciemā.

(Foto: Bōdila Brjunduma)

 
 

Asger Thulesen (til venstre) fortæller om økologi, solenergi og genanvendelse af vand. Til højre: Viggo Tyrrestrup.

(Foto: Bodil Bryndum)

asger_thulesens_hus Asgers Tūlesens (no kreisās) stāsta par ekoloģiju, saules enerģiju un ūdens otrreizējo izmantošanu. Pa labi: Vigo Tierstrups.

(Foto: Bōdila Brjunduma)
 
  Gæsterne er i gang med at ringe til deres kollega – borgmesteren i Gulbene – og de synger en sang som en hilsen til hendes fødselsdag.

(Foto: Bodil Bryndum)
them_elina_vilde_guna_svika_vijars_grikis_kaspars_maks Ciemiņi zvana savai kolēģei – novada priekšsēdētājai, lai nodziedātu viņai sveicienu dzimšanas dienā.

(Foto: Bōdila Brjunduma)
 
         
  dansk_flag_over Foreningen for Venskabsbysamarbejde Them-Gulbenes generalforsamling 2013

Temas-Gulbenes Sadraudzības biedrības
kopsapulce 2013
lettisk_flag_over  
         
 

Ole Juul Rasmussen blev valgt som generalforsamlings ordstyrer.

(Foto: Torben Kahr)

ove-juul-rasmussen

Ōle Jūls Rasmusens tiek ievēlēts par kopsapulces vadītāju.

(Foto: Torbens Kārs)

 

 
         
 

Et udsnit af de fremmødte.

(Foto: Torben Kahr)

foreningen-for-venskabsbysamarbejdet-them-gulbene-generalforsamlingen-publikum

Daļa no sanākušajiem.

(Foto: Torbens Kārs)

 
       
  dansk_flag_over

Besøg af fire fra Gulbene

Ciemos četri gulbenieši

lettisk_flag_over  
     
 

Ved foreningens generalforsamling 2013, der blev holdt på Medborgerhuset Toftebjerg d. 22. maj,
deltog også fire gæster fra vores venskabsby Gulbene i Letland.

Biedrības 2013. gada kopsapulcē, kas 22. maijā notikaToftebjēu tautas namā,
piedalījās arī četri viesi no mūsu sadraudzības pilsētas Latvijā Gulbenes.

 
         
 

Elina Vilde fortalte om udviklingen i Gulbene. Hun er kommunens ansvarlige for ansøninger til EU og al afrapportering efter projekternes afslutning. P.t. er Gulbene involveret i 13 projekter.

(Foto: Torben Kahr)

elina-vilde-gulbenes-novads-foreningen-for-venskabsbysamarbejdet-them-gulbene-generalforsamlingen

Elīna Vilde pastāstīja par attīstību Gulbenē. Viņa ir pašvaldības atbildīgā par iesniegumu sagatavošanu ES un projektu atraportēšanu pēc to realizēšanas. Patlaban novads ir iesaistījies 13 projektos.

(Foto: Torbens Kārs)

 

 
         
 

Vijars Grikis er Gulbene beredskabsstationens chef, og han var med til at modtage den brandbil, som Them Kommune i sin tid gav til brandstationen i Gulbene. Vijars fortalte om det nyeste på stationen samt om brandbilen, som de har givet navn "Silke", da bilen kommer fra Silkeborg Kommune.

(Foto: Torben Kahr)

 

vijars-grikis-forningen-for-venskabsbysamarbejdet-them-gulbene-generalforsamling

Vijārs Griķis ir VUGD Gulbenes daļas komandieris, un bija to skaitā, kas savā laikā pieņēma Temas komūnas Gulbenei dāvāto ugunsdzēsēju mašīnu. Vijārs pastāstīja par jaunumiem stacijā un par minēto mašīnu, ko ļaudis nosaukuši par «Siļķi«, jo tā nākusi no Silkeborgas komūnas.

(Foto: Torbens Kārs)

 

 
         
 

Vijārs fortalte, at den 17. maj er Letlands Brandvæsens- og Beredskabsdag, og derfor holdt Beredskabsafdelingen i Gulbene åbent hus, hvor der blev vist og fortalt om afdelingens arbejde.

Den 18. maj blever der fejret en årlig begivenhed, der hedder "Museernes Nat", som i Gulbene i år foregik ved Det Røde Slot. Der var mange aktiviteter på programmet, og brandbilen "Silke" skulle deltage i opvisningsparaden.

På billedet, som viser den brandbil, der blev doneret fra Silkbeorg, er også fotograferet Gulbene Beredskabsafdeligs medarbejder Ivo Mazurs, som har været i tjenesten i 20 år.

(Foto: Gatis Bogdanovs. Foreningen for Venskabsbysamarbejdet Them-Gulbene siger tak til Gulbenes avis «Dzirkstele« for fotoet.)

 

mazurs_ivo_gulbene_vugd_silke_brandbil

Vijārs pastāstīja, ka 17. maijs ir Latvijas Ugunsdzēsēju un Glābšanas dienestu svētki, un tādēļ VUGD Gulbenes nodaļā bija atvērto durvju diena, kurā tika rādīts un stāstīts par nodaļas darbu.

18. maijā savukārt tiek svinēts gadskārtējs pasākums «Muzeju nakts«, kas Gulbenē šogad notika pie Sarkanās Pils. Programmā bija daudz aktivitāšu, un ugunsdzēsēju mašīna «Siļķe« piedalījās paraugdemonstrējumos.

Attēlā, kurā redzama Silkeborgas dāvātā ugunsdzēsēju mašīna – VUGD Gulbenes nodaļas darbinieks Ivo Mazūrs, kas par ugunsdzēsēju strādā jau 20 gadus.

(Foto: Gatis Bogdanovs. Temas-Gulbenes Sadraudzības biedrība pateicas Gulbenes laikrakstam «Dzirkstele« par foto.)

 

 
         
 

Elina Vilde hjalp Vijars Grikis ved at oversætte hans fortælling.

(Foto: Torben Kahr)

 

elina-vilde-vijars-grikis-forningen-for-venskabsbysamarbejdet-them-gulbene-generalforsamling

Elīna Vilde palīdzēja Vijāram Griķim, tulkojot viņa stāstījumu.

(Foto: Torbens Kārs)

 
         
 

Guna Svika hilser foreningen og formanden Niels Uldall-Jessen fra Gulbene Kommune.
Guna er leder af kommunens udviklings- og ejendomsadministration samt ansvarlige for venskabsbysamarbejdet, arbejdet med unge og internationalt samarbejde generelt.

(Foto: Torben Kahr)

niels-uldall-jessen-guna-svika-forningen-for-venskabsbysamarbejdet-them-gulbene-generalforsamling

Guna Švika nodot biedrībai un tās priekšsēdētājam Nilsam Uldēlam-Jesenam sveicienus no Gulbenes pašvaldības.
Guna ir Gulbenes Attīstības un īpašumu nodaļas vadītāja. Vienlaikus G. Švika ir arī atbildīgā par pilsētu sadraudzību, darbu ar jauniešiem un internacionālo sadarbību vispār.

(Foto: Torbens Kārs)

 
         
 

Duoen «Vilx« spiller rigtig festlig og folkelig musik – musik, man bliver i rigtig godt humør af.
Vijars Grikis (fra venstre) og Kaspars Maks.

(Foto: Torben Kahr)

 

duets-vilx-vijars-grikis-kaspars-maks-forningen-for-venskabsbysamarbejdet-them-gulbene-generalforsamling

Duets «Vilx« spēlē ļoti jautru, tautai saprotamu mūziku – mūziku, kas patiešām uzlabo garastāvokli.
Vijārs Griķis (no kreisās) un Kaspars Maks.

(Foto: Torbens Kārs)

 

 
         
 

dansk_flag_over

 

Bestyrelsens beretning

Vadības ziņojums

lettisk_flag_over

 

 
         
 

Foreningens formand Niels Uldall-Jessen i gang med bestyrelsens beretning.

(Foto: Torben Kahr)

niels-uldall-jessen-formand-for-foreningen-for-venskabsbysamarbejdet-them-gulbene-generalforsamlingen-formandsberetning

Biedrības priekšsēdētājs Nilss Uldēls-Jesens lasa vadības ziņojumu.

(Foto: Torbens Kārs)

 

 
         
 

Medlemmerne lytter til beretningen.

(Foto: Torben Kahr)

foreningen-for-venskabsbysamarbejdet-them-gulbene-publikum-generalforsamlingen

Biedrības biedri noklausās ziņojumu.

(Foto: Torbens Kārs)

 

 
         
 

Også gæsterne lytter interesseret.

(Foto: Torben Kahr)

 

vijars-grikis-guna-svika-

Arī viesi klausās ar interesi.

(Foto: Torbens Kārs)


 
         
 

Foreningen for Venskabsbysamarbejdet Them-Gulbene

Generalforsamling onsdag den 22. maj 2013 i Toftebjerg Medborgerhus

Bestyrelsens beretning:
På generalforsamlingen den 13. juni 2012 år var der diskussion om mulighederne for at videreføre venskabsbyforeningens arbejde og venskabsforbindelsen til Gulbene, som endte med, at det på den ekstraordinære generalforsamling den 20. november blev besluttet at videreføre foreningens arbejde - idet et flertal af de fremmødte medlemmer mente, at der fortsat er mening i at holde forbindelse med de mennesker og institutioner, vi har lært at kende i Gulbene – ligesom der i Gulbene er et ønske om fortsat at have venskabsforbindelse med folk  i Them og omegn i Silkeborg Kommune. Det fik vi senest bekræftet ved invitationen til  konferencen ”Active Communities for Exchange and Experience” i Gulbene sidste sommer, som vi desværre måtte melde afbud til.

Det blev undersøgt om Venskabsbyforningen kunne indgå i et  samarbejde med Kulturstafetten, idet de fleste udvekslingsbesøg de sidste år har været med indslag af musik. Det ønskede man dog ikke i Kulturstafettens bestyrelse at engagere sig i. Men Medborgerhuset er i sig selv et godt samlingssted og udgangspunkt for aktiviteter som koncerter, møder og udstillinger i Venskabsbysamarbejdet mellem Gulbene og Them.

På den ekstraordinære generalforsamling havde vi også et inspirerende møde  med Torben Bæk Sørensen, formand for Dansk-Ungarsk Venskabs forening i Kjellerup. Den forening har siden 1991 haft Venskabsbysamrbejde mellem Kjellerup og nu støttet af Silkeborg Kommune og Tiszaalpár og Kiskunfélegyháza Kommuner i Ungarn med forskellige kulturelle aktiviteter og udvekslingsbesøg samt indsamling af brugt tøj, legetøj og handicaphjælpemidler til uddeling blandt folk i Ungarn. Torben Bæk Sørensen mente, at der kunne etableres et samarbejde mellem vore to venskabsby- foreninger bl.a. om fælles projekter, der skal søges EU-midler til og evt. fælles rejser til vore respektive venskabsbyer.

Antra og Torben Kahr, Jens Muff og Bente Christensensen ønskede at udtræde af bestyrelse efter mange års indsats i foreningen, hvilket vi skylder dem stor tak for. De har dog alle givet udtryk for fortsat at ville deltage i foreningens arbejde. Udover de 3 der fortsætter i bestyrelsen, Erling Birkbak, Søren Goldmann og Niels Uldall, blev der valgt 2 nye medlemmer, Bodil Juul Rasmussen og Ove Hjorth. Ove Hjorth har siden måttet melde fra igen på grund af det meget arbejde omkring Medborgerhusets fremtid, idet han dog fortsat gerne vil være med til arrangementer i forbindelse med Medborgerhuset. Derefter har bestyrelsen suppleret sig med Bodil Bryndum.
Foreningen har ca. 70  medlemmer, hvoraf en del dog ikke har betalt kontinget de sidste år. Vi har fortsat fået bevilliget tilskud fra Silkeborg Kommune på 20.000 kr.

Bestyrelsen har drøftet det fremtidig venskabsbysamarbejde, som vi mener skal bygge på Fælles forventningsafstemning, Ligeværdigt samarbejde, Gensidighed, Folkeligt engagement og Nysgerrighed. Ideer til kommende projekter er: Status over udviklingen de 20 år, siden Letland blev frit og venskabsbysamarbejdet blev etableret. 100 året for Letlands første selvstændighed, som falder sammen med afslutningen af 1. verdenskrig i 1918, hvor så mange nye stater blev frie og Sønderjylland blev genforenet med Danmark. Venskabsbysamarbejdet har fra vores side været etableret mellem enkeltpersoner, foreninger og grupper i Them, mens det i Gulbene har været kommunalt engageret, hvilket har gjort det vanskeligere at etablere direkte kontakter mellem danske og lettiske grupper. Endelig er der et stærkt ønske om at få arrangeret en fælles grupperejse til Gulbene, hvor vi netop kunne tænke os at mødes med tilsvarende grupper i Gulbene, f.eks. aktive seniorer og pensionister eller hvem der nu er interesserede i at være med.
Bestyrelsen har fornyet kontakten til vore venner i Gulbene Kommune, hvilket har ført til besøget af den ansvarlige for Gulbene kommunes venskabsbyforbindelser Guna Svika og assistent Elina Vilde sammen med de 2 musicerende brandmand fra Duoen Vilx, Vijars Grikis og Kaspars Maks, som vi er glade for at have med os i aften. Vi har samtaler om det fremtidige samarbejde og har diskuteret forholdet mellem foreninger og frivilliges engagement i vore 2 kommuners forskellige organisering af kulturelt og socialt arbejde.

Gulbene Kommune har også inviteret os til at sende 4 personer til at deltage i Den 25. Nationale Lettiske Sang- og Dansefestival i Riga i begyndelsen af juli, hvor der samtidig bliver lejlighed til at fortsætte samtalerne om det fremtidige samarbejde også med andre af Gulbenes Venskabsbyer. Det bliver Ruth og Johannnes Jørgensen, Ove Hjorth og undertegnede, der skal deltage i Jubilæums- festivalen. Det bliver en spændende oplevelse, men vi håber også at det kan blive en forberedelse til en fælles rejse til Gulbene og Riga næste sommer.

Bestyrelsen ser således optimistisk og håbefuldt på det fremtidige venskabsbysamrabejde, som vi håber at medlemmerne og andre interesserede fortsat vil bakke op om og engagere sig i.

Niels Uldall-Jessen

 

 

Temas-Gulbenes Sadraudzības biedrība

Kopsapulce Toftebjāu Tautasnamā trešdien, 2013. gada 22. maijā

Vadības ziņojums:

Kopsapulcē 2012. gada 13. jūnijā risinājās diskusija par iespējām turpināt sadraudzības biedrības darbu un saglabāt draudzības saites ar Gulbeni, un vēlāk, ārkārtas kopsapulcē 20. novembrī, tika nolemts biedrības darbu turpināt, jo ieradušos biedru vairākums uzskatīja, ka joprojām ir jēga uzturēt sakarus ar tiem ļaudīm un institūcijām, ko esam iepazinuši Gulbenē – tāpat kā Gulbenē ir vēlēšanās turpināt draudzības sakarus ar ļaudīm Temā un tās apkārtnē Silkeborgas komūnā. Nesenākais apstiprinājums tam bija ielūgums uz konferenci ”Active Communities for Exchange and Experience” Gulbenē pagājušajā vasarā, uz ko mēs, diemžēl, bijām spiesti nosūtīt atteikumu.

Tika mēģināts noskaidrot, vai Sadraudzības biedrība varētu iesaistīties sadarbībā ar Kultūras Stafeti, par cik vairums apmaiņas braucienu pagājušajos gados ir saistījušies ar mūzikas priekšnesumiem. Taču Kultūras Stafetes vadība iesaistīties nevēlējās. Tomēr arī pats Tautas nams taču ir laba sanākšanas vieta un bāze tādiem pasākumiem kā koncerti, sanāksmes un izstādes sadarbībā starp Gulbeni un Temu.

Ārkārtas kopsapulcē mums bija iedvesmojoša tikšanās ar Kjellerupas Dāņu-ungāru Sadraudzības biedrības priekšsēdētāju Torbenu Beku Sērensenu. Šī biedrība kopš 1991. gada ir uzturējusi sadraudzību starp Kjellerupas – un tagad Silkeborgas – komūnu un Tiszaalpár og Kiskunfélegyháza komūnām Ungārijā, rīkojot dažādus kultūras pasākumus un apmaiņas braucienus kā arī lietota apģērba, rotaļlietu un invalīdu aprūpes piederumu vākšanu izdalīšanai ļaudīm Ungārijā. Torbens Beks Sērensens uzskata, ka mūsu abu sadraudzības biedrības varētu veidot kopīgus pasākumus, piemēram – projektus, kuriem nepieciešams meklēt ES līdzekļus, un iespējams – arī kopīgus ceļojumus uz mūsu sadraudzības pilsētām.

Antra un Torbens Kāri, Jenss Mufs un Bente Kristensena vēlējās izstāties no vadības pēc daudzu gadu ieguldījuma biedrības darbā, par ko esam viņiem parādā lielu paldies. Viņi visi tomēr izteica vēlēšanos arī turpmāk piedalīties biedrības darbā. Bez trim atlikušajiem (Ērlinga Bierkbaka, Sērena Goldmena un Nilsa Uldēla) vadībā tika ievēlēti divi jauni locekļi – Bōdila Jūla Rasmusena un Ōve Jōrts. Ōvem Hjōrtam vēlāk tomēr nācās izstāties sakarā ar to, ka ir daudz darba, plānojot Tautas nama nākotni, tomēr viņš joprojām labprāt piedalīsies ar Tautas namu saistītajos pasākumos. Pēc tam vadība ir papildinājusies ar Bōdilu Brjundumu.
Biedrībā ir 70 biedri, no kuriem daļa pēdējos gados tomēr nav nomaksājusi dalības naudu. Mēs joprojām saņemam pabalstu no Silkeborgas komūnas 20.000 kronu apmērā.

Vadība ir apspriedusi turpmāko sadraudzības darbu, kuram mūsuprāt jābalstās uz kopīgām cerībām, līdzvērtīgu sadarbību, abpusējību, ļaužu ieinteresētību un zinātkāri.
Idejas turpmākiem projektiem ir: Stāvokļa novērtēšana laikaposmam, kad Latvija atguva brīvību, un tika nodibināta pilsētu sadraudzība. 100 gadu gadadiena kopš Latvijas pirmās neatkarības iegūšanas, kas sakrīt ar Pirmā Pasaules kara beigām 1918. gadā, kad brīvību ieguva tik daudz jaunu valstu, un Dienvidjitlande tika pievienota Dānijai.
Sadraudzība no mūsu puses norisa caur Temas privātpersonu, biedrību un grupu darbību, kamēr Gulbenē tas notika caur pašvaldību, tādēļ ir bijis grūtāk nodibināt tiešus sakarus starp dāņu un latviešu grupām. Visbeidzot – ir liela vēlēšanās noorganizēt kopīgu ceļojumu uz Gulbeni, kura laikā mēs tad arī vēlētos sastapties ar atbilstošām grupām Gulbenē, piemēram ar aktīviem senioriem un pensionāriem vai jebkuru, kas vēlētos piedalīties sadraudzībā.

Vadība ir atjaunojusi sakarus ar mūsu draugiem Gulbenes komūnā, kā rezultātā pie mums ciemojas Gulbenes komūnas atbildīgā par pilsētu sadraudzības sakariem Guna Švika un asistente Elīna Vilde, kā arī divi muzicējoši ugunsdzēsēji no dueta «Vilx« – Vijārs Griķis un Kaspars Maks, kurus mums šovakar prieks redzēt mūsu vidū. Esam apsprieduši turpmāko sadarbību un diskutējuši par biedrību un brīvprātīgo dalībnieku lomu mūsu abu komūnu atšķirīgajā veidā, kādā tiek organizēts kultūras un sabiedriskais darbs.

Gulbenes komūna ir ielūgusi četrus pārstāvjus piedalīties 25. Vispārējos latviešu dziesmu un deju svētkos Rīgā jūlija sākumā, kad vienlaikus būs arī iespēja turpināt sarunas par tupmāko sadarbību arī ar pārējām Gulbenes Sadraudzības pilsētām. Tie būs Rūta un Johaness Jērgenseni, Ōve Jōrts un zemāk parakstījies, kas piedalīsies jubilejas svētkos.
Tā būs aizraujoša pieredze, taču mēs ceram arī uz to, ka tas varētu kalpot par sākumu kopīga ceļojuma sagatavošanai uz Gulbeni un Rīgu nākamajā vasarā.

Tā nu vadība, optimistiski uz cerību pilni, raugās uz turpmāko pilsētu sadraudzības darbu, kurā, kā mēs ceram, iesaistīsies un ko atbalstīs arī biedrības locekļi un citi interesenti.

Nilss Uldēls-Jesens