Beklager kvaliteten af billeder - de er skannede fra datidens aviser. Hvis du har deltaget i begivenhederne og har nogle originale billeder, så skrev til antra@kahrius.dk   Atvainojamies par foogrāfiju kvalitāti, - tās ir ieskanētas no tā laika avīzēm. Ja esat šajos pasākumos pedalījies/-usies, un Jums ir kādi oriģinālfoto, dodiet, lūdzu ziņu - antra@kahrius.dk  

Lærere fra Gulbene på vej til Them
(Torben Kahr til Den Lokale Avis d., 20. januar 1993)

I forbindelse med venskabsbysamarbejdet mellem Gulbene by i Letland og Them Kommune er der i øjeblikket to lærere fra Frisholm Skole på udveksling i Gulbene. Det er Grethe Hübertz og Elin Karkov.
Lærere fra Gulbene - Lilita Goba og Dace Priede - kommer på onsdag med til Danmark, og de skal indtil den 29. januar virke på Bryrup og Frisholm skoler.

grethe_hubertz_elina_karkov

Skolotājas no Gulbenes ceļā uz Temu
(Torbens Kārs, Den Lokale Avis, 1993. gada 20. janvāris)

Sakarā ar sadraudzību starp Gulbeni Latvijā un Temas komūnu divas skolotājas no Frīsholmas skolas pašlaik atrodas darba apmaiņas braucienā Gulbenē. Šīs skolotājas ir Grēte Hūberca un Ēlina Kārkova.
Savukārt solotājas no Gulbenes - Lilita Goba un Dace Priede - trešdien kopā temietēm dosies atpakaļ uz Dāniju, kur līdz 29. janvārim strādās Bruirupas un Frīsholmas skolās.

Fra venstre: Grethe Hübertz, Lilita Goba, Dace Priede og Elin Karkov.

No kreisās: Grēte Hūberca, Lilita Goba, Dace Priede un Ēlina Kārkova.