dansk_flag_rollover

 

Nyt fra Gulbene -
Them Kommunes venskabsby
(Den Lokale Avis 09.04.2003
Efter Santa Mednes artikel i Gulbenes byrådsavis Vestnesis.)

Jaunumi no Gulbenes -
Temas komūnas sadraudzības pilsētas
(Den Lokale Avis 09.04.2003
Pēc Santas Mednes raksta, Gulbenes Domes laikrakstā “Vēstnesis”.)

lettisk_flag_rollover

 

 
 
     
 

den første jubilæumsrejse med toget deltog 160 mennesker.

(Foto: Gulbenes byrådsavis Vestnesis. Fotoet her på hjemmesiden er ikke det originale foto, men en scanning fra «Den Lokale Avis«; vi beklager kvaiteten.)

banitis_banitim_simts_banisa_simtsgade_gulbenes_stacija

Pirmajā jubilejas braucienā ar Bānīti piedalījās 160 cilvēki.

(Foto: Gulbenes domes laikraksts "Véstnesis". Šeit, mājaslapā, ieliktais attēls nav oriģinālfoto, bet ieskanējums no «Den Lokale Avis«; atvainojamies par kvalitāti.)

 
 

“Ja” til EU
Den 20. september i år stemde det lettiske folk om deres tilslutning til EU. Det blev således et “ja” med 67% i hele landet. I Gulbene by blev ja-et på 71%, og i Gulbene Amt på 75%.

Banitis er blevet 100 år gammel
Banitis (“fut-futten”) er det eneste smalsporede tog i hele Balticum, der stadigvæk er i så god stand, at det, trods sin honorable alder, foretage regulær transport af passagerer og gods. Dets rute løber mellem nabobyerne Gulbene og Aluksne.
Den 6. september i år fejrede Banitis dets 100-års jubilæum. Flere tusinde mennesker var mødt op for at hylde fødselaren og opleve de mange aktiviteter, der foregik rundt omkring banegården og inde i vognene. De fire vogne var pyntet og indrettet, som moden var i hver 25-års periode, toget havde oplevet. I den første jubilæumsrejse med toget deltog 160 mennesker, og der var mange sådanne ture på dagen. Der var gæster også fra Wales, Italien, Polen, Rusland, Estland og andre lande.


«Jā« Eiropas Savienībai
Šī gada 20. septembrī latviešu tauta balsoja par pievienošanos ES. Rezultāts bija 67% «par« visā valstī. Gulbenes pilsētā «jā« sacīja 71%, un Gulbenes rajonā - 75%.

Bānītis ir kļuvis 100 gadus vecs

Bānītis ir vienīgais Baltijas šaursliežu vilcieniņš, kas joprojām ir tik labā stāvoklī, ka, neskatoties uz savu godājamo vecumu, regulāri pārvadā preces un pasažierus. Tas kursē starp kaimiņpilsētām Gulbeni un Alūksni.
6. septembrī Bānītis svinēja savu 100 gadu jubileju. Vairāki tūkstoši cilvēku bija ieradušies godināt jubilāru un piedalīties daudzajos pasākumos, kas notika pie dzelzceļa stacijas un vilciena vagonos. Visi četri vagoni bija izpušķoti un iekārtoti atbilstoši katram 25 gadu periodam, vilciens ir pieredzējis. Pirmajā jubilejas braucienā ar Bānīti piedalījās 160 cilvēki, un braucienu šajā dienā bija daudz. Ciemos bija arī viesi no Velsas, Itālijas, Polijas, Krievijas, Igaunijas un citām zemēm.