Tur til Gulbene med
varmt tøj og undervisningsmaterialer
(Torben Kahr til Den Lokale Avis d., 22. december 1992)

I forlængelse af den tidligere rejse til Gulbene i Letland blev der arrangeret en tur i november 1992 med varmt tøj til personer med særlige behøv. Der blev desuden leveret en del undervisningsmaterialer til skolerne i Gulbene.


Rejsen og modtagelsen

Mogens Damgaard og Torben Kahr rejste med en komplet fyldt varevogn via Sverige til Letland. Forud for rejsen havde de spurgt i Gulbene, om der var behøv for indsamling af varmt vintertøj. Borgmesteren meddelte, at kommunen havde ansvaret for 24 forældreløse børn, og at der desuden var en række børnerige familier, der havde behov for hjælp. Da der var betænkeligheder ved en storstilet indsamling af tøj i kommunen på grund af de store mængder, man kunne forestille sig, blev der etableret en begrænset indsamling med henblik på at fylde en varevogn. Ud over det varme tøj blev vognen pakket med forskellige undervisningshjælpemidler, der var gaver fra forskellige virksomheder m.v. Der blev leveret 20.000 ark A4 papir og 10.000 ark A3 papir. Desuden godt 2000 kuglepenne og en mængde notesblokke. Skolekridt var også en del af sendingen. I alt var vognen lastet med 1000 kg gods.
Turen gennem Sverige gik godt også med hensyn til toldbehandling. DFDS speditionsfirma i Horsens havde uden beregning lavet alle toldpapirerne. Fra Nordkjøbing, som ligger ca. 50 km syd for Stokholm, sejlede Mogens og Torben med færge til Riga - en tur på 16 timer.
Bilturen mod Gulbene var ikke så nem, fordi det havde sneet meget, og jo længere man kom østpå, jo mere sne mødte man igennem. Heldigvis var bilen lastet så tungt, at man ikke fik egentlige problemer med sneen, men der var meget glat. Efter ca. fem timers kørsel nåede Torben og Mogens Gulbene.
Borgmester Liga Zitane og kommunaldirektør Valtis Krauklis tog hjærteligt imod Torben og Mogens, begge blev straks efter ankomsten bænket med kaffe, kirsebærsaftevand, kakaolikør og stor servering af små pindemader. Det var dejligt - lige, hvad de trængte til.
Efter måltidet kørte de til rådhuset, hvor alle sækkene med tøj blev båret op på femte sal.
Og så turen gik til skolerne. Udover de ting, Torben og Mogens havde indsamlet lokalt, havde Aleksandra Birkova - engelsklærer, der i fire uger havde deltaget i et kursus på Danmarks Lærerhøjskole - fået 350 engelskbøger fra en skole i Fredrikssund. Disse bøger blev også medtaget på turen.
Der var reserveret en aflåst politistations garage til Torben og Mogenses bil. Ikke nok, at man fik plads til bilen der, men Torben og Mogens fik også en nøgle, så de kunne komme og gå, som de ville.

Kontakt og samarbejde
Efter en kold nat på hotellet (temperaturen var 13 grader på værelserne, og der var kun koldt vand i hanerne), holdtes der en møde på rådhuset. Udover nogle folkevalgte medlemmer af byens råd, deltog en række erhversfolk og personer fra kommunens forsyningsselskaber. Antra Mezite bevirkede som tolk.
Fra Røde Kors i Them Kommune medbragte Torben og Mogens 3000 kroner til anvendelse til sociale formål. Danskerne blev orienteret om, at man ville bruge pengene til vinterfodbeklædning til børnene.
Torben fortalte om Them Andelsmejeri og gav deres oste som gaver til Ligita Zitane og resten af kommunalbestyrelsen.
Der blev drøftet forskellige ønsker og muligheder for tiltag i Gulbene. Det kommende genbesøg i Them i april blev også drøftet.
Mogens Damgaard fik arrangeret uddybende besøg på skolerne. To lærere fra Them Kommune skal den 11. januar til Gulbene på udveksling i 14 dage. Derefter kommer der to engelsklærere fra Gulbene hertil på genbesøg.
Torben fik arrangeret nogle erhvervsbesøg og møder, og fik viderebearbejdet den engelske lærebog, der er undervejs. Der er sikret slibemaskine til Gulbenes optikkervirksomhed, der står og mangler en erstatningsmaskine til afløsning af en gammel, nedslidt model. Slibemaskinerne anvendes til at tilpasse glas til brillestel. Maskinen vil blive leveret i maj måned.

Beklager kvaliteten af billeder - de er skannede fra datidens aviser.
Hvis du har deltaget i begivenhederne og har nogle originale billeder,
så skrev til antra@kahrius.dk
Atvainojamies par foogrāfiju kvalitāti, - tās ir ieskanētas no tā laika avīzēm. Ja esat šajos pasākumos pedalījies/-usies, un Jums ir kādi oriģinālfoto, dodiet, lūdzu ziņu - antra@kahrius.dk

Uz Gulbeni, līdzņemot siltas drēbes un palīgmateriālus skolām
(Torbens Kārs, Den Lokale Avis, 1992. gada 22. decembris)

Kā turpinājums iepriekšējajam ceļojumam uz Gulbeni Latvijā 1992. gada novembrī tika organizēts brauciens, līdzvedot siltas drēbes ļaudīm ar īpašām vajadzībām. Bez tam Gulbenes skolām tika aizvesti arī mācību palīgmateriāli.

Brauciens un uzņemšana
Mūnss Damgo un Torbens Kārs ar pārpildītu mikroautobusu caur Zviedriju devās ceļā uz Latviju. Pirms brauciena viņi Gulbenē bija painteresējušies, vai būtu nepieciešams savākt siltas ziemas drēbes. Padomes priekšsēdētāja darīja zināmu, ka pašvaldības atbildībā ir 24 bāreņi kā arī vairākas daudzbērnu ģimenes, kam noderētu palīdzība.
Tā kā izsludināt vispārēju drēbju vākšanu bija riskanti, jo tad tiktu sanests pārāk daudz, tika izlemts to darīt mazākā mērogā - tā, lai ar drēbēm varētu piepildīt vienu mikroautobusu. Papildus siltajam apģērbam mašīnā tika salikti dažādi palīgmateriāli skolām, - tos bija dāvinājuši dažādi uzņēmumi. Tur atradās 20.000 A4 un 10.000 A3 formāta papīra lokšņu. Bez tam bija arī apmēram 2000 pildspalvu un liels daudzums klažu. Sūtījumā bija arī skolu krīts. Mašīnā saliktās lietas kopā svēra 1000 kg.
Brauciens caur Zviedriju norisa bez sarežģījumiem, arī muitas kontrole tāpat. DFDS firma Horsensā bija bez maksas sagādājusi visus nepieciešamos dokumentus. No Norčēpingas, kas atrodas apmēram 50 km uz dienvidiem no Stokholmas, Mūnss un Torbens tālāk uz Rīgu devās ar prāmi - brauciens ilga 16 stundas.
Turpmākais ceļš ar mašīnu līdz Gulbenei īsti tik viegls nebija, jo bija daudz snidzis, un, jo tālāk uz Austrumiem, jo ceļi bija piesnigušāki. Laimīgā kārtā mašīna bija piekrauta tik smaga, ka pats sniegs īpašas problēmas nesagādāja, taču ceļi gan bija ļoti slideni. Pēc apmēram piecu stundu brauciena Torbens un Mūnss sasniedza Gulbeni.
Pašvaldības vadītāja Līga Zitāne un izpilddirektors Valtis Krauklis sirsnīgi sagaidīja Torbenu un Mūnsu, kas uzreiz pēc ierašanās tika piesēdināt pie galda, uz kura bija kafija, ķiršu sulas dzēriens, kakao liķieris un plaša kanapē maizīšu izvēle. Tas bija jauki - tieši pēc kā tāda bijām noilgojušies.
Pēc maltītes mašīna tika aizbraukta uz rātsnamu, un maisi ar drēbēm - uznesti piektajā stāvā.
Un tad devāmies uz skolām. Bez lietām, ko Torbens un Mūnss bija sagādājuši Temā, Aleksandra Birkova - skolotāja, kas četras nedēļas pavadīja kursos Dānijas Skolotāju Universitātē - no kādas skolas Frederiksundā bija dabūjusi 350 angļu valoas mācību grāmatas. Arī šīs grāmatas tika atvestas līdzi.
Torbena un Mūnsa mašīnai tika atvēlēta slēdzama policijas iecirkņa garāža. Un ne tas vien - Torbens un Mūnss dabūja arī paši savu garāžas atslēgu, lai varētu paņemt un nolikt mašīnu, kad paši vēlas.

Sakari un sadarbība

Pēc aukstas nakts viesnīcā (numuros temperatūra bija 13 grādi, un krānā - tikai aukstais ūdens) pašvaldības ēkā tika noturēta sanāksme. Bez dažiem tautas vēlētiem pilsētas padomes locekļiem piedalījās arī vairāki uzņēmēju vadītāji un ļaudis no rajona piegādes uzņēmumiem. Tulks bija Antra Mezīte.
No Sarkanā Krusta Temas nodaļas Torbens un Mūnss bija atveduši 3000 kronu sociālu pabalstu. Dāņi uzzināja, ka šī nauda tiks izmantota siltu ziemas apavu iegādei bērniem.
Torbens pastāstīja par Temas Kooperatīvo Pienotavu un uzdāvināja šīs pienotavas sierus, vienu - Līgai Zitānei un pārējos - citiem klātesošajiem pašvaldības ļaudīm.
Tika apspriesti dažādi ar Gulbeni saistīti pasākumi. Tika runāts arī par atbildes vizīti uz Temu nākamgad aprīlī.
Mūnss Damgo noorganizēja padziļinātu iepazī šanos starp abu pilsētu skolām. 11. janvārī divas skolotājas no Temas komūnas uz 14 dienām dosies uz Gulbeni. Pēc tam atbildes braucienā uz Temu dosies divas skolotājas no Gulbenes.
Torbens noorganizēja dažus apciemojumus un tikšanos starp uzņēmējiem, kā arī turpināja strādāt pie drīzumā izdodamās angļu valodas mācību grāmatas. Ir aizrunāta arī slīpēšanas iekārta Gulbenes Optikas veikalam, kam esošās, nodeldētās vietā derētu jauna. Ar šādu iekārtu tiek pieslīpēti briļļu stikli, lai tie saderētu ar konkrēto rāmi. Iekārta tiks atgādāta maijā.

liga_zitane_mogens_damgaard
Līga Zitane modtager pengegaven fra Them Røde Kors. Mogens Damgaard overrækker pengene. (Foto: Torben Kahr)

Līga Zitāne saņem naudas sūtījumu no Temas Sarkanā Krusta. Sūtījumu pasniedz Mūnss Damgo. (Foto: Torbens Kārs)
liga_zitane_torben_kahr_them_ost
Borgmester Līga Zitane modtager en hel Them ost af Torben Kahr. (Foto: ?)

Padomes priekšsēdētāja Līga Zitāne saņem veselu rulli Temas siera no Torbena Kāra.
(Foto: ?)
antra_hahr_mogens_damgaard_gulbene_raadhus
Vores tolk Antra Mezite oversætter for Mogens Damgaard på mødet på rådhuset. (Foto: Torben Kahr)

Mūsu tulks Antra Mezīte tulko Mūnsam Damgo sanāksmē padomes ēkā. (Foto: Torbens Kārs)
tojsaekke_paa_raadhuset
Tøjsækkene er ankommet på femte sal på rådhuset.
(Foto: Torben Kahr)

Maisi ar drēbēm ir uznesti padomes ēkas piektajā stāvā.
(Foto: Torbens Kārs)
mogens_damgaard_gulbene_politistation
Mogens Damgaard i politiets garage med vor bil.
(Foto: Torben Kahr)

Mūnss Damgo policijas garāžā pie mūsu mašīnas.
(Foto: Torbens Kārs)
hestevogn_i_gulbene_by
Vintertrafik på Gulbenes hovedgade. (Foto: Torben Kahr)

Ziemas satiksme pa Gulbenes galveno ielu. (Foto: Torbens Kārs)