Deltagelse i mødet med Gulbene Storkommunes samarbejdspartnere og i Letlands Skoleelevers
Sang- og Dansefestival
d. 9. og 10. juli 2010
  dansk_flag_rollover lettisk_flag_rollover  
Piedalīšanās Gulbenes novada sadarbības partneru saietā Gulbenē un Latvijas Skolu jaunatnes
dziesmu un deju svētkos
2010. gada 9. un 10 jūlijā
 
 

Fem medlemmer fra foreningens ledelse var inviteret af Gulbenes borgmester Sandra Daudzina til at deltage i mødet med Gulbene Kommunes samarbejdspartnere den 9. juli i Gulbene og i Letlands Skoleelevers Sang- og Dansefestival i Riga den 10. juli 2010. Det var foreningens formand Jens Muff Hansen, Niels Uldall Jensen, Søren Goldmann samt Antra og Torben Kahr, der deltog i begivenhederne.

         

Pieci Temas-Gulbenes Sadraudzības biedrības padomes locekļi pēc Gulbenes novada priekšsēdētājas Sandras Daudziņas ielūguma devās uz Gulbenes novada sadraudzības partneru tikšanos Gulbenē un piedalījās Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos Rīgā. Tie bija:biedrības priekšsēdētājs Jenss Mufs Hansens, Nilss Uldēlls-Jesens, Sērens Goldmens kā arī Antra un Torbens Kāri.

 
             
 

Mødet med Gulbene Storkommunes samarbejdspartnere på rådhuset i Gulbene.
Fra venstre: Gulbenes viceborgmester Dainis Shvika, Gulbenes borgmester Sandra Daudzina og tolk Lasma Augskalne.

(Foto: Torben Kahr)

 

 

dainis_shvika_sandra_daudzinja_lasma_augstkalne

 
Gulbenes novada sadarības partneru saiets Gulbenes novada domē. No kreisās: novada domes priekšsēdētājas vietnieks Dainis Švika, novada domes priekšsēdētāja Sandra Daudziņa un tulks Lāsma Augstkalne.

(Foto: Torbens Kārs)
 
             
  På præsentationsmødet deltog samarbejdspartnere fra Polen (Ketrzyn), Rusland (Pskov og St. Petersburg), Litauen (Rietava), Wales (Tredegar) og Them (Silkeborg), der fortalte om sine byer.
(
Foto: Jens Muff Hansen)
 
sadarbibas_partneru_tikshanaas_prezentaacijas_saiets
  Prezentācijas sapulcē par savām pilsētām stāstīja sadarbības partneri no Polijas (Kenčinas), Krievijas (Pleskavas un Pēterburgas), Lietuvas (Rietavas), Velsas (Tredegāras) un Dānijas (Temas, Silkeborgas).
(
Foto: Jenss Mufs Hansens)
 
             
  Mødet med Gulbene Storkommunes samarbejdspartnere på rådhuset i Gulbene. Delegationen fra Foreninegn for Venskabsbysamarbejdet Them-Gulbenes bestyrelse. Fra venstre: Antra Kahr, Søren Goldmann, formanden Jens Muff Hansen og Niels Uldall-Jessen. Desuden deltog Torben Kahr.

(Foto: Torben Kahr)
 
antra_kahr_soeren_goldmann_jens_muff_hansen_niels_uldall_jessen


Gulbenes novada sadarības partneru saiets Gulbenes novada domē. Temas-Gulbenes Sadraudzības biedrības vadības delegācija. No kreisās: Antra Kāra, Sērens Goldmens, priekšsēdētājs Jenss Mufs Hansens un Nilss Uldēls Jesens. Attēlā nav redzams Torbens Kārs.
(
Foto: Torbens Kārs)
 
             
  Mødet med Gulbene Storkommunes samarbejdspartnere på rådhuset i Gulbene. Anden fra venstre - Gulbene Storkommunes socialudvalgsformand Valtis Krauklis, der har været i spidsen for Them-Gulbene-samarbejdet fra dets start i september 1992.

(Foto: Torben Kahr)
  antra_kahr_valtis_krauklis_soeren_goldmann_jens_muff_hansen_niels_uldall_jessen   Gulbenes novada sadarības partneru saiets Gulbenes novada domē.Otrais no kreisās - Gulbenes Sociālās un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs Valtis Krauklis, kas vadījis Temas-Gulbenes sadarbību no pašiem tās pirmsākumiem - 1992. gada septembra.

(Foto: Torbens Kārs)
 
             
  Efter præsentationsmødet var der møder for hver gruppe separat, hvor samarbejdets konkrete fremtid blev drøftet.

(Foto: ?)
 
them_tredegar_gulbene_modet
  Pēc prezentācijas sapulces tika diskutēta turpmākā sadarbība ar katru grupu atsevišķi.

(Foto: ?)
 
             
  På Gulbene jernbanestationen fik alle deltagerne fortalt om Gulbenes smalsporstog kaldt Banitis.

(Foto: Jens Muff Hansen)


Jernbanestrækningen mellem Gulbene og Aluksne er den eneste smalsporsjernbane i hele Baltikum, der stadig er i brug.
Afstand mellem skinnerne er 750 mm. Den 33 km lange strækning, toget kører i vore dage, er en del af den tidligere smalsporslinje Stukmani - Valka, der blev åbnet i 1903.
(www.banitis.lv)
 
staastiijums_par_baaniiti_gulbenes_stacijaa_jensa_bilde
  Gulbenes dzelzceļa stacijā sadarbības partneri noklausījās stāstījumu par šaursliežu vilcieniņu Bānīti.

(Foto: Jenss Mufs Hansens)


Gulbenes- Alūksnes dzelzceļa posms ir vienīgais vispārējās lietošanas šaursliežu dzelzceļš Baltijā.
Tā sliežu platums ir 750 mm. 33 km garais posms ir saglabājies no šaursliežu dzelzceļa līnijas Stukmaņi – Valka, kuras ekspluatācija sākās 1903.gadā.
(www.banitis.lv)
 
             
  Alle deltagere blev kørt med Banitis til Gulbene Storkommunes by Stameriena.

(Foto: Torben Kahr)

Denne er den eneste jernbane i Letland, der er blevet anerkendt som værende en del af statens kulturarv. Linjen ejes af et privat selskab, der hedder Gulbene - Aluksnes Banitis, og selskabet er en medlem af FEDECRAIL (Europæiske Føderation for Turist- og Museumsjernabaner).
Linjen bruges til passagerkørsel mellem centrene af to storkommuner, og der kører tre dobbeltture per dag.
(www.banitis.lv) 
smalsporstoget_ved_gulbene_stationen
  Visi daībnieki tika ar Bānīti aizvizināti uz Gulbenes novada Stāmerienas pagastu.

Foto: Torbens Kārs)

Šis ir vienīgais dzelzceļš Latvijā, kurš atzīts par valsts nozīmes kultūras pieminekli. Šo dzelzceļa līniju apsaimnieko privāta kompānija "Gulbenes - Alūksnes bānītis", kura ir FEDECRAIL (Eiropas tūrisma un muzejdzelzceļu federācija) biedrs. Pa dzelzceļu notiek regulāri pasažieru pārvadājumi starp divu rajonu centriem, un šajā maršrutā pēc saraksta kursē trīs vilcienu pāri dienā.
(www.banitis.lv)


 
             
  Denne flotte vogn kan lejes til forskellige fester, og den bliver da også flittigt brugt til brylluper og andre højtideligheder - denne gang er der Gulbenes samarbejdspartnere, der afprøver den hyggelige vogn på vej til Stameriena.

(Foto: Jens Muff Hansen)

 
  Šo skaisto vagonu iespējams izīrēt dažādu svētku svinēšanai, un tas arī bieži tiek lietots kāzām un citiem godiem. Šoreiz tie ir Gulbenes sadarbības partneri, kas izbauda omulīgo braucienu uz Stāmerienu.

(Foto: Jenss Mufs Hansens)


 
             
  Søren Goldmann (i midten) sammen med Gulbenes samarbejdspartnere fra byen Ketrzyn i Polen.

(Foto: Torben Kahr)
 
Banitis_skaistais_vagons_soerens_goldmens
  Gulbenes Bānīša vagonā. Sērens Goldmens (vidū) kopā ar Gulbenes sadarbības partneriem no Polijas pilsētas Ketržinas ceļā uz Stāmerienu.

(Foto: Torbens Kārs)
 
             
  I Stameriena besøgte gruppen Stameriena Slot, der venter på sin restaurering.

(Foto: Jens Muff Hansen)
 
samarbejdspartnere_besoeg_af_stameriena_slot
  Stāmerienā grupa apmeklēja Stāmerienas pili, kas gaida savu atjaunošanu.

(Foto: Jenss Mufs Hansens)
 
             
  Efter slottet gik turen til den nærliggende og meget flotte Stameriena orthodokse kirke.

(Foto: Torben Kahr)
 
stameriena_kirke_samarbejdspartnere
  Pēc pils apmeklējuma visi devās uz netālu esošo, ļoti skaisto Stāmerienas pareizticīgo baznīcu.

(Foto: Torbens Kārs)
 
             
  Inde i kirken.

(Foto: Torben Kahr)
 
stameriena_kirke_inde
  Baznīcas zālē.

(Foto: Torbens Kārs)
 
             
  Alle deltagere blev fotograferet ved kirkens indgang.

(Foto: Torben Kahr)
 
gulbenes_samarbejdspartnere_sammen_med_gulbenes_ledere
  Visi tikšanās dalībnieki nofotografējās baznīcas priekšā.
(Foto: Torbens Kārs)
 
             
  Rundturen afsluttede med et besøg på Gulbene Kunstskole.

(Foto: Antra Kahr)
 
kunstskolen_i_gulbene
  Ekskursijas beigās grupa paciemojās arī Gulbenes Mākslas skolā.

(Foto: Antra Kahr)
 
             
  Efter at have set meget af Gulbene by blev gæsterne inkvarteret i feriehjemmet Lacites i Gulbene Storkommunes by Ranka. Her blev der lavet en lækker suppe på bålet af Ranka Kommunes folk.

(Foto: Torben Kahr)
 
aftensmad_i_lacites_suppen_baal
  Pēc tam, kad Gulbene bija apskatīta, viesi tika aizvesti uz naktsmājām Rankas pagasta Lācītēs. Šeit Rankas pagasta ļaudis uz ugunskura pagatavoja gardu zupu.

(Foto: Torbens Kārs)
 
             
  Folk fra Them og Tredegar i Wales nyder suppen og kaffen.

(Foto: Jens Muff Hansen)
  torben_kahr_soeren_goldmann_niels_uldall_jessen_kvinden_fra_tredegar   Temieši un pārstāve no Tredegāras Velsā bauda zupu un kafiju.

(Foto: Jenss Mufs Hansens)
 
             
      Næste dag - deltagelse i Letlands Skoleelevers Sang- og Dansefestival      
             
  Der var rigtig mange deltagende grupper fra Gulbene, her kan ses gruppens flagmænd med Gulbene Storkommunes flag og lettiske nationale tegn skåret ud i træ.

(Foto: Torben Kahr)
 
gulbenes_gruppe_i_paraden
  Dziesmu un deju svētkos Rīgā piedalījās daudz grupu no Gulbenes. Šeit redzami Gulbenes novada karognesēji, kas iet visas lielās kopgrupas priekšgalā. Aizmugurē redzamas kokā veidotas Latvijas nacionālās zīmes.

(Foto: Torbens Kārs)
 
             
  Også delegationen fra Them, sammen med de øvrige samarbejdspartnere, blev inviteret til at deltage i paraden som en del af Gulbene-gruppen.

(Foto: Torben Kahr)
  delegationen_fra_them_i_paraden_i_riga   Arī Temas delegācija, tāpat kā visi citi sadarbības partneri, tika ielūgta piedalīties gājienā kopā ar Gulbenes grupu.

(Foto: Torbens Kārs)
ī
             
  Paradens tilskuere kom med opmuntrende tilråb til de forskellige grupper, og deltagere svarede med det samme.

(Foto: Torben Kahr)
 
aizrautiigi_beerni_gaajienaa
  Ļaudis ielas malās uzsauc urā gājiena dalībniekiem, un dalībnieki tiem atsaucas.

(Foto: Torbens Kārs)
 
             
  Der er vilde blomster i deltageres hænder - en tradition for sang- og dansefestivalerne i Letland.

(Foto: Torben Kahr)
  beerni_sauc_urraa_gaajiens_riiga   Dalībniekiem rokās ir pļavu puķes - arī tā ir viena no Latvijas dziesmu un deju svētku tradīcijām.

(Foto: Torbens Kārs)
 
             
  En lille gruppe har sat sig ved fortovskant for at overvære paraden.

(Foto: Torben Kahr)
 
riiga_gaajiens_beerni_skatiitaaji
  Neliela dalībnieku grupiņa sasēdusi ietves malā un cītīgi vēro gājienu.

(Foto: Torbens Kārs)
 
             
  Ved Frihedsmonumentet i Rigas centrum står der en garde, og hver delegation sætter en blomsterbuket ved monumentet, når de passerer.

(Foto: Torben Kahr)
 
  Pie Brīvības pieminekļa Rīgas centrā stāv godasardze, un katra delegācija, ejot garām piemineklim, tā pakājē noliek ziedus.

(Foto: Torbens Kārs)
 
             
  Folk ved gadens sider fotograferer og råber hurra for at hylde paradens deltagere. Ikke alle sang- og dansegrupper får lov til at deltage i festivalen. Hvis man går i paraden, har man vundet en svær konkurrence og fået tilladelse. Kun de dygtige må være med.

(Foto: Jens Muff Hansen)
 
dziesmusveetku_gaajiena_liidzjuteeji_torbens_soerens
  Ļaudis ielas malās fotogrāfē un sauc urā, lai slavinātu gājiena dalībniekus. Ne jau visas dziesmu un deju grupas iegūst atļauju tajos uzstāties. Tie, kas iet gājienā, ir piedalījušies sīvā konkurencē un tajā uzvarējuši. Svētkos uzstājas tikai prasmīgākie.

(Foto: Jenss Mufs Hansens)
 
             
  Også de russiske skoler i Letland deltager i festivalen - her kan ses en gruppe, hvor pigerne har de traditionelle russiske tørklæder om skuldrene.

(Foto: Torben Kahr)
 
krievu_skolas_grupa_gaajienaa
  Latvijas dziesmu un deju svētkos piedalās arī krievu skolas - attēlā meitenes ar tradicionāljiem krievu lakatiem ap pleciem.

(Foto: Torbens Kārs)
 
             
  Dagen er meget varm. og deltagere er glade for at komme i skyggen mellem de høje bygninger ved gadens sider.

(Foto: Jens Muff Hansen)
 
iela_ar_garu_gajienu
  Diena padevusies ļoti karsta, un gājiena dalībnieki jūtas atviegloti, nokļuvuši ēnā starp augstajām celtnēm ielas malās.

(Foto: Jens Mufs Hansens)
 
             
  To smilende deltagere fra Them - Niels Uldall-Jessen og Søren Goldmann.

(Foto: Torben Kahr)
 
niels_soeren_paraden_i_riga
  Divi smaidīgi Temas delegācijas pārstāvji - Nilss Uldēls Jesens un Sērens Goldmens.

(Foto: Torbens Kārs)
 
             
 
Trætte men glæde børn - efter paraden venter dem en middag, lidt hvile, lidt træning, og om aftenen skal de optræde.

(Foto: Torben Kahr)
 
kokjetiigaa_meiteniite_riigas_gaajienaa
  Noguruši, bet priecīgi bērni - pēc gājiena tos gaida pusdienas, neliela atpūta, īss mēģinājums un vakarā - piedalīšanās koncertā.

(Foto: Torbens Kārs)
 
             
  En figur fra en lettisk børnebog - Ozolzīlēns ("den lille agern) er også med i festen.

(Foto: Torben Kahr)
 
  Arī Ozolzīlēns no latviešu bērnu grāmatas piedalās parādē.

(Foto: Torbens Kārs)
 
             
  Og det går Lāčplēsis («bjørnedræberen« - en sagnfigur fra den lettiske mythologi), selvfølgelig, også.

(Foto: Torben Kahr)
 
laachpleesis
  Un, protams, svētkos klāt ir arī Lāčplēsis.

(Foto: Torbens Kārs)
 
             
  Pigerne har blomsterkranse på, også denne flotte pige fra Gulbene-gruppen.

(Foto: Torben Kahr)
 
skaistaa_gulbenes_meitene
  Dalībniecēm galvā ir ziedu vainagi - arī šai jaukajai meitenei no Gulbenes grupas.

(Foto: Torbens Kārs)
 
             
  Hørkjoler og kranse lavet af rug - også det kan være flot, ikke?

(Foto: Torben Kahr)
 
linu_kleitas_rudzu_vainagi
  Linu kleitas un rudzu vārpu vainagi - arī tā ir skaisti, vai ne?

(Foto: Torbens Kārs)
 
             
  En 5.-9- klasses kor i moderne, violette tunikaer - ja, det er ikke kun nationaldragter, der bruges i festivalen.

(Foto: Jens Muff Hansen)
 
gaajiens_meitenes_violetos_apmetnos
  5.-9. klašu koris mūsdienīgās violetās tunikās - ne jau tautastērpi vien ir redzami šajos svētkos.

(Foto: Jenss Mufs Hansens)
 
             
  Når man er danser, så danser man også til paraden.

(Foto: Torben Kahr)
  paargaujas_dancotaaji   Ja esi dancotājs - vari nodancot vai visu gājienu.

(Foto: Torbens Kārs)
 
             
  En af de rigtig mange dansegrupper lige før koncerten på Daugavas Stadion.

(Foto: Jens Muff Hansen)
 
dancotaaji pozee_jensa_bilde
  Viena no daudzajām deju kopām īsi pirms koncerta sākuma Daugavas Stadionā.

(Foto: Jenss Mufs Hansens)
 
             
  En af dansegrupper fra Gulbene Storkommune - fotograferet efter koncerten på Daugavas Stadion.

(Foto: Torben Kahr)
 
madaras_deju_kopa
  Viena no Gulbenes novada deju kopām - jau pēc koncerta Daugavas Stadionā.

(Foto: Torbens Kārs)
 
             
  Festivalens deltagere ankommer til Riga en uge før selve paraden og de store optrædener på Daugava Stadion og Mezhaparks udendørscene.
Deltagerne bor i skoler rundt omkring i Riga, hvor de øver, spiser, og har hyggelig samvær.
Heller ikke de mindste deltagere har deres forældre med, kun deres lærere. Sådan en hård uge er en god selvstandighedstræning for eleverne, og det kræver stor indlevelsesevne af lærerne, når de små skal trøstes ved hjemve.
På billedet - Gulbene-gruppen spiser middag på skolen, hvor de er indkvarteret.

(Foto: Torben Kahr)
 
gulbeniehi_eed_pusdienas_skolaa
  Svētku dalībnieki ierodas Rīgā jau nedēļu pirms gājiena un lielkoncertiem Daugavas stadionā un Mežaparka estrādē. Viņi dzīvo Rīgas skolās, kur ēd visas maltītes, mēģina priekšnesumus un visi kopā pavada brīvo laiku. Pat pašiem mazākajiem dalībniekiem nav līdzi vecāku, tikai skolotāji. Šāda grūta nedēļa bērniem ir labs patstāvības treniņš, bet no skolotājiem tā prasa lielu līdzjūtības māku, kad mazajiem uznāk ilgas pēc mājām.
Attēlā - Gulbenes grupa pusdieno skolā, kurā ir izmitināti.

(Foto: Torbens Kārs)
 
             
  Danseopvisnings generalprøve på Daugava Stadion i Riga - alle Gulbenes samarbejdspartnere blev inviteret til at overvære koncertem.

(Foto: Torben Kahr)
 
dziesmu_svetki_koncerts_pirmais
  Deju lielkoncerta ģenerālmēģinājums Daugavas Stadionā, Rīgā - visi Gulbenes sadarbības partneri bija ielūgti uz šo koncertu.

(Foto: Torbens Kārs)
 
             
  Der bliver lavet forskellige mønstre på dansegulvet.

(Foto: Torben Kahr)
 
dziesmu_svetki_koncerts_astotaa
  Uz danču plača veidojas dažādi ornamenti.

(Foto: Torbens Kārs)
 
             
  Dansen går i hurtigt tempo.

(Foto: Torben Kahr)
 
dziesmu_svetki_koncerts_ceturtaa
  Deja griežas ātrā tempā.

(Foto: Torbens Kārs)
 
             
  Imens nogle danser, stiller de andre sig parate, til deres tur kommer.

(Foto: Søren Goldmann)
 
  Kamēr vieni danco, citi jau sastājas dejurakstā, lai būtu gatavi uznācienam uz plača.

(Foto: Sērens Goldmens)
 
             
  Danseglæden stråler ud af de flotte piger i nationaldragter.

(Foto: Torben Kahr)
 
deju_koncerts_deviitaa
  Skaistās meitenes tautu tērpos izstaro dejuprieku.

(Foto: Torbens Kārs)
 
             
  Danserne er dygtige - ikke kun sine egne dansetrin skal passes, men også den fælles dansemønster skal lykkes ...

(Foto: Jens Muff Hansen)
 
deju_koncerts_jensa_bilde
  Dejotāji ir prasmīgi - jāpiedomā taču ne tikai par savu paša dejas soli, bet jārūpējas arī par kopējo rakstu ...

(Foto: Jenss Mufs Hansens)
 
             
  Dansen er udtryksfuld.

(Foto: Torben Kahr)
 
deju_koncerts_septitaa_bilde
  Deja ir ļoti izteiksmīga.

(Foto: Torbens Kārs)
 
             
  Afslutningen på koncerten - her kan alle dansere ses, og der ER mange ...

(Foto: Torben Kahr)
  deju_koncerts_vienpadsmit   Koncerta noslēgums - šeit redzami visi dejotāji kopā, un viņu IR daudz ...

(Foto: Torbens Kārs)