dansk_flag_rollover           lettisk_flag_rollover  
 
Generalforsamling og koncert i Medborgerhuset d. 2. juni 2010
       
Kopsapulce un koncerts Temas Tautas namā 2010. gada 2. jūnijā
 
                 
  Læs her resultatet of spørgeskemaundersøgelsen           Biedrības locekļu aptaujas rezultātus lasi šeit.  
  Læs her formandens beretning 2010           Priekšsēdētāja ziņojumu 2010. gada 2. jūnija kopsapulcē lasi šeit.  
                 
  Onsdag den 2. juni kl. 19.30 i Medborgerhuset i Them havde vi koncert med både klassiske og folkelige indslag. Traditionenstro blev der også inviteret gæster fra Gulbene. Denne gang var der tre musikere, der gav en rigtig dejlig optræden. En af de tre musikere var den unge Rihards Plesanovs, der har været mellem vinderne i internationale konkurrencer for unge pianister i Frankrig, Tjekiet og i Rumænien og har optrådt i flere europæiske lande. I 2009 vandt Rihards den internationale konkurrance for unge pianister i Milano med en stort program. Publikum var begejstret for Rihards teknisk perfekte og emotionelle spil.
Rihards havde medbragt sin mor, Ligita Plesanova, som bl.a. underviser i musik på Gulbene Musikskole og Gulbene Gymnasium samt i børnehave. I Gulbene er der en konkurrence for børn under seks år. Konkurrencen hedder «Cālis« («kyllingen«), og Ligita oplærte med stort held hele otte små musikere til konkurrencen sidste år. Hun er også leder af et pensionistkor, og selv spiller hun i et orkester.
Den tredje gæst var Sarmite Semjonova, som er musiklærer både på Gulbene Musikskole og et gymnasium i Gulbene. Også hun er en rigtig mangesidig musiker. Sarmite er leder af popgruppen Fonika for unge mennesker og en sanggruppe for voksne i Beljava i Gulbene Amt. Ved den efterfølgende generalforsamling blev der ud over den faste dagsorden drøftet foreningens fremtid med udgangspunkt i den spørgeskemaundersøgelse, der havde været foretaget.
På generalforsamlingen blev der diskuteret om resultater fra spørgeskemaundersøgelsen.
          Trešdien, 2010. gada 2. jūnijā 19.30 Temas Tautas namā notika biedrības kopsapulce un koncerts. Kā jau parasti, ciemos bija uzlūgti arī pārstāvji no Gulbenes.Šoreiz tie bija trīs mūziķi, kas sniedza lielisku priekšnesumu. Jaunais pianists Rihards Plešanovs, kas ir vairāku internacionālu konkursu laureāts (Francijā, Čehijā, Rumānijā) un pirmās vietas ieguvējs jauno pianistu konkursā 2009. gadā Milānā, uzstājās ar plašu koncertprogrammu. Klausītāji bija sajūsmā par Riharda tehniski perfekto un emocionālo spēli.
Rihardam līdzi bija arī viņa mamma Ligita Plešanova, kas ir Gulbenes Bērnu Mūzikas skolas skolotāja. Viņa māca mūziku arī Gulbenes Vidusskolā un vienā no pilsētas bērnudārziem, ir koncertmeistare vairākiem kolektīviem, arī pati spēlē orķestrī. Pagājšgad populārajā konkursā bērniem līdz sešu gadu vecumam «Cālis« Ligita bija sagatavojusi astoņus mazos audzēkņus. L. Plešanova vada arī Gulbenes pensionāru kori.
Trešais ciemiņš bija Gulbenes Bērnu Mūzikas skolas un Gulbenes krievvalodīgo audzēkņu vidusskolas mūzikas skolotāja Sarmīte Semjonova, kas arī ir daudzpusīga mūziķe. Sarmīte vada jauniešu popgrupu «Fonika« un vokālo grupu Beļavā, ir arī koncertmeistare.
Abas mūziķes bija tērpušās tautastērpos un akordeona pavadījumā (Ligita Plešanova) ļoti artistiski dziedāja pašu ārkārtīgi interesanti aranžētas latviešu tautas dziesmas.
Kopsapulces turpinājumā, bez parastās darba kārtības, tika apspriesta arī nesenā aptauja par biedrības turpmākajām aktivitātēm.
 
             
             
 
Sarmite Semjonova (fra venstre) og Ligita Pleshanova optrædte med gejst.
  sarmite_semjonova_ligita_pleshanova
 
Sarmīte Semjonova (no labās) un Ligita Plešanova uzstājās ļoti aizrautīgi.
 
 
Rihards Pleshanovs før koncertet.
 

rihards_pleshanovs

 
Rihards Plešanovs pirms koncerta.
 
  50 var mødt op til arrangementet i venskabsforeningen, hvor der var flot underholdning med musik, sang og dans (foto Torben Kahr).  
ligita_pleshanova_sarmite_semjonova_publikum
 
50 cilvēki bija ieradušies uz Sadraudzības biedrības pasākumu, lai noskatītos tiešām skaistu priekšnesumu ar klavierspēli, dziesmām un dejām (foto Torbens Kārs).
 
               
                 
  Vidunderlig musik
i Medborgerhuset Toftebjerg
  dansk_flag_rollover   lettisk_flag_rollover   Burvīga mūzika
Toftebjergas Tautas namā
 
                 
 
(Artikel fra Den Lokale Avis d. 9. juni 2010)
         
(Raksts no «Den Lokale Avis« 2010. gada 9. jūnija numura.)
 
                 
  Johannes Herskind, Skovbrynet 9, Salten, skriver følgende om underholdningen ved generalforsamlingen i Foreningen for Venskabsbysamarbejdet Them-Gulbene forleden:           Johaness Hērskinds, kas dzīvo Skoubrūneta ielā nr. 9, Saltenā, uzrakstījis šādu atsauksmi par priekšnesumiem Temas-Gulbenes Sadraudzības biedrības kopsapulcē:  
                 
  Som omtalt i både Midtjyllands Avis og Den Lokale Avis blev der onsdag aften holdt generalforsamling i Gulbene-Them-foreningen.
Som optakt til generalforsamlingen oplevede vi en flot koncert med gæster fra Letland,
Jeg vil hermed give udtryk for min store beundring for de tre musikanter fra Gulbene, der underholdt en talstærk tilhørerskære det bedste af et par timer.
Det drejede sig om mor Ligita Plesanova, der havde sin søn, den fantastisk dygtige pianist Rihard Plesanovs med. Den tredje var den charmerende pige Sarmite Semjonova.
Ja, det er fremmede navne. Først spillede unge Rihards - 21 år - en flok lettiske værker og derefter en række stykker af bl.a. Robert Schuman. Han fortalte tolken Antra Kahr om de enkelte musikstykker, så vi kunne danne os et indtryk af værkerne.
Han høstede meget fortjent kolossalt bifald for sit eminente pianospil. Han har da også vundet mange præmier i adskillige lande f.eks. Frankrig, Tjekkiet og Rumænien.
Efter en kaffepause var de nationaldragtklædte piger, der fortsatte underholdningen med en flok dejlige, tostemmige lettiske sange til Ligitas harmonikaspil. De to pigers stemmer er så skolede og disciplinerede, og klinger så vidunderligt sammen. Samtidig blev sangene fremført med stor charme og elegante dansetrin og bevægelser. Hvis man skal drage sammenligning med vore sangskat, kan man godt misunde letterne lidt deres vidunderlige ditto. Det var så flot, og det hele blev rundet af med en af Letlands romantiske nationalsange sunget vidunderligt smukt og udtryksfuldt til Rihards klaverledsagelse.
Herligt, at det kan opleves i Them. Stor tak til bestyrelse af arrangementet.
          Kā jau tika rakstīts gan «Midtjyllands Avis« gan «Den Lokale Avis«, pagājštrešdien Temas-Gulbenes biedrībā notika kopsapulce.
Kopsapulces ievadā mēs noklausījāmies skaistu koncertu, kurā uzstājās viesi no Latvijas.
Es vēlos izmantot iespēju, lai izteiktu savu dziļo apbrīnu par šiem trim mūziķiem no Gulbenes, kas izklaidēja plašu auditoriju turpat vai veselas divas stundas.
Runa iet par māmiņu Ligitu Plešanovu, kurai līdzi bija viņas dēls, fantastiski prasmīgais pianists Rihards Plešanovs, un trešo ciemiņu - šarmanto Sarmīti Semjonovu.
Jā, šie vārdi skan ārzemnieciski. Vispirms uzstājās, 21 gadu jaunais pianists Rihards, kas sākumā nospēlēja dažus latviešu skaņdarbus, un pēc tam - vairākus cittautu komponistu - to skaitā Roberta Šūmaņa - skaņdarbus. Par katru no tiem viņš pastāstīja tulkam Antrai Kārai, lai mēs varētu izveidot priekšstatu par mūzikā attēloto.
Viņš saņēma ļoti pelnītu, kolosālu publikas atzinību par savu izcilo klavierspēli. Puisis jau tiešām ir prasmīgs - guvis daudz uzvaru vairākās zemēs, piemēram, Francijā, Čehoslovākijā un Rumānijā.
Pēc kafijas pauzes ar rindu jauku, divbalsīgu latviešu tautasdziesmu Ligitas akordionspēles pavadībā koncertu turpināja abas tautastērpos uzposušās gulbenietes. Viņu balsis ir tik skolotas un disciplinētas, un tembri tik brīnišķīgi skan kopā! Pie kam dziesmas tika dziedātās ar lielu šarmu un pavadītas elegantiem dejas soļiem un kustībām.
Ja man vajadzētu salīdzināt mūsu un latviešu tautasdziesmu izpildi, nudien vai mazliet jāapskauž latviešus par viņējo. Tik skaisti tas bija, un vakars noslēdzās ar vienu no Latvijas romantiskajām tautas himnām, kas tika brīnišķīgi un izjusti izpildīta Riharda klavierspēles pavadījumā.
Lieliski, ka kaut ko tādu var pieredzēt Temā. Liels paldies biedrības vadībai par šo pasākumu.