Beklager kvaliteten af billeder - nogle af dem er skannede fra datidens aviser. Hvis du har deltaget i begivenhederne og har nogle billeder eller kender personerne, der er på billederne uden at være nævnt, så skrev til antra@kahrius.dk   Atvainojamies par foogrāfiju kvalitāti, - dažas no tām ir ieskanētas no tā laika avīzēm. Ja esat šajos pasākumos pedalījies/-usies, un Jums ir kādi foto, vai arī Jūs pazīstat cilvēkus, kas ir attēlos, taču to vārdi nav minēti, dodiet, lūdzu, ziņu - antra@kahrius.dk
"Ratins" på besøg i Them Kommune
(Torben Kahr til Den Lokale Avis d. 30. juli - 13. august 1997)
 
dansk_flag   lettisk_flag
“Ratins” fotograferet i Gulbene i maj 1997 under De Danske Kulturdage.

(Foto: Atis Bukovskis)
ata_bukovska_foto_ratins_parkaa "Ratiņš" Dāņu Kultūras nedēļas laikā Gulbenē, 1997. gada maijā.

(Foto: Atis Bukovskis)
Karlis Vents har skrevet koreografien for mange af de flotte danse, og han har med streng disciplin og dygtighed ledet gruppen i mange år.

(Foto: Torben Kahr)
karlis_vents Kārlis Vents visus gadus ir bijis arī deju kopas ļoti prasīgs un prasmīgs vadītājs, un vairākām skaistām dejām, kas ir kopas repertuārā, pats veidojis horeogrāfiju.

(Foto: Torbens Kārs)
Iva Venta er medleder af dansegruppen. Iva tager sig af alle aftaler, lige som hun har styr på programmet, dragterne og tilbehøret.

(Foto: Torben Kahr)
iva_venta Iva Venta ir "Ratiņa" līdzvadītāja. Viņa rūpējas par menedžmentu, programmu, tautas tērpiem un priekšnesumu piederumiem.

(Foto: Torbens Kārs)
På besøgets første dag tog ognepræst Niels Uldall-Jessen gæsterne på rundtur i Them Kommune. Her kan alle ses i Vinding Kirke, hvor Niels fortalte om de gamle kirker i kommunen.

(Foto: Olgerts Skuja)
ratins_kirke_niels_uldall-jessen Ciemošanās pirmajā dienā draudzes mācītājs Nilss Uldēls-Jesens izrādīja viesiem Temas komūnas apkārtni. Šeit grupa redzama Vindingas baznīcā, kurā Nilss pastāstīja par komūnas vecajām baznīcām.

(Foto: Olģerts Skuja)
Maija Dauskane, Iva un Karlis Vents siger tak for i dag til Niels.

(Foto: Olgerts Skuja)
maija_dauskane_iva_venta_karlis_vents_niels_uldall_jessen_them Maija Dauškāne, Iva un Kārlis Venti pateicas Nilsam par ekskursiju.

(Foto: Oļģerts Skuja)
Hos «Jørk & Larsen« kvitterede danserne for et godt besøg med et par flotte danse.

(Foto: Torben Kahr)
ratins_them_jork_og_larsen Pēc pabūšanas firmā «Jørk & Larsen«, dejotāji pateicās darbiniekiem par interesanto ekskursiju ar pāris skaistām dejām.

(Foto: Torbens Kārs)
Danseaften i Vinding Forsamlingshus. Lokale folkedansere fra Vinding-området og square-dansere fra Salten.

(Foto: Olgerts Skuja)
sqaredansere_fra_salten Deju vakars Vindingas Tautas namā. Vietējie tautas deju dejotāji un squredance dejotāji no Saltenas ciema.

(Foto: Oļģerts Skuja)
Torsdag gik turen for gæsterne til Legoland, hvor dansegruppen gav opvisning. Her ses gruppen før koncertets begyndelse på Legolands Piratscene.

(Foto: Torben Kahr)
ratins_legoland_visi_kopaa_pirms_koncerta_sakuma Ceturtdien viesi devās uz Legolendu, kur uzstājās ar savām dejām. Šeit deju kopa redzama visi kopā uz Legolendas Pirātu skatuves pirms koncerta sākuma.

(Foto: Torbens Kārs)
Og dansen gik.

(Foto: Torben Kahr)
ratins_legoland_dejo_uz_piratu_skatuves Un dancis gāja vaļā.

(Foto: Torbens Kārs)
Fredag formiddag gik turen til det smukke Himmelbjerg.

(Foto: Torben Kahr)
ratins_paa_himmelbjerget Piektdienas priekšpusdienā tika pabūts skaistajā Himmelbergā.

(Foto: Torbens Kārs)
Gæsterne blev hjerteligt modtaget på Them Rådhus af borgmesteren Niels Mølholm.

(Foto: Torben Kahr)
ratins_ved_them_raadhus_karlis_vents_niels_molholm Mērs Nilss Molholms sirsnīgi uzņēma viesus Temas Rātsnamā.

(Foto: Torbens Kārs)
«Ratins« ledere Iva og Karlis Vents sagde tak til borgmesteren for modtagelsen.

(Foto: Torbesn Kārs)
them_raadhus_iva_venta_karlis_vents_mara_matisone «Ratiņa« vadītāji Iva un Kārlis Venti pateicās mēram par pieņemšanu.

(Foto: Torbens Kārs)
"Ratins" samlet foran Them Rådhus. Midt i billedet, stående mellem pigerne, borgmesteren Niels Mølholm.

(Foto: Torben Kahr)
ratins_ved_them_raadhus_sammen_med_borgmesteren_niels_molholm «Ratiņš« visi kopā pie Temas Rātsnama ieejas. Attēla vidū, starp meitenēm, Temas mērs Nilss Molholms.

(Foto: Torbens Kārs)
Efter besøget på rådhuset gik turen til Silkeborg, hvor der foran «Kvickly« blev givet en flot optræden.

(Foto: Torben Kahr)
ratins_foran_kvikli_i_silkeborg Pēc pieņemšanas rātsnamā ceļš veda uz Silkeborgu, kur pie «Kvickly« tika sniegts skaists priekšnesums.

(Foto: Torbens Kārs)
Fuld respekt til gæsterne - termometer viste 31 grader, men danserne gav en lige så livlig opvisning som altid, på trods af deres meget varme, uldne nationaldragter.

(Foto: Torben Kahr)
ratins_foran_kvikli_i_silkeborg_to Visu cieņu viesiem - termometrs ārā rādīja plus 31 grādu, taču dejotāji, neskatoties uz saviem ļoti siltajiem vilnas tautas tērpiem, sniedza tikpat dzīvīgu priekšnesumu kā vienmēr.

(Foto: Torbens Kārs)
Tak for jeres opmærksomhed, kære publikum, og på gensyn!

(Foto: Torben Kahr)
ratins_foran_kvickly_i_silkeborg_tre Paldies par uzmanību, cienījamie skatītāji, - un uz tikšanos nākamreiz!

(Foto: Torbens Kārs)
Fredagsaften sluttede på Velling Koller, hvor "Ratins" viste nogle danse og så hyggede man sig sammen med de fremmødte.

(Foto: Torben Kahr)
ratins_aften_paa_velling_koller Piektdienas vakars noslēdzās Velingkolerā, kur «Ratiņš« pēc neliela priekšnesuma beidzot varēja atpūsties kopā ar sanākušajiem temiešiem.

(Foto: Torbens Kārs)
Lørdag morgen startede med opvisning på Them Centret.

(Foto: Torben Kahr)
ratins_them_centrum_meitas_nak Sestdienas rīts sākās ar koncertu Temas Centrālajā laukumā.

(Foto: Torbens Kārs)
På Them Centret var der mødt rigtig mange op for at se dansen. Butikkerne havde også varmet godt op med gratis rundstykker og kaffe, inden dansen startede.

(Foto: Torben Kahr)
ratins_ar_skatitajiem_un_orkestri

ratins_un_publika_them_centrum
Temas centra laukumā noskatīties grupas priekšnesumu bija ieradies daudz ļaužu. Pirms danči gāja vaļā, visiem iesildīties ar maizītēm un kafiju palīdzēja arī centra veikali.

(Foto: Torbens Kārs)
Pigerne i midten, drengene rundt om dem.

(Foto: Torben Kahr)
ratins_them_meitas_uz_celiem_puishi_dejo_apkart Meitas vidiņā, un puiši apkārt.

(Foto: Torbens Kārs)

Og pigerne har smil på læberne.

(Foto: Torbens Kārs)

ratins_them_centret_pigerne

Un meitām sejā smaids.

(Foto: Torbens Kārs)

Dansene var hurtige i polka- eller hopsarytmer. Dansene var mere i luften end på jorden.

De fleste dansere har været med i mange år med fire timers træning hver uge året rundt. Dansepræstationerne vidnede om stor dygtighed og præcision.

(Foto: Torben Kahr)
ratins_lec_no_sirds_them_Centrum

ratins_smuki_lec_them_centrum

ratins_them_meitas_nak_rindina
Dejas bija ātras - polkas vai galopa ritmos. Dejotāji vairāk atradās gaisā nekā uz zemes.

Lielākā daļa dalībnieku danco jau vairākus gadus, gadā mēģinot četras stundas nedēļā.
Kopas uzstāšanās liecināja par lielu prasmi un precizitāti.

(Foto: Torbens Kārs)
Bryrupfolk skulle jo hellere ikke gå glip af de flotte opvisning, så turen fortsat til Bryrup.

(Foto: Torben Kahr)
ratins_bryrup_danseopvisningen

ratins_bryrup_et
Bruirupas ciema iedzīvotājiem taču arī jāredz skaistās dejas - tā nu ceļš tālāk veda uz turieni.

(Foto: Torbens Kārs)
Både damer og herrer dansede i flotte folkedrageter.

(Foto: Torben Kahr)
ratins_bryrup_to Gan kungi, gan dāmas dejoja skaistos tautastērpos.

(Foto: Torbens Kārs)
Søndag d. 3. august. Ringrider- og Markedsfest i Tinglev. T.I.F. Støtteklubs formand Herbert Schmidt (i midten) introducerer "Ratins" for publikum. Til venstre for Herbert, med det lettiske flag, står dansegruppens leder Karlis Vents.

(Foto: Olgerts Skuja)
olgerta_skujas_foto_karlis_vents_herbert_schmidt_torben_kahr_antra_kahr_tinglev_marked Svētdien, 3. augustā, Šķēpu jātnieku svētki un gadatirgus Tinglevā. Svētku atbalsta komitejas vadītājs Herberts Šmits (vidū) iepazīstina publiku ar «Ratiņu«. Pa kreisi no Herberta, ar latviešu karogu rokās, deju kopas vadītājs Kārlis Vents.

(Foto: Oļģerts Skuja)
Inden der danses, skal håret sættes.

(Foto: Torben Kahr)
ratins_tinglev_divas_meitas_bizes_pin Pirms dejošanas jāsapin bizes.

(Foto: Torbens Kārs)
Og der skal kigges i spejlet lidt.

(Foto: Antra Kahr)
ratins_tinglev_meitenes_pucejas Un mazliet jāieskatās spogulī.

(Foto: Antra Kāra)
Og så skal den lettiske folkedans vises også for markedsgæsterne i Tinglev.

(Foto: Torben Kahr)
tinglev_et Un tad - latviešu tautas deja tiek rādīta arī tingleviešiem.

(Foto: Torbens Kārs)

Ringrider- og Markedsfest i Tinglev.
Da gruppen selv havde vist, hvad de kunne, ville de også gerne se, hvad andre kunne. Midt mellem dansene, indført shorts og blå skjorte, hygger sig også Danmarkturens sponsorfirma DIXITs chef Torben Kahr.


(Foto: Olgerts Skuja)

ratins_dansere_hviler_sig_torben Šķēpu jātnieku svētki un gadatirgus Tinglevā.
Pēc tam, kad grupa bija parādījusi, ko spēj paši, visi ar prieku skatījās, ko prot citi. Dejotāju vidū, šortos uz zilā kreklā, omulīgi jūtas arī Dānijas brauciena sponsorfirmas DIXIT šefs Torbens Kārs.

(Foto: Oļģerts Skuja)
Alle samlet ved Vesterhavet på Rømø. (Ja, det er Vesterhavet for danskerne, men Nordhavet for letterne ...)

(Foto: Torben Kahr)
ratins_roemoe Visi kopā pie Ziemeļjūras Roimē saliņā.
(Jā, dāņiem tā ir Rietumjūra, taču latviešiem - Ziemeļjūra ...)

(Foto: Torbens Kārs)

I dag, onsdag den 30. juni starter den lettiske folkedansegruppe “Ratins” sit besøg i Them og omegn. Gruppen, der er fra Thems venskabsby Gulbene, har lige været i tur i Schweiz og der deltaget i en international folkedanserfestival, hvor de har representeret Letland.

“Ratins” (navnet betyder “spinderokken”) er en gammel, traditionsrig folkedansegruppe, der altid har stillet meget store krav til deltagerne. Karlis Vents, der sammen med sin kone Iva Venta leder og instruerer gruppen, har arbejdet med folkedans i mange, mange år.
I Letland, og iøvrigt også i mange af de østlande, er folkedans primært en aktivitet beregnet på opvisning. Derfor har grupperne både elitedansere og dem, der er på vej til at komme “på holdet”. Det er populært at deltage i sådan en gruppe også, fordi det giver mulighed for rejse og ture til udlandet.
Med dansegruppen følger en femmands orkester, og der er også journalist, pressefotograf og en TV-fotograf fra Letlands TV 2. For dem, der har besøgt Gulbene, vil det være morsomt at møde Gulbenes kommunaldirektør Valtis Krauklis, der selv er aktiv danser, og han deltager i opvisningen.
Gruppen er inviteret til Danmark af trykkeriet DIXIT. Programmen omfatter opvisninger kombineret med besøg i firmaer og også muligheder for at opleve den smukke natur her på egnen.
Gæsterne er inkvarteret privat, og det har været nemt at skaffe værter, idet grundstammen af værter er fundet blandt de folkedansere fra Them Kommune, der deltog i De Danske Kulturdage i Gulbene i maj måned. Der bliver altså tale om et glædeligt gensyn fra aktiviteterne i maj måned.
Programmet for de gæstende dansere og musikere er således, at de allerede onsdag formiddag skal på rundtur i Them Kommune under ledelse af sognepræst Niels Uldall Jessen, der også har lovet at vise nogle af vore gamle, smukke kirker frem. Frokosten indtages hos DIXIT, hvor der også vil blive rundvisning og orientering om moderne grafisk produktion.
Senere onsdag eftermiddag besøges «Jørk og Larsens« dynefabrik.
Onsdag aften er der danseaften i Vinding Forsamlingshus kl. 20.00. Lokale folkedansere fra Vinding-området danser. Square-dansere fra Salten deltager også, og selvfølgeligt også de lettiske folkedansere. Aftenen slutter med fælles kaffebord. Til dette arrangement er alle interesserede velkommen - der betales kun for kaffen.
Torsdag den 31. juli går turen for gæsterne til Legoland, hvor dansegruppen giver opvisning. Dette besøg er meget populært, for Legoland er også nu velkendt i Letland fra TV-shows.
Fredag den 1. august er der tur til Himmelbjerget om formiddagen efterfulgt af besøg på Rådhuset i Them. Om eftermiddagen gives der danseopvisning ved «Kvickly« i Silkeborg kl. 16.00. Fredag aften er der festaften på Velling Koller med ta’ selv-bord og danseopvisning.
Lørdag den 2. august går det løs med danseopvisninger. Først kl. 10.30 i Them Centret ved «Dagli’Brugsen« og igen kl. 12.00 i Bryrup ved Dagli’Brugsen. Lørdag aften er der hyggeaften i Them Svømmehal sammen med værterne.
Søndag den 3. august starter hjemrejsen, men på vejen sydover er der arrangeret en opvisning på markedspladsen i Tinglev ved den lokale ringridder- og markedsfest. Der bliver også mulighed for at se Vesterhavet og Rømø, inden turen går via Tyskland, Polen og Litauen hjem til Letland.

Šodien, 30. jūnijā, latviešu tautas deju kopa «Ratiņš« sāk savu ciemošanos Temā un tās apkārtnē. Grupa, kas ieradusies no Temas sadraudzības pilsētas Gulbenes, tikko ir atgriezusies no viesošanās Šveicē, kur pārstāvēja Latviju internacionālā tautas deju festivālā.

«Ratiņš« ir pieredzējusi, tradīcijām bagāta tautas deju grupa, kurā pret dejotājiem vienmēr tikušas izvirzītas ļoti lielas prasības.
Kārlis Vents, kas kopā ar savu dzīvesbiedri Ivu vada un māca šo grupu, ir nodarbojušies ar tautas deju daudzus, daudzus gadus.
Latvijā, un starpcitu - arī daudzās citās austrumvalstīs - tautas dejas piekopj ar domu, ka kolektīvs sniegs priekšnesumus. Tādēļ šādās grupās ir gan elites dejotāji, gan dejotāji, kas par tādiem tikai gatavojas kļūt. Cilvēki labprāt piedalās deju kopās arī tādēļ, ka tas dod iespējas ceļot uz ārzemēm.
Deju kopai līdzi ir atbraucis arī orķestris piecu cilvēku sastāvā kā arī žurnālists, preses fotogrāfs un Latvijas TV 2 operators. Tiem, kas ir ciemojušies Gulbenē, būs interesanti satikt arī Gulbenes municipāldirektoru Valti Kraukli, kas pats ir aktīvs dancotājs un piedalīsies kopas priekšnesumos.
Kopu uz Dāniju ielūdza izdevniecība DIXIT. Programmā paredzēti priekšnesumi un izbraucieni uz dažiem uzņēmumiem kā arī ekskursijas pa komūnas skaisto apkārtni.
Viesi ir izmitināti privātās mājās, un sarunāt uzņēmējģimenes bija ļoti viegli, jo vairums no tām tika meklētas Temas komūnas tautas deju kopas dalībnieku vidū, kas maijā piedalījās Dāņu kultūras nedēļā Gulbenē. Tā ka runa iet par priecīgu atkalredzēšanos pēc maija mēneša pasākumiem.
Programma, ko piedāvājam dejotājiem un mūziķiem, sāksies jau trešdien priekšpusdienā, kad Temas mācītājs Nilss Uldēls-Jesens rādīs viesiem Temas komūnu. Viņš ir apsolījis aizvest viesus arī uz komūnas vecajām, skaistajām baznīcām. Lenčs būs izdevniecībā DIXIT, kur ciemiņus iepazīstinās ar mūsdienu modernās grafiskās ražošanas tehnoloģijām.
Vēlāk, pēcpusdienā, visi dosies uz «Jørk og Larsen« segu ražotni, bet pulkstens 20.00 Vindingas Tautas namā sāksies deju vakars. Uzstāsies vietējā Vindingas ciema un apkaimes tautas deju kopa, Saltenas ciema square dance grupa, kā arī, protams, latviešu «Ratiņš«. Vakara noslēgumā būs kafijas galds. Uz šo pasākumu mīļi tiek aicināti visi interesenti - jāmaksā tikai par kafiju.
Ceturtdien, 31. jūlijā, ciemiņi dosies uz Legolendu, kur sniegs priekšnesumu. Šis brauciens tiek pieņemts ar prieku, jo Legolenda caur TV šoviem ir pazīstama arī Latvijā.
Piektdien, 1. augusta priekšpusdienā ceļš vedīs uz Himmelberga kalnu, un pēc tam būs pieņemšana rātsnamā. Pēcpusdienā pulksten 16.00 būs koncerts pie «Kvickly« Silkeborgā. Vēlāk paredzēts vakars ar zviedru galdu un priekšnesumiem Velingkolerā.
Sestdien, 2. augustā, būs lielo koncertu diena. Vispirms pulkstens 10.30 pie «Dagli’Brugsen« Temas Centrālajā laukumā un pēc tam pulkstens 12.00 pie «Dagli’Brugsen« Bruirupā. Dienas nogalē Temas Peldbaseina telpās plānots vakars kopā ar uzņēmējģimenēm.
Svētdien, 3. augustā, viesi dodas atpakaļ uz mājām, taču pa ceļam ir paredzēta uzstāšanās gadatirgū Tinglevā, kur būs arī šķēpu jātnieku sacensības. Būs iespēja pabūt arī pie Ziemeļjūras Roimē saliņā, pirms viesi caur Vāciju, Poliju un Lietuvu dosies atpakaļ uz mājām Latvijā.