dansk_flag_over Det går godt hos vennerne
(Tekst: Marie Sørensen, Midtjyllands Avis, 11. juni 2014)

Draugiem iet labi
(Teksts: Marija Sērensena, Midtjyllands Avis, 2014. gada 11. jūnijs)
lettisk_flag_over  
 
  Formanden for Them-Gulbene-foreningen Niels Uldall-Jessen (t.v.) og den lettiske ambassadør i Danmark Kaspars Ozolins.

(Foto: Torben Kahr)
niels-uldall-jessen-kaspars-ozolins-them-gulbene Temas-Gulbenes Sadraudzības biedrības vadītājs Nilss Uldēls-Jesens (no kreisās) un Latvijas vēstnieks Dānijā Kaspars Ozoliņš.

(Foto: Torbens Kārs)
 
Se billeder fra jubilæum efter teksten – Pārējos foto no jubilejas svinībām skat. pēc teksta
       
 

Hvis nogen skulle leve i den tro, at Letland er et land i armod, fik de bevis for det modsatte i aftes, hvis de hørte den lettiske ambassadør i Danmark Kaspars Ozolins tale i Them.
Det gjorde han som gæst hos venskabsforeningen mellem Them og den lettiske by Gulbene, der fejrede, at den har eksisteret i 20 år – deromkring.
Udover at underholde om, hvad hovedstaden Riga byder på som europæisk kulturhovedstad 2014, fortalte Kaspars Ozolins blandt andet om udviklingen i den lettiske økonomi, der er steget brat, og om velfærden, hvor Letland nu ligger på næsten 70 procent af europæisk gennemsnit.
Det kom nok ikke fuldstændigt bag på det fleste af de knap 50 tilhørere, som var medlemmer, der har fulgt Letland gennem deltagelse i diverse udvekslingsarrangementer i det to årtier.
Kaspars Ozolins, der syntes, det var rart at komme lidt væk fra København, havde dagen igennem haft et tæt program.
Han havde først holdt foredrag på handelsskolen i Silkeborg, og siden havde han været på Museum Jorn og på maskinfabrikken Silkeborg Spåntagning inden sin deltagelse i festaftenen i Medborgerhuset Toftebjerg.
Her havde Kaspars Ozolins først spist middag med bestyrelsen for venskabsforeningen, mens dem, der kom bagefter og hørte foredraget, fik lagkager, der havde holdt sig kolde i køleskabet, mens ambassadøren talte, og koret Them'po, der deltog med 15 af sine i alt 25 medlemmer, underholdt med tre sange.
Kagerne kom på bordet i pausen inden generalforsamlingen i venskabsforeningen, der blev holdt i samme ombæring.
Her var der genvalg over hele linjen og dermed til Bodil Rasmussen, Erling Birkbak og Bodil Bryndum samt til revisor Arnold Simonsen.
Them-Gulbene har 60 medlemmer.
I sin formandsberetning omtalte Niels Uldall-Jessen aktiviteterne gennem året, der gik, og det kommende år.
Det gælder først og fremmest to store begivenheder: Rejsen til august med 24 tilmeldte og besøg i både Gulbene og Riga samt deltagelsen i fejringen af Asger Jorns 100-års fødselsdag i år. Det gælder en worshop i uge 42 for kunstinteresserede elever og lærere fra Them og Gulbene.
Workshoppen munder ud i en udstilling i medborgerhuset.
Them-Gulbene Venskabsforening modtager hvert år 20.000 kr. i støtte fra Silkeborg Kommune, som i aftes var repræsenteret ved formanden for byrådets fritids-, kultur- og idrætsudvalg, Gitte Willumsen.
Hun påskønnede på byrådets vegne foreningens arbejde og udtrykte ønske om, at det måtte fortsætte.
Them-Gulbene Venskabsforening er en af de få venskabsforbindelser, der overlevede kommunesammenlægningen, hvor mange blev afviklet.


 

Ja kāds dzīvoja pārliecībā, ka Latvija slīgst nabadzībā, tad vakar Temā, klausoties Latvijas vēstnieka Kaspara Ozoliņa stāstījumā, varēja pārliecināties par pretējo.
Runa tika teikta, vēstniekam ciemojoties Temas un Latvijas pilsētas Gulbenes Sadraudzības biedrībā, kas svinēja savas pastāvēšanas (apmēram) 20 gadu jubileju.
Kaspars Ozoliņš pastāstīja gan par to, ko Latvijas galvaspilsēta Rīga piedāvā kā Eiropas kultūrpilsēta 2014, gan arī par Latvijas ekonomikas attīstību, ko raksturo strauja izaugsme, un labklājības pieaugumu valstī, kā rezultātā Latvija nu ir sasniegusi gandrīz 70 procentus no Eiropas vidusmēra līmeņa.
Droši vien, ka vairumu no turpat 50 klausītājiem – biedrības locekļiem – tas pārāk nepārsteidza, jo viņi šo divi gadu desmitu laikā ir sekojuši Latvijas attīstībai, piedaloties dažādos apmaiņas pasākumos.
Kasparam Ozoliņam, kam iespēja pabūt ārpus Kopenhāgenas likās jauka, diena bija pasākumiem pilna.
Vispirms viņš sniedza priekšlasījumu biznesa skolā Silkeborgā, tad pabija «Museum Jorn« un visbeidzot apskatīja fabriku «Silkeborg Spåntagning« pirms doties uz jubilejas svinēšanu Toftebjēu tautasnamā.
Šeit Kaspars Ozoliņš papusdienoja kopā ar Sadraudzības biedrības vadību, un vēlāk kopā ar tiem, kas bija sanākuši, lai noklausītos priekšlasījumu, baudīja kārtainās kūkas, kas gaidīja noliktas vēsumā ledusskapī, kamēr vēstnieks stāstīja, un koris Them‘po, kas piedalījās pasākumā ar 15 no saviem 25 dziedātājiem, izklaidēja ar trīs dziesmām.
Kūkas parādījās uz galda pauzē pirms Sadraudzības biedrības kopsapulces, kas notika šajā pat sanākšanā.
Kopsapulcē tika ievēlēta tā pati padomes vadība un līdz ar to arī Bōdila Rasmusena, Ērlings Bierkbaks un Bōdila Brjunduma kā arī revizors Ārnolds Simonsens.
Temas-Gulbenes biedrībā ir 60 biedru.
Savā atskaitē biedrības priekšsēdētājs Nilss Uldēls-Jesens pastāstīja par pagājušā un nākamā gada aktivitātēm: 24 pieteikušos dalībieku ceļojumu uz Gulbeni un Rīgu un piedalīšanos šogad svinamajā Asgera Jōrna 100. dzimšanas dienā šī gada 42. nedēļā, kad tiks organizēta radošā darbnīca, kurā piedalīsies par mākslu interesējošies skolnieki un skolotāji no Temas un Gulbenes.
Darbnīcas noslēgumā radošos darbus varēs apskatīt izstādē Temas tautas namā.
Temas-Gulbenes Sadraudzības biedrība katru gadu saņem 20.000 kronu lielu pabalstu no Silkeborgas komūnas, ko vakar pārstāvēja biroja brīvā laika izmantošanas, kultūras un sporta nodaļas priekšsēdētāja Gite Vilumsena.
Viņa biroja vārdā izteica atzinību un mudināja biedrību turpināt savu darbu.
Temas-Gulbenes Sadraudzības biedrība ir viena no nedaudzajām, kas izdzīvoja pašvaldību apvienošanu, kuras rezultātā daudzas likvidējās.

 
 

Formanden for Silkeborg Kommunes fritids-, kultur- og idrætsudvalg Gitte Willumsen.

(Foto: Torben Kahr)
them-gulbene-gitte-willumsen Silkeborgas pašvaldības brīvā laika pavadīšanas, kultūras un sporta nodaļas vadītāja Gite Vilumsena.

(Foto: Torbens Kārs)
 
  Den lettiske ambassadør i Danmark Kaspars Ozolins kom med et meget spændende fordrag om Letlands udvikling og Riga som europakulturhovedstad 2014.

(Foto: Torben Kahr)

them-gulbene-kaspars-ozolins Latvijas vēstnieks Dānijā Kaspars Ozoliņš piedāvāja ļoti interesantu stāstījumu par Latvijas attīstību un Rīgu kā Eiropas kultūras galvaspilsētu 2014.

(Foto: Torbens Kārs)
 
  Ambassadøren talte på engelsk, men talen blev oversat til dansk af engelsklærer Bent Karkow..

(Foto: Torben Kahr)
them-gulbene-bent-karkow-kaspars-ozolins

Vēstnieks stāstīja angļu valodā, bet angļu valodas skolotājs Bents Kārkovs tulkoja priekšlasījums arī dāniski.

(Foto: Torbens Kārs)

 
  Det lokale kor Them‘po optrådte med populære sange.

(Foto: Torben Kahr)
them-gulbene-thempo-koret

Vietējais koris Them‘po uzstājās ar popularām dziesmām

(Foto: Torbens Kārs)
 
  Publikum lyttede med stor interesse både til ambassadørens tale og korets sang.

(Foto: Torben Kahr)
them-gulbene-tyveaarsjubilaeum

Publika ar lielu interesi klausījās vēstnieka stāstījumā un kora dziedāšanā.

(Foto: Torbens Kārs)
 
  Der blev også tid til et par fællessange fra højskolesangbogen.

(Foto: Torben Kahr)
them-gulbene-niels-uldall-jessen-gitte-willumsen-kaspars-ozolins-antra-kahr-estrid-uldall-jessen

Tika nodziedātas arī pāris kopīgas dziesmas no tautskolu dziesmu grāmatas.

(Foto: Torbens Kārs)