Hvis du har deltaget i begivenhederne og har nogle originale billeder,
så skrev til antra@kahrius.dk
  Ja esat šajos pasākumos pedalījies/-usies, un Jums ir kādi oriģinālfoto, dodiet, lūdzu ziņu - antra@kahrius.dk
Ekstraordinært byrådsmøde i Them
(Torben Kahr til Den Lokale Avis d., 12. oktober 1994)
 
Ārpuskārtas sapulce Temas valdē
(Torbens Kārs, Den Lokale Avis, 1994. gada 12. oktobrī)
dansk_flag   lettisk_flag
De unge arbejdsløse fra Letland overværer byrådsmødet.Første til venstre - Thems borgmester Bent Braüner.

(Foto: Torben Kahr)
arbejdslose_fra_gulbene_i_them_bezdarbnieki_no_gulbenes_ciemojas_temaa Valdes sapulcē piedalījās arī jaunieši-bezdarbnieki no Latvijas. Pirmais no kreisās - Temas mērs Bents Broiners.

(Foto: Torbens Kārs)

Det ekstraordinære byrådsmøde i Them Kommune i mandags var på flere måder ekstraordinært. Mødedagsordenen omhandlede andenbehandlingen af kommunens budget for 1995, der var altså kun ét punkt på dagsordenen.
Byrådet havde særlige gæster på mødet. Det var den 14 mand store delegation fra Gulbene, der i disse dage besøger Them Kommune. Delegationen består af 10 unge arbejdsløse og fire ledere.
Delegtionen er inviteret til Them af Them Kommunes beskæftigelsesafdeling. Hele rejsen og programmet er financieret af Demokratifonden. Programmen er sammensat med henblik på at give de unge letter et indblik i de danske demokrati. Der er arrangeret besøg i institutioner og virksomheder i Them, Silkeborg, Ry og Århus. Som et led i oplysning om det danske folkestyre overværede delegationen byrådets behandling af budgettet for 1995.
(Artiklen fortsatter med at beskrive selve budgetdiskussionen.)

Pirmdien notikusī Temas Komūnas valdes ārkārtas sēde bija neparasta no vairākiem skatu punktiem. Sapulcē notika otrreizēja komūnas 1995. gada budžeta apspriešana, t.i. - dienas kārtībā bija tikai viens jautājums.
Valdei uz sēdi līdzi bija paņemti ciemiņi. Tā bija 14 cilvēku delegācija no Gulbenes, kas šajās dienās viesojas Temas Komūnā. Tā sastāv no desmit jauniešiem-bezdarbniekiem un četriem vadītājiem.
Delegāciju ielūdza uz Temu komūnas nodarbinātības nodaļa. Ceļu un programmu apmaksā Demokrātijas Fonds. Programma veidota tā, lai latviešu jauniešiem dotu iespēju izveidot priekšstatu par dāņu demokrātiju. Ir noorganizēta ciemošanās Temas, Silkeborgas, Rui un Orhusas iestādēs un uzņēmumos.
Delegācijas piedalīšanās valdes 1995. gada budžeta pieņemšanas sēdē bija viens no posmiem dāņu tautas pārvaldes jautājumu skaidrošanā.
(Turpmāk rakstā tiek aprakstītas budžeta pieņemšanas diskusijas.)