dansk_flag_rollover

Klar til venskabsuge i Them
(Antra Kahr, Den Lokale Avis 21.04.2004)

Draudzības nedēļai Temā viss gatavs
(Antra Kāra, Den Lokale Avis 21.04.2004)

lettisk_flag_rollover

 
 
     
 

Gulbene Kulturcenters blæseorkester med dirigenten Joland Andjev giver en række koncerter i venskabsugen.
På billedet i første række til venstre: Liga Zvirbule, Vineta Zeigure, Egija Kliesmete un Lasma Zeigure.
Anden række til venstre: Juris Sjomkans, Janis Upitis, Guntars Eniks og (Aivars Osis).
Tredje række til venstre: Kaspars Abeltins, (Vents Voits), Janis Berkolds og Maris Slaidins.
Fjerde række til venstre: Uldis Murnieks, Voldemars Ievins, Dainis Semjonovs, dirigenten Jolands Andjevs, Juris Ivanovs, (Agris Sjomkans) og Egons Kliesmets.

(I parentes - musikere, der ikke er med i delegationen.)


(Privatfoto? - dette billeder er ikke digital, men en scanning fra datidens avis - vi beklager kvaliteten.)

gulbenes_kulturas_centra_puteju_orkestris_jolands_andzevs

Gulbenes Kultūras centra pūtēju orķestris (diriģents - Jolands Andževs) draudzības nedēļā sniegs vairākus koncertus.
Attēlā 1. rindā no kreisās: Līga Zvirbule, Vineta Žeigure, Egija Kliesmete un Lāsma Žeigure.
2. rindā no kreisās: Juris Sjomkāns, Jānis Upītis, Guntars Eniks, un (Aivars Osis).
3. rindā no kreisās: Kaspars Ābeltiņš, (Vents Voits), Jānis Berkolds un Māris Slaidiņš.
4. rindā no kreisās: Uldis Mūrnieks, Voldemārs Ieviņš, Dainis Semjonovs, diriģents Jolands Andževs, Juris Ivanovs, (Agris Sjomkāns) un Egons Kliesmets.

(Iekavās - orķestra dalībnieki, kas nav delegācijas sastāvā.)

(Foto: no personīgā albūma? Šis attēls nav digitālfoto, bet skanējums no tā laika avīzes, - atvainojamies par kvalitāti.)

 
 

Yngste venskabsugens deltager er niårige klaverspiller fra Gulbene Musikskole Ieva Stalovska.

(Foto fra Gulbene Musikskole.)

ieva_stalovska_gulbenes_muzikas_skolas_otras_klases_skolniece

Jaunākā draudzības nedēļas dalībniece ir deviņgadīgā Gulbenes Mūzikas skolas pianiste Ieva Stalovska.

(Foto no Gulbenes Mūzikas skolas.)

 
 

Der kommer også to violinister - Gulbene Musikskoles elever Zane Logina og Raitis Mednis.

(Foto fra Gulbene Musikskole.)

zane_logina_raitis_mednis_gulbenes_muzikas_skola

Ciemos brauks arī divi vijolnieki - Gulbenes Mūzikas skolas skolnieki Zane Logina un Raitis Mednis.

(Foto no Gulbenes Mūzikas skolas.)

 
 

Denne unge pianist er Gulbene Musikskoles 3. klasses elev Sabine Krilova. Her i Them vil hun spille klaver, men i Gulbene synger hun derudover i popgruppen "Fonika".

(Privatfoto)

sabine_krilova_gulbenes_muzikas_skolas_tresas_klases_skolniece

Šī jaunā pianiste ir Gulbenes Mūzikas skolas 3. klases skolniece Sabīne Krilova. Temā, viņa spēlēs klavieres, bet Gulbenē Sabīne dzied arī popgrupā «Fonika«.

(Foto no Gulbenes Mūzikas skolas.)

 
 

Gulbene Musikskoles lærer Gundega Burka akkompagner her i billedet Laura Abolinas koklespil. Også Laura vil optræde i venskabsugen i Them.

(Privatfoto)

gulbenes_muzikas_skola_skolotaja_gundega_burka_un_skolniece_laura_abolina

Attēlā: Gulbenes Mūzikas skolas skolotāja Gundega Burka pavada uz klavierēm Lauras Āboliņas kokles spēli. Arī Laura uzstāsies draudzības nedēļā Temā.

(Foto no Gulbenes Mūzikas skolas.)

 
 

Her har vi allerede ret erfaren ung pianist fra Gulbene Musikskole - Aiga Plesanova. Hendes kunnen vil nok overræske mange i Them.

(Privatfoto)

gulbenes_muzikas_skola_aiga_plesanova

Un šeit mēs redzam jau pieredzējušu jauno pianisti no Gulbenes Mūzikas skolas - Aigu Plešanovu. Šķiet, viņas spēle Temā pārsteigs daudzus.

(Foto no Gulbenes Mūzikas skolas.)

 
 

Gulbene Kommunes byråd vil være repræsenteret med borgmesteren Nikolajs Stepanovs og byrådsmedlemmerne Antra Sprudzane (til venstre) og Irina Zeibarte. I baggrunden ses Gulbenes byvåben og flag.

(Foto?)

gulbenes_domes_parstavji_antra_sprudzane_nikolajs_stepanovs_irina_zeibarte

Gulbenes pašvaldību pārstāvēs domes priekšsēdētājs Nikolajs Stepanovs (vidū) un domes locekles Antra Sprudzāne (no kreisās) un Irīna Zeibārte. Fonā redzami Gulbenes pilsētas ģērbonis un karogs.

(Foto no Gulbenes Mūzikas skolas.)

 
 

Op mod 50 frivillige personer fra Them Kommune er netop nu ved at lægge sidste hånd på forberedelserne til den Lettisk-danske Venskabsuge.

Venskabsugen strækker sig fra 26. april til 2. maj 2004, og der er lagt op til, at kommunens gader, torve, skoler, forsamlingshuse og rådhuset gennemstrømmes af aktiviteter.
Venskabsugen er tak for sidst for et besøg, som en gruppe borgere fra Them Kommune var på i venskabsbyen Gulbene i den østlige del af Letland i 1997. Og så har den til formål at fejre Letlands intræden i EU den 1. maj 2004.
Fra Letland deltager omkring 70 unge og ældre mennesker. De spænder vidt med mange sportslige og kreative talenter - fra fodboldspillere, idrætsledere og husflidsfolk til et hornorkester, musikskoleelever, kunstskolelærere og teaterfolk.
De lettiske gæster vil gennemføre en masse aktiviteter rundt om på torve og stræder i Them Kommune, samt på skoler og ældrehjem.
Men letterne vover sig også ud over Them Kommunes grænse. Blandt andet vil hornorkestret og folkloregruppen «Līgo« optræde på torvet i Silkeborg torsdag den 29. april.

Åbning ved Letlands ambassadør
Venskabsugen har fået stor bevågenhed, ikke bare lokalt.
- Vi kan specielt fremhæve, at Letlands tidligere udenrigsminister og nuværende ambassadør i Danmark Indulis Berzins har sagt ja til at åbne venskabsugen, fortæller Jens Muff Hansen, der er formand for Forening for Venskabsbysamarbejdet Them - Gulbene.
Åbningen finder sted ved en højtidelighed på Toftebjerg Medborgerhus i Them på tirsdag.
Desuden vil medlem af Europa-Parlamentet Pernille Frahm fra SF deltager ved en EU-konference torsdag den 29. april - sammen med Gulbenes borgmester Nikolajs Stepanovs.

Flot opbakning
Over 30 familier i Them Kommune har meldt sid som værtsfolk, så alle gæsterne kan blive indkvarteret i private hjem.
- Det er en helt utrolig opbakning fra de lokale borgere, og det kan være med til at skabe mange nye bekendskaber tværs hen over af de nye EU - helt fra dag ét, siger Jens Muff Hansen, som også fremhæver perpektivet i, at der er mange unge mennesker med blandt gæsterne.
- Det er jo de unge, som i fælleskab skal bane vejen for de fremtidige generationer i EU, fastslår han.


Gandrīz 50 brīvprātīgie no Temas komūnas pašlaik pabeidz pēdējos Latviešu-dāņu draudzības nedēļas sagatavošanas darbus.

Draudzības nedēļa ilgs no 2004. gada 26. aprīļa līdz 2. maijam, un ir ieplānots, ka pasākumi notiks it visur - komūnas ielās, laukumos, skolās, tautas namos, rātsnamā un citur.
Sadraudzības nedēļa ir veids, kā pateikties par Temas iedzīvotāju grupas ciemošanos Latvijas austrumdaļas pilsētā Gulbenē 1997. gadā. Un vienlaikus tā ir lieliska iespēja nosvinēt Latvijas uzņemšanu ES 2004. gada 1. maijā.
No Latvijas puses piedalās apmēram 70 dažāda vecuma cilvēku. Pasākumu spektrs ir plašs - savu talantu rādīs gan sporta, gan radošie talanti - futbolisti, treneri, rokdarbnieki, pūtēju orķestra spēlētāji, mūzikas skolas skolēni, mākslas skolas skolotāji un teātra ļaudis.
Latviešu ciemiņi rādīs savas prasmes Temas komūnas laukumos un ielās, skolās, veco ļaužu pansionātos. Un nedaudz - arī ārpus mūsu komūnas robežām: ceturtdien 29. aprīlī pūtēju orķestris un folkloras grupa «Līgo« uzstāsies Silkeborgas centrālajā laukumā.

Draudzības nedēļu atklās Latvijas vēstnieks
Draudzības nedēļa ir guvusi ievērību ne tikai šeit uz vietas.
«Vēlamies uzsvērt, ka Latvijas agrākais ārlietu ministrs un pašreizējais vēstnieks Dānijā Indulis Bērziņš ir piekritis atklāt draudzības nedēļu«, stāsta Temas-Gulbenes Sadraudzības biedrības priekšsēdētājs Jenss Mufs Hansens.
Nedēļas svinīgā atklāšana notiks otrdien, Toftebjēu tautas namā Temā.
Ceturtdien, 29. aprīlī, konferencē par ES piedalīsies ES parlamenta locekle Penile Frama no SF partijas un Gulbenes domes priekšsēdētājs Nikolajs Stepanovs.

Liels atbalsts
Vairāk nekā 30 Temas komūnas ģimenes ir pieteikušās izmitināt ciemiņus privāti savās mājās.
«Esam saņēmuši patiešām necerēti lielu vietējo ļaužu atbalstu, un tas palīdzēs rasties daudzām jaunām draudzībām jau no pirmās iestāšanās dienas ES«, saka Jenss Mufs Hansens, kas piedevām uzsver arī sadraudzības perspektīvu, par cik ciemiņu vidū ir daudz jauniešu.
«Tieši jaunatne jau būs tie, kas veidos ES nākamajām paaudzēm«, apgalvo J.M. Hansens.