dansk_flag_rollover

Eventyrlig udstilling
i Lettisk-dansk Venskabsuge
(Antra Kahr, Den Lokale Avis 14.04.2004)

Latviešu-dāņu draudzības nedēļā -
izstāde pasaku noskaņās
(Antra Kāra, Den Lokale Avis 14.04.2004)

lettisk_flag_rollover

 
 
     
 
Delegationen fra Gulbene Kunstskole, der vil deltage i Lettisk-dansk Venskabsuge i Them.
Første række fra venstre: Daiga Kaufmane (lærer), Diana Nagle (3. klasse) og Sandra Dikmane (suchef).
Anden række fra venstre: Evija Bokaldere, Liga Saveljeva (lærere), Darta Dikmane (5. klasse) og Rasma Pushpure (5. klasse)

(Foto: fra Gulbene Kunstskoles arkiver.)
lettisk-dansk-venskabsuge_i_them_gulbenes_makslas_skolas_grupa
Gulbenes Mākslas skolas delegācija, kas dosies uz Temu un piedalīsies draudzības nedēļā.
Pirmajā rindā no kreisās: skolotāja Daiga Kaufmane, Diāna Nagle (3. klase) un direktores vietniece izglītības jomā Sandra Dikmane.
Otrajā rindā no kreisās: skolotājas Evija Bokaldere un Līga Saveļjeva, Dārta Dikmane (5. klase) un Rasma Pušpure (5. klase).

(Foto no Gulbenes Mākslas skolas arhīva.) 
  H. C. Andersens eventyr er i Letland lige så kendte som i Danmark, derfor er temaet om den grimme ællings forvandling et godt afsæt for børnenes fantasi og tankegang. Her ses Gulbene Kunstskoles elev Rasma Pushpure med sit maleri.

(Foto: fra Gulbene Kunstskoles arkiver. Dette billede er ikke orginalen, men en scanning fra datidens «Den Lokale Avis«, - vi beklager kvaliteten.)
rasma_puspure_gulbenes_makslas_skola H. K. Andersena pasakas Latvijā ir pazīstamas tāpat kā Dānijā, tādēļ tēma par neglītā pīlēna pārvēršanos ir laba bērnu fantāzijas un pārdomu rosinātāja. Attēlā: Gulbenes Mākslas skolas skolniece Rasma Pušpure ar savu gleznojumu.

(Foto no Gulbenes Mākslas skolas arhīva. Šis nav oriģinālfoto, bet skanējums no tā laika «Den Lokale Avis«, - atvainojamies par kvalitāti.)
 
  Diana Nagle med sit værk på kunstskolen i Gulbene.

(Foto: fra Gulbene Kunstskoles arkiver.)

lettisk_dansk_venskabsuge_i_them_gulbenes_makslas_skola Diāna Nagle pie sava darba Gulbenes Mākslas skolā.

(Foto no Gulbenes Mākslas skolas arhīva.)
 
  Darta Dikmane med sit maleri.

(Foto: fra Gulbene Kunstskoles arkiver.)
lettisk_dansk_venskabsuge_i_them_gulbenes_makslas_skola Dārta Dikmane ar savu gleznu.

(Foto no Gulbenes Mākslas skolas arhīva.)

 
 

Den Lettisk-danske Venskabsuge i Them byder også på en spændende fælles kunstudstilling af lettiske og danske skoleelever.

Det bliver svært at imponere lokalbefolkningen i kunstnerisk henseende, da der ikke findes mange steder, hvor der på så lille et område bor så mange kunstnere. Alligevel er der grund til at glæde sig, hvad lettiske og danske skoleelever kan få ud af fælles emne.
Lokale kunstnere udstiller ofte i Toftebjerg Medborgerhus, på rådhuset eller i forskellige sammenhænge, og hver gang undrer man sig over, hvor forskellige verdener man kan finde i disse lokale kunstneres værker. Men om kun to uger er der lagt op til endnu en spændende udstilling i Toftebjerg Medborgerhus, når eleverne fra Gulbene Kunstskole vil vise deres kunnen sammen med elever fra Them Kommunes skoler.
Udstilling er blot én af de mange aktiviteter, der vil foregå i den Lettisk-danske Venskabsuge i Them fra den 26. april til den 2. maj.
Det er aftalt, at skoleelever fra Them og Gulbene deltager i den fælles udstilling under temaet “Hvordan den grimme ælling blev til en svane.”
Udstillingen er “hjemmearbejde” for elever fra begge lande, og det skal blive spændende at se, hvad det er blevet til - både med danske og lettiske øjne.
Under venskabsugen vil lærere fra Gulbene også besøge både Frisholm, Bryrup og Gjessø Skole for at arbejde sammen med de danske skoleelever. I fælleskab vil der blive malet masker, lavet silkemaling og arbejdet med tøjdesign. Senere skal resultatet af dette samarbejde pynte skolernes vægge.


Latviešu-dāņu draudzības nedēļa Temā piedāvās arī aizraujošu, kopīgu latviešu un dāņu skolēnu mākslasdarbu izstādi.

Pārsteigt ar mākslu mūsu vietējos iedzīvotājus būs grūti, jo diezin vai ir daudz tādu vietu, kur tik nelielā apgabalā mīt tik daudz mākslinieku kā šeit. Taču tik un tā ir iemesls priecāties par iespēju uzzināt, kā latviešu un dāņu skolēni būs traktējuši vienu un to pašu tēmu.
Vietējie mākslinieki bieži izstāda savus darbus Toftebjēu tautas namā, rātsnamā vai kādu pasākumu norises vietās, un katru reizi var tikai pabrīnīties, cik dažādas ir šo mākslinieku pasaules, kas atspoguļojas viņu darbos. Un nu pēc divām nedēļām būs vēl viena interesanta izstāde, kurā skolēni no Gulbenes Mākslas skolas un Temas skolām Toftebjēu tautas namā rādīs savu māku.
Šī izstāde ir tikai viens no daudzajiem pasākumiem, kas Latviešu-dāņu draudzības nedēļas ietvaros norisināsies Temā no 26. aprīļa līdz 2. maijam.
Ir norunāts, ka Temas un Gulbenes skolēni piedalīsies šajā kopīgajā izstādē ar darbiem, kuru tēma ir «Kā neglītais pīlēns pārvērtās par gulbi.« Izstāde ir abu zemju skolnieku «mājasdarbs«, un būs interesanti - vērojot gan dāņu, gan latviešu acīm - uzzināt, kāds ir rezultāts.
Draudzības nedēļas laikā Gulbenes skolotāji ciemosies gan Frīsholmas, gan Bruirupas un Gjesē skolās, kur strādās ar dāņu skolniekiem. Kopīgi tiks darinātas maskas, apgleznots zīds un veidots apgērba dizains. Vēlāk šīs sadarbības rezultāti greznos minēto skolu sienas.