dansk_flag_rollover

EU-skeptiker til venskabsuge i Them
(Erik Andreassen, Den Lokale Avis 14.04.2004)

ES skeptiķe sadraudzības nedēļā Temā
(Ēriks Andrēasens, Den Lokale Avis 14.04.2004)

lettisk_flag_rollover

 
 
     
 

Medlem af Europe-Parlamentet Pernille Frahm kommer til Them i Lettisk-dansk Venskabsuge.

(Privatfoto. Dette billede er ikke orginalen, men en scanning fra datidens «Den Lokale Avis«, - vi beklager kvaliteten.)


 

pernille_frahm_sf_eu

Eiropas Savienības parlamenta locekle Penile Frama piedalīsies Latviešu-dāņu draudzības nedēļā Temā.

(Foto no personīgā albūma. Šis nav oriģinālfoto, bet skanējums no tā laika «Den Lokale Avis«, - atvainojamies par kvalitāti.)

 
 

Der har tit lydt et nej fra SF’s Pernille Frahm ved EU-folkeafstemningerne, men hun har ikke tøvet med at sige ja til at komme til Them under den Lettisk-danske venskabsuge.

Pernille Frahm har plads i Europa-Parlamentet og er også opstillet til endnu en periode.
- Udvidelsen af EU er først og fremmest et spørgsmål om sikkerhedspolitik, fordi uenigheder nu vil kunne forhandles uden at gribe til våben, har Pernille Frahm udtalt.
Hun mener ikke, at udvidelsen er en begivenhed, men en proces.
Det bliver spændende at høre, hvad Pernille Frahm vil fortælle sine danske og lettiske tilhørere, når hun torsdag den 29. april deltager i en EU-konference i Toftebjerg Medborgerhus under overskriften “Vor fælles fremtid.” Under alle omstændigheder kan man glæde sig til en engageret politiker, der har sine egne meninger og ikke er bange for at stå ved dem.
Pernille Frahm er ajourført til øjeblikket, idet hun ankommer direkte fra Letland, hvor hun de foregående dage har været på besøg med en gruppe fra EU. Ud over at holde en tale, vil Pernille Frahm deltage i den efterfølgende debat.

Udvidelsen en mærkesag
Trods et ståsted på nej-fløjen har Pernille Frahm ikke haft problemer med at repræsentere SF i Europa-Parlamentet. En af hendes mærkesager er dog udvidelsen af EU. Pernille Frahm går ind for, at unionsprojektet i de kommende år bør lægges på hylden til fordel for et bredt, fleksibelt, praktisk samarbejde om de opgaver, landene ikke kan løse alene, såsom indenfor miljø, erhvervsbeskatning og sikring mod social dumpning.
- EU’s krav til miljø og arbejdsmiljø skal overholdes, prræciserer Pernille Frahm. Med udvidelsen af EU den 1. maj bliver øst og vest for alvor genforenet. EU’s befolkningstal stiger fra 380 mio. til 455 mio.
- De nye lande i EU vil blive rige og velfungerende demokratier, og derfor er de 40 milliarder euro, som udvidelsen vil koste EU-budgettet over de næste tre år, er ingen høj pris. Faktisk er det billigt, synes jeg, har Pernille Frahm udtalt.
Måske vil Pernille Frahm også komme ind på sit store engagement i EU’s landbrugspolitik, hvorimod det næppe er sandsynligt, at hun vil valge at komme ind på sin interesse for ølbrygning.
- Efter at have smagt et utal af østeuropæisk øl, kan jeg næsten ikke vente til landene træder ind i EU, hvor det forhåbentlig bliver lettere for dem at eksportere deres fremragende produkter til Danmark, kan man læse på hendes hjemmeside. Det ville jo nok kunne lokke et par ekstra af de lokale ølentusiaster til.


SF partijas locekle Penile Frama ES tautu balsošanās bieži vien ir teikusi «nē«, taču attiecībā uz ierašanos Temā Latviešu-dāņu draudzības nedēļas laikā viņa nešaubīgi sacīja «jā«.

Penile Frama ir pašreizējā ES parlamenta locekle un gatavojas balotēties vēl vienam periodam.
«ES paplašināšana pirmkārt un galvenokārt ir jautājums par drošības politiku, jo tagad visas nesaskaņas varēs atrisināt bez ķeršanās pie ieročiem«, ir sacījusi Penile Frama.
Viņa uzskata, ka paplašināšanās ir nevis notikums, bet process. Būs aizraujoši uzzināt, ko parlamentāriete sacīs saviem dāņu un latviešu klausītājiem ceturtdien, 29. aprīlī, piedaloties ES konferencē ar nosaukumu «Mūsu kopīgā nākotne«, kas notiks Toftebjēu tautas namā. Katrā ziņā būs interesanti tikties ar šo aizrautīgo politiķi, kurai ir savs noteikts viedoklis, ko viņa nekādā ziņā nebaidās aizstāvēt.
Penile Frama patlaban ir aizceļojusi; uz draudzības nedēļu viņa ieradīsies taisnā ceļā no Latvijas, kur visas šīs dienas ir ciemojusies ES delgācijas sastāvā. Penile Frama nevien uzstāsies ar runu, bet arī piedalīsies vēlāk paredzētajās debatēs.


Paplašināšanās ir galvenais jautājums
Neskatoties uz atrašanos «nē nometnē«, Penilei Framai nekas nav pretī pārstāvēt SF partiju Eiroparlamentā. Tomēr ES paplašināšana ir viņas galvenais strīda jautājums. P. Frama iestājas par to, lai tuvāko gadu laikā paplašināšana tiktu aizvietota ar plašu, elastīgu un praktisku sadarbību tajos jautājumos, kurus katra zeme atsevišķi nevar atrisināt, kā piemēram: vides aizsardzība, ražošanas nodokļi un sociālās lejupslīdes nepieļaušana.
«ES prasības attiecībā uz vides un darba apstākļu aizsardzību ir jāievēro,« precizē Penile Frama. «Ar ES paplašināšanu 1. maijā Austrumi un Rietumi tiks atkalapvienoti visā nopietnībā. ES iedzīvotāju skaits pieaugs no 380 miljoniem līdz 455 miljoniem.«
«Jaunās ES zemes pārvērtīsies par bagātām un labi funkcionējošām demokrātijām, un tādēļ tie 40 miljoni eiro, ko paplašināšana izmaksās ES budžetam nākamo trīs gadu laikā, nav nekāda lielā cena. Es domāju, ka tas pat ir lēti,« apgalvo Penile Frama.
Iespējams, ka Penile Frama pieskarsies arī saviem iemīļotajiem jautājumiem attiecībā uz ES zemkopības politiku, kurpretī diezin vai skars savu aizraušanos - interesi par alus brūvēšanu.
«Pēc visdažādākā austrumeiropiešu alus nogaršošanas, es gandrīz vai nespēju sagaidīt, kad šīs zemes iestāsies ES un, cerams, viņiem kļūs vieglāk eksportēt savu lielisko produkciju uz Dāniju,« var lasīt Peniles mājaslapā. Tas jau nu noteikti spēs pievilināt kādus no vietējiem alus entuziastiem.