dansk_flag_rollover

Engageret EU-debat
(Erik Andreassen, Den Lokale Avis 05.05.2004)

Aizrautīgas debates par ES
(Ēriks Andrēasens, Den Lokale Avis 05.05.2004.)

lettisk_flag_rollover

 
 
     
  "Hvad vil I gøre med russernes situation i Letland?" spurgte Pernille Frahm i indledningen af sin tale.

(Foto: Erik Andreassen)
lettisk_dansk_venskabsuge_i_them_toftebjerg_medborgerhus_eu_konferencen_pernille_frahms_tale «Ko jūs taisāties darīt ar krievu situāciju Latvijā?« savas runas ievadā pajautāja Penile Frama.

(Foto: Ēriks Andrēasens)
 
 

Pernille Frahm kunne næsten ikke skjule sin fryd, da Gulbenes borgmester satte øl frem. Næste måneds øl på hendes hjemmeside ville blive en lettisk øl, lovede hun.

(Foto: Erik Andreassen)


 

lettisk_dansk_venskabsuge_i_them_toftebjerg_medborgerhus_eu_konferencen_pernille_frahm_nikolajs_stepanovs

Penile Frama tik tikko spēja apslēpt prieku, Gulbenes mēram izvelkot dažādās alus šķirnes, un apsolīja, ka savā mājaslapā latviešu alu ielikšot mēneša uzvarētāja godā.

(Foto: Ēriks Andrēasens)

 
 

To poser øl kom på bordet - og straks blev samtalen meget mere interessant.

“Vores fælles fremtid” var overskriften på konferencen i Toftebjerg Medborgerhus, og straks efter de indledende indslag med de to hoveddebattører, det danske medlem af Europa-parlamentet, Pernille Frahm og Gulbenes borgmester Nikolajs Stepanovs, afslørede Nikolajs Stepanovs, at han kendte til Pernille Frahms interesse til forskellige øltyper. Han overrakte hende nemlig to poser med en række ølsorter fra Letland.
Senere tog debatten en interessant vending, og det blev til en aften, hvor alle, der var mødt op, fik større indsigt i de komplicerede problemer, der skal forsøges løst.
Pernille Frahm var lige netop vendt hjem efter et par dages besøg i Letland, og allerede i sin indledning kom hun ind på det problem, Letland havde med et stort russisk mindretal, og spurgte direkte, hvad man ville gøre ved det.
- Russerne er kun en del af problemet. Jeg er selv russer. Det står i mit pas, sagde Nikolajs Stepanovs. Han fortalte, at han havde gået i russisk grundskole, men derefter fortsat sine studier i lettisk regi.
- Der er også demokratiske problemer andre steder. Vore problemer adskiller sig ikke fra de store states. Men det er godt at få dem frem i lyset, for kun når vi snakker om vores problemer uden forbehold, kan vi gøre noget ved det, sagde Nikolajs Stepanovs.

Mindretallene
Sognepræst Niels Uldall-Jessen gjorde opmærksom på, at man jo i Danmark havde et sønderjysk område, der tidligere var tysk. Hans familie stammede fra denne del af landet, og selv om området blev dansk, da faderen var 18 år, var det utænkeligt, at han skulle gifte sig med en tysk pige.
Pernille Frahm havde sine aner i Åbenrå og kunne fortælle, at hun som lille pige da også havde besked med hjemmefra om, hvilke butikker hun skulle handle i.
Aftenens tolk Antra Kahr spurgte impulsivt Pernille Frahm, hvilke eksempler hun havde på, at russerne blev undertrykt, og hvorfor man ikke kunne stille krav til russerne om at tale det lettiske sprog.
Pernille Frahm fremhævede bl.a. de ældre russeres problem, når de skulle kommunikere med myndighederne.
- At bevare sin kultur må ikke blive en kamp, der går ud over andres kultur. Flertal og mindretal skal anerkende hinanden. Kun på den måde kan konflikter undgås, sagde hun, og nævnte som eksempel Belgien, som har tre befolkningsgrupper og tre officielle sprog.
Nikolajs Stepanovs bad dog om forståelse for situationen.
- Hvordan har danskere det, hvis de kommer ind i en butik, og kun kan blive betjent på. f.eks. tyrkisk, spurgte han.
Han havde dog under sit besøg i Them bemærket de besværligheder det afstedkom, når man ikke kunne tale engelsk, og lovede, at han til næste besøg ville bestræbe sig på at kunne tale noget engelsk, omendt på et beskedent niveau.
- Ikke fordi der er regler om det, men af respekt, fastslog han.
Erling Birkbak sagde, at det måtte være noget typisk dansk, at lige så snart der var noget at glæde sig over, skulle der peges på fejl.
Det russiske mindretal udgør et sår i den lettiske stat, men et sår skal heles indefra, og lad os da tilbyde os som sygeplejerske, hvis de ønskes. Lad os se på de personlige muligheder i stedet for at fokusere på begrænsninger, sagde han.

Folkenes Europa
Thems borgmester Torben Hansen fortalte om de store fremskridt, han havde registreret i Letland i den korte tid, han havde haft mulighed for at følge udviklingen, og han forberedte letterne på, at de nu i højere grad skulle være forberedt på, at andre lande ville have en mening om landets indre anliggender. Han stillede også Pernille Frahm spørgsmålet om, hvad EU ville gøre for at få et folkenes Europa.
Pernille Frahm kunne oplyse, at EU-kommissionen sidste år ville bruge en milliard kroner på at oplyse, hvor godt det var at rykke sammen om en fælles union.
- Hvor meget kunn man ikke få for de samme penge, hvis andre fulgte eksemplet fra Them og Gulbene, sagde hun.
Nikolajs Stepanovs havde allerede i sin indledning slået fast, at den 1. maj ville glæden bryde frem i Letland, og sammen med Pernille Frahm håbede han, at mange ville sætte deres kryds på de endeløse valglister, når Letland i juni skulle vælge ni repræsentanter til Europa-parlamentet.
- For ti år siden var det en utopi, men det er som en snebold, der hurtigt har rullet sig stor. Alligevel kan vi nogle gange være bange for, at den skal smelte, sagde Nikolajs Stepanovs, der glædede sig til at komme hjem fra Them uden at forlade EU.


Parādījās divi maisiņi ar alu, un saruna uzreiz kļuva daudz interesantāka.

«Mūsu kopīgā nākotne« bija virsraksts konferencei, kas notika Toftebjēu tautas namā, un tūlīt pēc abu galveno diskutētāju - dāņu pārstāves Eiropas parlamentā Peniles Framas un Gulbenes domes priekšsēdētāja Nikolaja Stepanova - ievadrunām Nikolajs Stepanovs atklāja, ka viņam ir zināms par Peniles Framas interesi par dažādu alu veidiem. Un viņš pasniedza divus maisiņus ar dažādu alu no Latvijas.
Vēlāk debates pieņēma interesantu virzienu, un šis vakars visiem sanākušajiem sniedza labu ieskatu komplicētajās problēmās, kuras vēl nāksies risināt.
Penile Frama tikko kā bija atgriezusies mājās no pāris dienu ilgas ciemošanās Latvijā, un jau savas runas ievadā skāra problēmu, kāda viņasprāt Latvijā pastāvot attiecībā uz krievvalodīgajiem iedzīvotājiem. Viņa tā arī uzreiz noprasīja: «Ko jūs ar to taisāties darīt?«
«Krievi ir tikai problēmas viena puse. Es pats esmu krievs. Tas rakstīts arī manā pasē,« sacīja Nikolajs Stepanovs. Viņš pastāstīja, ka ir gājis krievu pamatskolā, bet pēc tam savas studijas turpinājis latviešu skolās.
«Demokrātiskas problēmas ir arī citās zemēs. Mūsējās no lielvalstu problēmām neatšķiras. Taču ir labi izvilkt šīs problēmas dienas gaismā, jo tikai runājot atklāti par tām, ir iespējams kaut ko darīt, lai tās atrisinātu«, sacīja Nikolajs Stepanovs.

Mazākumtautības
Draudzes mācītājs Nilss Uldēls-Jesens vērsa klātesošo uzmanību uz Dānijas dienvidapgabalu, kas reiz piederējis vāciešiem. Viņa ģimene ir cēlusies no šīs valsts daļas, un, neskatoties uz to, ka šīs zemes dāņiem tika atdotas, toreiz, kad viņa tēvam bijis 18, apprecēties ar vācu meiteni licies kaut kas pilnīgi neiedomājams.
Arī Penile Frama pati ir cēlusies no dienviddaļas, - Abenrō -, un varēja pastāstīt, ka toreiz kā mazai meitenei viņai mājās bijis stingri piekodināts, kuros veikalos iepirkties, un kuros ne.
Vakara tulks Antra Kāra impulsīvi pajautāja Penilei Framai, kādus krievu apspiešanas gadījumus viņa varētu minēt, un kādēļ gan nedrīkstētu uzstādīt krieviem prasību iemācīties runāt latviski.
Penile Frama, cita starpā, uzsvēra veco krievu ļaužu problēmu gadījumos, kad viņiem kārtojamas darīšanas ar iestādēm.
«Savas kultūras saglabāšana nedrīkst kļūt par cīņu, kas apdraud citas kultūras. Vairākumam un mazākumam jāatzīst vienam otru. Tikai tā var izvairīties no konfliktiem«, viņa sacīja un kā piemēru minēja Beļģiju, kurā sadzīvo trīs tautas un trīs oficiālās valodas.
Nikolajs Stepanovs tomēr lūdza izprast situāciju:
«Kā justos dāņi, ja, ieejot kādā veikalā, viņus apkalpotu tikai un vienīgi turku valodā?« viņš jautāja.
Viņš tomēr piebilda, ka savas ciemošanās laikā Temā ir izjutis grūtības, kādas rodas, ja neprot runāt angliski, un apsolīja, ka līdz nākošajai ciemošanās reizei būs iemācījies angļu valodu vismaz tā, lai varētu sarunāties.
«Ne tādēļ, ka tā vajag, bet aiz cieņas«, viņš apgalvoja.
Ērlings Bierkbaks izteicās, ka laikam jau tā ir raksturīga dāņu īpašība, ka tiklīdz uzrodas kaut kas, par ko priecāties, tā jānorāda kļūdas.
«Krievu mazākums ir kā rēta latviešu valstī, taču rēta ir dziedējama no iekšienes, un piedāvāsimies par slimnieku kopējiem, ja mums to lūgs.
Paskatīsimies uz personīgajām iespējām, nevis uz personīgajiem ierobežojumiem«, viņš sacīja.

Tautu Eiropa
Temas mērs Torbens Hansens pastāstīja par lielo progresu, kādu novērojis Latvijā īsajā laika periodā, kurā viņam ir bijusi iespēja sekot šīs zemes attīstībai, un viņš ieteica latviešiem sagatavoties, ka tagad arvien vairāk nāksies atrasties situācijā, kad citām valstīm būs savs viedoklis par Latvijas iekšlietām. Torbens Hansens pajautāja Penilei Framai, ko ES gatavojas darīt, lai jaunā Eiropa būtu tautu Eiropa.
Penile Frama varēja pastāstīt, ka pagājšgad ES komisija gribējusi iztērēt miljardu kronu, lai darītu zināmu, cik labi ir apvienoties kopīgā savienībā.
«Un cik daudz par šādu naudu varētu dabūt, ja pārējie sekotu Temas un Gulbenes piemēram?« viņa jautāja.
Nikolajs Stepanovs jau savā ievadrunā tika apgalvojis, ka 1. maijā Latvijā tiešām valdīs liels prieks, un viņš, kā arī Penile Frama, izteica cerību, ka būs ļoti daudz to, kas ievilks krustiņu vēlēšanu sarakstos jūnijā, kad Latvijai vajadzēs izvēlēties deviņus pārstāvjus Eiropas parlamentam.
«Desmit gadus atpakaļ tā bija utopija, taču notikumi attīstījās kā sniega pika, kas veļoties ātri vien kļuvusi liela. Un tik un tā mums reizēm bail, ka tā pēkšņi varētu izkust«, sacīja Nikolajs Stepanovs, kas priecājās atgriezties mājās, neatstājot ES robežas.