dansk_flag_rollover

Den lettiske forbindelse

(Erik Andreassen, Den Lokale Avis 12.05.2004)

Latviešu sakari

(Ēriks Andrēasens, Den Lokale Avis 12.05.2004.)

lettisk_flag_rollover

 
 
     
 

Borgmester Torben Hansen og ambassadør Indulis Berzins i trådløs kommunikation.

(Foto: Erik Andreassen)


 

lettisk_dansk_venskabsuge_i_them_husflidsudstilling_them_raadhus_torben_hansen_indulis_berzins

Mērs Torbens Hansens un vēstnieks Indulis Bērziņš bezvadu saziņas brīdī.

(Foto: Ēriks Andrēasens)

 
 

Borgmester Torben Hansen i Them har nu direkte linie til den lettiske ambassadør i Danmark.

Ved åbningen af udstillingen om husflid på Them Rådhus benyttede Gulbenes borgmester Nikolajs Stepanovs lejligheden til at forære den lettiske ambassadør Indulis Berzins og Torben Hansen hver en svilpaunieks, en slags piv-i-røv fugl, som de kunne blæse i, når de ville i kontakt med hinanden. Det viste sig, at de skete i samme gode tone, der herskede under hele venskabsugen.


Temas mēram Torbenam Hansenam nu ir tiešā sakaru līnija ar latviešu vēstnieku Dānijā.

Rokdarbu izstādes atklāšanas laikā Temas rātsnamā Gulbenes mērs Nikolajs Stepanovs izmantoja iespēju uzdāvināt latviešu vēstniekam Indulim Bērziņam un Torbenam Hansenam pa māla svilpauniekam, kuros tagad būs iespējams iepūst, kad būs vēlēšanās sazināties vienam ar otru. Sazināšanās notika labā toņa ietvaros, tāpat kā visi citi notikumi izstādes laikā.