dansk_flag Besøg af seniorer fra Gulbene

Ciemojās seniori no Gulbenes
lettisk_flag  
         
         
  Gæsterne vises rundt i Them Kirke af Them-Gulbene-foreningens formand Niels Uldall-Jessen.

(Foto: Ole Møller Rasmussen)
them-kirke-jana-igavina-niels-uldall-jessen-pensionister-fra-gulbene-o Temas-Gulbenes biedrības priekšsēdētājs Nilss Uldēls-Jesens izrāda viesiem Temas baznīcu.

(Foto: Ōle Millers Rasmusens)
 
         
  Tid til snak og spørgsmål ved tingpladsen ved Them Museum. Preben Bryndum fortæller.

(Foto: Ole Møller Rasmussen)
seniorer-fra-gulbene-i-them-kirke Laiks sarunām un jautājumiem senajā Tinga (sapulču) laukumā pie Temas muzeja.
Stāsta Prēbens Brjundums.

(Foto: Ōle Millers Rasmusens)
 
         
 

De lettiske gæster besøgte også Høgdalmuseet, hvor de blandt andet morede sig med gamle danske bondedragter. På billedet ses Valtis Krauklis, Vija Kokarevica, Dzirkstite Baltina og Anna Vigante.

(Foto: Torben Kahr)

valtis-krauklis-vija-kokarevica-dzirkstite-baltina-anna-vigante

Latviešu viesi pabija arī Hējdēlas lauku sētas muzejā. Attēlā: Valtis Krauklis, Vija Kokarevča, Dzirkstīte Baltiņa un Anna Vīgante pielaiko dāņu zemnieku senos apģērbus.


(Foto: Torbens Kārs)

 
         
 

Besøget hos landmanden Hans Skovgaard og hans kone Joan Tarbesen, som har en gårdbutik. Delegationen var inde at se butikken og handle. Gæsterne og deres værter fik en dejlig frokost med alle de forskellige pølser, der sælges i gårdbutikken.

Delegationen set fra venstre: Janis Antanjevichs, Dzirkstite Baltinja, Jautrite Glazniece, Erika Dukure (nedaudz redzama aiz muguras), Elvira Balode, Vija Kokarevicha, Valtis Krauklis, Anita Shmidre, Mirdza Ciekurzne, Irena Lapsa (nedaudz redzama aiz muguras), Astrida Saveljeva, Anna Vigante og Herunda Zusha. Første fra højre: Them-Gulbene-forenings bestyrelsesmedlem Bodil Bryndum. Midt i billedet – delegationens tolk Jana Igavina.
Fra venstre: Hans Skovgaard.

(Foto: Stig Madsen)

seniorer-fra-gulbene-i-them-landbruget

Viesošanās pie lauksaimnieka Hansa Skovgo un viņa dzīvesbiedres Joanas Tārbesenas, kurai ir lauku veikaliņš. To apskatīt un tajā iepirkties devās arī delegācija. Viesi un viņu uzņēmēji tika pacienāti ar gardu lenču, kurā varēja nobaudīt veikaliņa dažādās desas.

Delegācija no kreisās: Jānis Antaņevičs, Dzirkstīte Baltiņa, Jautrīte Glāzniece, Ērika Dukure (nedaudz redzama aiz muguras), Elvīra Balode, Vija Kokareviča, Valtis Krauklis, Anita Šmidre, Mirdza Ciekurzne, Irēna Lapsa (nedaudz redzama aiz muguras), Astrīda Saveļjeva, Anna Vīgante og Herunda Zuša. Pirmā no labās – Temas-Gulbenes biedrības vadības locekle Bōdila Brjunduma. Vidū – delegācijas tulks Jana Igaviņa. Pirmais no kreisās – Hans Skovgo.

(Foto: Stīgs Masens)

 
         
  Tolken Jana Igavina og Them-Gulbene-foreningens bestyrelsesmedlem Bodil Juul-Rasmussen.

(Foto: Ole Møller Rasmussen )
silkeborg-jana-igavina-bodil-juul-rasmussen Tulks Jana Igaviņa un Temas-Gulbenes biedrības vadības locekle Bodila Jūla Rasmusena.

(Foto: Ōle Millers Rasmusens)
 
         
  Gæsterne skulle se de flotte Silkeborgsøer, så der blev organiseret en sejltur fra Silkeborg til Himmelbjerget med turisbåden "Tranen".

(Foto: Bodil Juul Rasmussen )
silkeborgsoerne-tranen-seniorer-fra-gulbene-i-them Ciemiņiem taču jāredz skaistie Silkeborgas ezeri! Tā nu tika noorganizēts izbrauciens ar tūrisma kuģīti «Tranen« no Silkeborgas uz Himmelbergu.

(Foto: Bōdila Jūla Rasmusena)
 
         
  Vejret artede sig fra den gode side, og man kunne nyde turen siddende på dækket.

(Foto: Bodil Juul Rasmussen)
pensionisterne-fra-gulbene-i-them-tranen-silkeborgsoerne Laiks sevi parādīja no labākās puses, un bija iespējams baudīt izbraucienu arī esot uz klāja.

(Foto: Bōdila Jūla Rasmusena)
 
         
 

Valtis Krauklis og Ole Møller Rasmussen på Himmelbjerget.

Valtis Krauklis har været en ildsjæl for samarbejdet mellem Them og Gulbene siden samarbejdets start for 20 år siden. Valtis er medlem af Gulbene Amtsråd og formand for Social- og Sundhedskommitéen. Hans umiddelbare beskæftigelse er lokal leder af statens Finansieringsmyndigheden til Støtte for Udvikling «Altum«.

(Foto: Bodil Juul Rasmussen)

himmelberget-valtis-krauklis-ole-juul-rasmussen

Valtis Krauklis un Ōle Millers Rasmusens Himmelberga pakājē.

Valtis Krauklis ir bijis dedzīgs Temas-Gulbenes sadraudzības atbalstītājs no pašiem tās sākumiem, kas sniedzas 20 gadus atpakaļ. Viņš ir Gulbenes novada domes deputāts, sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs. Valta pamatdarbs ir AS «Attīstības finanšu institūcijas «Altum« Gulbenes reģionālā centra vadītājs.

(Foto: Bōdila Jūla Rasmusena)

 
         
  Gæsterne og deres værter gik op til Himmelbjergets top på de smukke, pletskyggefyldte stier.

(Foto: Bodil Juul Rasmussen)
himmelberget Ciemiņi un viņu uzņēmēji devās uz Himmelberga virsotni pa skaistajām, kustīgas ēnas klātajām takām.

(Foto: Bōdila Jūla Rasmusena)
 
         
  Himmelbjergets tårn med lyngbakkerne foran.

(Foto: Ole Møller Rasmussen)
himmelberget-tornet-og-lyng-foran Himmelberga tornis un viršiem klātās nogāzes.

(Foto: Ōle Millers Rasmusens)
 
         
  Den flotte udsigt med Juelsø, som den ses fra Himmelbjergets top.

(Foto: Ole Møller Rasmussen)
himmelberget-udsigt-til-soerne Skaistais skats, kas paveras no Himmelberga virsotnes uz Jūelsē ezeru.

(Foto: Ōle Millers Rasmusens)
 
         
  Jana Igavina oversætter Niels Uldall-Jessens fortælling. Himmelbjerget, Grundlovsmødepladsen.

(Foto: Ole Møller Rasmussen)
himmelberget-valtis-krauklis-jana-igavina-niels-uldall-jessen Jana Igaviņa tulko Nilsa Uldēla-Jesena stāstījumu. Himmelbergs, konstitūcijas dienas sapulču laukums.

(Foto: Ōle Millers Rasmusens)
 
         
  Der var en dejlig fest ved afslutningen af besøget.

(Foto: Ole Møller Rasmussen)
pensionister-fra-gulbene-i-them-sognehuset Viesošanās noslēgumā bija jauks atvadu vakars.

(Foto: Ōle Millers Rasmusens)
 
         
  Letter elsker at synge, og det viste de også denne gang. Mange sange blev sunget – både på lettisk og dansk, og Vija Nurzha akkompagnerede flot på harmonika.

(Foto: Ole Møller Rasmussen)
pensionister-fra-letland-i-them-festen-gulbene-them Latvieši mīl dziesmu, ko viņi apliecināja arī šoreiz. Daudz dziesmu tika izdziedātas – gan latviski, gan dāniski, un Vija Nurža skaisti pavadīja visus uz akordeona.

(Foto: Ōle Millers Rasmusens)
 
         
  Lisbet Jensen og Margit Kristensen tog alle ud på gulvet til fællesdans.

(Foto: Ole Møller Rasmussen)
pensionister-fra-gulbene-i-them-festen-i-sognehuset Lisbete Jensena un Mārgita Kristensena piecēla visus no krēsliem un kopīgiem dančiem.

(Foto: Ōle Millers Rasmusens)
 
         
  Danserne fik lystigt smil på læberne både for Them- og Gulbene-folkene.

(Foto: Ole Møller Rasmussen)
pensionister-fra-letland-i-them-festen-gulbene-them-dans Dancošana izvilināja smaidus gan temiešu, gan gulbeniešu sejās.

(Foto: Ōle Millers Rasmusens)
 
         
  Gulbeniere takker for modtagelse og gæstfrihed.

(Foto: Stig Madsen)
them-gulbene-niels-uldall-jessen-jana-igavina-anna-vigante-bodil-bryndum-valtis-krauklis-janis-antanevics Gulbenieši saka paldies par uzņemšanu un viesmīlību.

(Foto: Stīgs Masens)
 
         
    Flere fotos kommer senere. – Drīzumā – vēl vairāk fotogrāfiju.    
         

Festligt besøg af seniorer fra Gulbene i Them og Silkeborg

(Niels Uldall-Jessen)

   

Dzīvespriecīgu Gulbenes senioru viesošanās Temā un Silkeborgā

(Nilss Uldēls-Jesens)

I forlængelse af venskabsforeningens tur til Letland i august 2014 havde foreningen inviteret seniorer fra Letland på besøg i Them og Silkeborg i perioden 9.-15. august 2015.

Lørdag morgen rejste 15 seniorer fra Gulbene tilbage til Letland efter en begivenhedsrig uge sammen med seniorer fra Them. De var iniviteret til Danmark af Venskabsbyforeningen Them-Gulbene i samarbejde med ”Idræt om dagen” og flere andre grupper af ældre og pensionister i Them. Formålet var at vise letterne, hvordan vi her hos os lever og er engageret i forskellige ting som seniorer.
Letterne var på besøg på Rosengård Centret i Silkeborg, hvor lederen Elizabeth Gudberg fortalte levende om aktiviteterne i centret i sammenhæng med Silkeborg Kommunes ældrepolitik og regionens sygehuse. Senere var der besøg på Toftevang Plejecenter, hvor lederen Anette Muf fortalte om plejecentret og de tilknyttede boliger samt mulighederne for hjemmehjælp og sygepleje for hjemmeboende pensionister. Derefter fortalte lederen af Dagcentret Gitte Hansen om aktiviterne  på Toftevang og letterne deltog i en festlig sangtime sammen med dagcentrets brugere.
I sammenligning med forholdene for ældre og de små pensioner man har i Letland, så har vi i kraft af skattebetalingen gode vilkår i Danmark, selv om vi stadig kan diskutere, hvordan besparelserne gør indhug i mulighederne. Men det som gjorde mest indtryk på letterne var nok at høre om de mange frivillige, der er engageret i de forskellige aktiviteter. Det er noget, som letterne gav udtryk for, at de ville tage med sig hjem til Gulbene, ikke mindst de to repræsentanter fra Gulbene byråd og socialforvaltning, men også repræsentanterne for de forskellige pensionistforeninger.
Det gælder også de forskellige aktiviteter med krocket og petanque og tæppe-curling samt traveture som ”Idræt om dagen” arrangerer. Letterne fik lov til at prøve det hele ved festlige arrangementer sammen med danske deltagere, som også bød på fælles aftensmad med fest og sang. I det hele taget har besøget været festligt præget af letternes latter og sangglæde, som danskerne har prøvet at leve op til, selv om vi ikke kan så mange sange udenad, som de er vant til i Letland.
Der har selvfølgelig også været tid til byrundture og museumsbesøg både i Silkeborg og Them og besøg på Skovgårds moderne landbrug og gårdbutik og på Høgdals historiske gård og Vrads købmandshandel samt sejltur til Himmelbjerget, inden besøget rundedes af med en festlig aften i Them Sognehus.
Letterne var privat indkvarteret under besøget, ligesom mange frivillige i Them har bidraget med kørsel og bespisning og praktisk hjælp. Samtidig har Venskabsbyforeningen nydt godt af et stort tilskud fra Velux-Fonden, som vi er meget taknemlige for.

   

Kā turpinājumu sadraudzības braucienam uz Latviju 2014. gada augustā biedrība aicināja paviesoties uz Temu un Silkeborgu seniorus no Gulbenes 2015. gada 9-15. augustā.

Sestdienas rītā 15 Gulbenes seniori devās atpakaļ uz Latviju pēc notikumiem bagātas nedēļas, kas pavadīta kopā ar senioriem no Temas. Viņus bija ielūgusi Temas-Gulbenes Sadraudzības biedrība sadarbībā ar «Fizkultūra dienā« un citām Temas veco ļaužu un pensionāru grupām. Mērķis bija parādīt latviešiem, kā mēs šeit dzīvojam un iesaistāmies dažādos senioru pasākumos.
Latvieši pabija Silkeborgas Rozengō centrā, kur tā vadītāja Elizabete Gudberga aizraujoši pastāstīja par centra aktivitātēm, kas notiek saskaņā ar Silkeborgas Komūnas politiku attiecībā uz vecajiem ļaudīm un reģiona slimnīcām. Vēlāk visi devās uz Toftevangas Veco ļaužu pansionātu, kur tā vadītāja Anete Mufa pastāstīja par šo iestādi un tai piederošajiem dzīvokļiem kā arī par iespējām joprojām mājās dzīvojošiem pensionāriem saņemt aprūpi turpat savās mājās. Vēlāk Dienas Centra vadītāja Gite Hansena pastāstīja par Toftevangas aktivitātēm, un latvieši piedalījās līksmā dziesmu stundā kopā ar Dienas Centra apmeklētājiem.
Salīdzinoši ar apstākļiem, kādi vecajiem ļaudīm ir Latvijā, un turienes mazajām pensijām, mums, pateicoties augstajiem nodokļiem, apstākļi ir labāki, lai arī tiek diskutēts par to, kā taupības režīms šīs iespējas iegrožo. Tomēr, šķiet, ka latviešus visvairāk iespaidoja dzirdētais attiecībā uz daudzajiem brīvprātīgajiem, kas iesaistās dažādos pasākumos. Latvieši – īpaši abi Gulbenes Domes un Sociālās pārvaldes un arī dažādo pensionāru biedrību pārstāvji – atzina, ka šo pieeju viņi paņems līdzi uz Gulbeni. Tas attiecas arī uz tādām sportiskām aktivitātēm kā kriketu, bošu un paklāja kērlilngu kā arī tūrisma pārgājieniem, ko šeit organizē «Fizkultūra dienā«. Latviešiem bija iespēja to visu izmēģināt dažādās sanākšanās kopā ar dāņu dalībniekiem, kas piedāvāja arī kopīgas maltītes ar svinībām un dziesmām. Ciemošanās bija ļoti līksma – ar latviešu smiekliem un dziedāšanas prieku, kam dāņi centās turēt līdzi, lai arī mēs nezinām no galvas tik daudz dziesmu, kā tas ir pieņemts Latvijā.
Protams, tika atvēlēts laiks arī pilsētu un muzeju apskatei gan Silkeborgā, gan Temā, kā arī apciemota Skovgō lauku saimniecība un tās veikaliņš. Pirms viesošanās noslēdzās ar līksmu vakaru Temas Draudzesmājā, tika pabūts arī Hējdēlas vēsturiskajās lauku mājās un Vrasas veikaliņā, kā arī ar kuģīti aizbraukts līdz Himmelbergam.
Ciemošanās laikā latvieši tika izmitināti privātās mājās, un daudzi brīvprātīgie no Temas piedalījās ar savu transportu, ēdināšanu un citu praktisku palīdzību. Vienlaikus Sadraudzības biedrība tika saņēmusi lielu Velux-fonda pabalstu, par ko mēs viņiem esam ļoti pateicīgi.