dansk_flag   lettisk_flag  
         
  Nikolajs Stepanovs

nikolajs-stepanovs Nikolajs Stepanovs  
         

Nikolajs Stepanovs død

   

Miris Nikolajs Stepanovs

Dybt bedrøvede bekendtgører vi, at vores mangeårige leder for Gulbene By, Kommune og Amt, Ridder af Tre-Stjerne-orden af V grad Nikolajs Stepanovs (1950.06.02.- 2015.01.10.) er gået bort.

jeg indånder mit land

det er den største bekendelse af min kærlighed
og det dybeste tilhørsforhold

jeg indånder mit land

min himmel mine skove
mine vinde og også den gennemtræk
der tilhører
essensen af mit land

jeg indånder mit land –
lykkelig og ulykkelig med smerte og en lys sorg
håbefuld og for evigt…

M. Laukmane

Den stille efterårsfarverigdom er uventet blevet malet gråt af en sorgefuld besked – en selskabssjæl, karismatisk personlighed, forbillede for diplomati, et kreativt og forstående, lydhørt mennske, der var velkendt i samfundet – Nikolajs Stepanovs – er gledet bort i al evighed.

Sit 42 års lange arbejdsliv har N. Stepanovs uselvisk givet til folk i Gulbene By, Kommune og Amt. Nikolajs første arbejdsplads, efter han blev færdig i Daugavpils Pedagogiske Instutut, var Revelji 8-årige skole. Det var her, på denne skole, der lå så flot ved Gauja Å, arbejdskilden af den livlige, socialt aktive unge fysik-matematiklærer startede at risle og boble.
Den virkelig talentfulde, hengivne lærer blev der lagt mærke til meget hurtigt, og allerede efter to år blev han skolens inspektør. Kærligheden til sit arbejde, elever og kolleger samt evnen til målbevidst at se udviklingen af uddannelse i fremtiden gjorde, at han allerede efter ét år blev udvalgt som leder af Afdeling For Folkeuddannelse i Gulbene Amt. I de otte år, N. Stepanovs ledede afdelingen, fik han en udelt respekt fra amtets skoleinspektører, lærere, elever og forældre takket være sine visionære beslutninger og sande omhu for skolernes vækst og udvikling.
N. Stepanovs fremmede samarbejde mellem Letlands skoler samt benyttede gode eksempler fra arbejdserfaringer i andre landes skoler. Han blev valgt som bestyrelsesformand for Gulbene Folks Eksekutivkomité og senere – ved den lettiske befrielse – fik han som medlem af Folkefronten udvist endnu større tillid – han blev valgt til bestyrelsesformand for Gulbene Amtsråd. N. Stepanovs plejede selv at sige: “I mit arbejde samt værende i politik, gør jeg alt med maksimal indsats. Jeg er en af dem, der ikke kan køre med halve omdrejninger. Man skal løse problemerne og følge det planlagte til ende, ellers er det bedre helt at lade være.” Og virkelig – i hans ledelsestid udviklede Gulbene by, kommune og amt sig med velordnet infrastruktur. Han sørgede altid for udviklingen af uddannelses-, kultur-, sports- og andre establishementer ved at udvikle bred samarbejde mellem forskellige organisationer, ministerier og med udlandet. N. Stepanovs særlige, kloge, hjertelige og éns måde at kommunikere både med høj og lav var et godt eksempel på menneskelighed og diplomati.
Lige i midten af de turbulente kommunereformer i Letland, i 2009, blev N. Stepanovs bestyrelsesformand for Planlægningsregion Vidzeme og samtidig fik han tilliden fra de lokale samfund ved at få lov at fortsætte sit arbejde som amtsrådsmedlem i Gulbene Amt. I de sidste år ledede han Gulbene Amt og hvert eneste øjeblik tænkte på dets planmæssige og stabile, kreative udvikling på alle områder; han ønskede, at Gulbene Amt bliver et bosted for lykkelige og stolte mennesker.

Uden for arbejdet kendte man N. Stepanovs som en erfaringsrig, ivrig jæger, gæstfri vært i sin landbolig “Zaķakājas”, samt kender af landet og skovene.
I sit harmoniske ægteskab med sin ægtefælle Valentīna har han to voksne børn – datteren Diāna og sønnen Andris. Han var en fremragende bedstefar for sine to børnebørn, som han gav utrolig stor kærlighed og støtte.

Der er folk, hvis fodspor aldrig forvitrer, aldrig stilner af, aldrig forsvinder, fordi disse menneskers jordiske liv har været fuld af menneskekærlighed og uselvisk arbejde for at sikre fremtiden for deres by, amt og land.

Tak for de lange, arbejdsrige år, din utrolige visdom og menneskelighed.

Gulbenes Amtsråd

Vi siger farvel til Nikolajs Stepanovs
i kapellet ved Gulbenes Tanslavas Kirkegård (De nye kirkegård)
lørdag d. 3. oktober 2015 kl. 15:00.
Udgang til graven kl. 16.00

   

Dziļās sērās paziņojam, ka mūžībā aizgājis ilggadējais Gulbenes rajona, Gulbenes pilsētas un novada vadītājs, Triju zvaigžņu V šķiras ordeņa kavalieris Nikolajs Stepanovs (1950.06.02.- 2015.01.10.)

elpoju savu zemi

tā ir lielākā atzīšanās mīlestībā
un dziļākā
piederības sajūta

elpoju savu zemi

savas debesis savus mežus
savus vējus un arī tos caurvējus
kas piederas pie
manas zemes būtības

elpoju savu zemi -
laimīgi un nelaimīgi sāpīgi un smeldzīgi
cerīgi un mūžīgi…

M. Laukmane

Rimto rudens krāsainību negaidīti skumju iekrāsojusi sēru ziņa - Mūžības ceļos devies sabiedrības dvēsele, harizmātiska personība, diplomātijas paraugs, radošs, saprotošs, atsaucīgs, Latvijas sabiedrībā plaši pazīstams cilvēks - Nikolajs Stepanovs.

Savu 42 gadus ilgo darba mūžu N.Stepanovs ir nesavtīgi atdevis Gulbenes rajona, pilsētas un novada cilvēkiem. Pirmā darba vieta, pēc Daugavpils pedagoģiskā institūta beigšanas, ir Rēveļu 8-gadīgā skola. Tieši tur, Gaujas krastos esošajā skolā sāk urdzēt un burbuļot spridzīgā, sabiedriski aktīvā, jaunā fizikas-matemātikas skolotāja darba avots. Patiesi talantīgo, pašatdeves pilno pedagogu pamanīja ātri, un jau pēc diviem gadiem viņš kļuva par šīs skolas direktoru. Mīlestība pret savu darbu, skolēniem un darba kolēģiem, spēja skatīties mērķtiecīgi izglītības nākotnē, jau pēc gada, izvirzīja N.Stepanovu par Gulbenes rajona Tautas izglītības nodaļas vadītāju. Astoņus darba gadus, vadot nodaļu, N.Stepanovs ieguva nedalītu cieņu rajona skolu direktoru, pedagogu, skolēnu, vecāku vidū par saviem ilgtspējīgajiem lēmumiem, patiesajām rūpēm par skolu izaugsmi un attīstību. N.Stepanovs veicināja sadarbību gan ar Latvijas skolām, gan smēlās labās prakses piemērus citvalstu darba pieredzē. Viņu ievēlēja par Gulbenes Tautas deputātu padomes izpildkomitejas priekšsēdētāju, un vēlāk - Latvijas Atmodas laikā, viņam kā tautfrontietim, izrādīja vēl lielāku uzticību, ievēlot par Gulbenes rajona padomes priekšsēdētāju. Pats N.Stepanovs mēdza teikt: “Strādājot šajā darbā, esot politikā, visu daru ar maksimālu atdevi. Es esmu no tiem cilvēkiem, kas neprot strādāt ar pusapgriezieniem. Vai nu risināt un padarīt plānoto līdz galam, vai nesākt nemaz.”. Un tiešām - viņa vadībā Gulbenes rajons, pilsēta un novads attīstījās ar sakārtotu infrastruktūru. Viņš vienmēr rūpējās par izglītības, kultūras, sporta un citu iestāžu attīstību, veidojot plašu sadarbību starp dažādām organizācijām, ministrijām un ārvalstīm. N.Stepanova īpašā, gudrā, sirsnīgā spēja vienlīdzīgi komunicēt gan ar valsts prezidentiem, gan ar pilsētas sētniekiem bija cilvēcības un diplomātijas paraugs.
Esot Latvijas pašvaldību reformu virpulī, 2009. gadā N.Stepanovs kļuva par Vidzemes plānošanas reģiona priekšsēdētāju, visu šo laiku pašvaldību vēlēšanās saņemot arī vietējās sabiedrības uzticību – darbojoties kā Gulbenes novada deputātam. Pēdējos gadus viņš vadīja Gulbenes novadu, ik brīdi domājot par tā plānveida stabilu, radošu attīstību visās jomās, ļoti vēloties, lai Gulbenes novadā dzīvotu laimīgi un lepni cilvēki.

Ārpus darba N.Stepanovu pazina kā pieredzes bagātu, azartisku mednieku, “Zaķakāju” māju viesmīlīgu saimnieku, zemes un meža pazinēju.
Saskanīgajā laulībā ar dzīvesbiedri Valentīnu uzaudzinājis meitu Diānu un dēlu Andri, bija lielisks vectētiņš saviem diviem mazdēliem, kuriem sniedza bezgala lielu mīlestību un atbalstu.

Ir cilvēki, kuru soļi neaiziet, neapklust, neizgaist, jo zemes mūžs bijis pilns cilvēkmīlestības un nesavtīga darba savas pilsētas, novada un Latvijas nākotnei.

Paldies par ilgajiem, piepildītajiem darba gadiem un Tavu neizmērojamo sirdsgudrību un cilvēcību.

 

Gulbenes novada dome

Atvadīšanās no Nikolaja Stepanova
Gulbenes Tanslavu (Jauno kapu) kapu kapličā
sestdien, 2015. gada 3.oktobrī, pulksten 15:00
Izvadīšana plkst.16:00