dansk_flag   lettisk_flag

I 1992 opfordrede Uffe Ellemen Jensen til, at danske kommuner skulle etablere venskabsforbindelser med de nye, spinkle demokratier i Baltikum.
På samme tid havde Them Kommunes ungdomsskoleinspektør Torben Steenberg i forbindelse med kursusvirksomhed oplevet samarbejde med undgomsskoler i Baltikum, så han opfordrede også kommunen til aktivt at indlede samarbejde der.
Den danske ambassade i Riga blev kontaktet, og gennem ambassaden blev kontakten til Gulbene knyttet.
I september 1992 var delegation på besøg i Gulbene. Næste år i april kom en større delegation fra Gulbene til Them, og venskabskontrakten blev udformet og underskrevet.
Siden har det været kontakt på mange områder mellem kommunerne, der har været udvæksling af skolelærere, besøg af sangkor, kursus i Them for unge arbejdsløse fra Gulbene. To gange har Gulbene modtaget humanitær hjælp fra Them, og andre forskellige aktiviteter og tiltag er på vej.
I Them Kommunen er der etableret en venskabsbykomité, der koordinerer aktiviteterne her fra Them Kommunes side.
I maj 1995 kommer der igen besøg fra Gulbene. Deltagerne og programmet er endnu ikke fastlagt.
Der har været gjort flere tiltag på erhvervssamarbejde mellem viksomheder i Gulbene og Them. DIXIT har etableret en afdeling i Gulbene, med hvem der er samarbejdet om udgivelsen af telefonbøger til fire amter i Letland.
Et firma i Brande har et godt samarbejde om produktion af pallerammer, og efter en noget langsom start er der nu flydende leverancer fra savværket i Gulbene.

1992. gadā Ufe Elemens Jensens mudināja dāņu pašvaldības dibināt sadraudzību ar jaunajām, vēl vājajām demokrātijām Baltijā.
Tajā pašā laikā Temas pašvaldības jaunatnes kluba direktors Torbens Stīnbergs, piedaloties kursos, bija dzirdējis par sadarbību ar jaunatnes klubiem Baltijā un ierosināja, ka arī Tema varētu aktīvi sadarboties ar šīm zemēm.
Pašvaldība sazinājās ar Dānijas Vēstniecību Rīgā, un ar tās palīdzību tika nodibināti kontakti ar Gulbeni.
1992. gada septembrī Temas pašvaldības delegācija ciemojās Gulbenē. Nākošā gada aprīlī jau lielāka delegācija no Gulbenes ieradās Temā, un tika sastādīts un parakstīts sadraudzības līgums.
Kopš tā laika sadarbība starp pilsētām turpinās daudzās jomās. Ir bijusi darbapmaiņa skolotājiem, ir ciemojies koris, jauniešiem-bezdarbniekiem no Gulbenes ir bijuši kursi Temā, Gulbene divas reizes saņēmusi humanitāro palīdzību no Temas, un nākotnē paredzētas vēl citas aktivitātes, kā arī jauni ierosinājumi ir ceļā uz realizēšanos.
Temas komūnā ir nodibināta sadraudzības komiteja, kas koordinē sadarbību no Temas puses.
1995. gada maijā atkal gaidāmi ciemiņi no Gulbenes. Kas tie būs, vēl nav zināms, kā arī ciemošanās programma vēl nav izstrādāta.
Vairākas reizes ir mēģināts nodibināt sadarbību starp Gulbenes un Temas uzņēmumiem. Izdevniecība DIXIT Gulbenē ir izveidojusi meitas uzņēmumu, ar ko sadarbojas telefona grāmatu izdošanā četriem Latvijas rajoniem.
Firma no Brandes ir nodibinājusi sadarbību ar zāģētavu Gulbenē par paliktņu apmaļu produkcijas piegādi, kas nu, pēc mazliet lēna iesākuma, ir kļuvusi regulāra.