Beklager kvaliteten af billeder - de er skannede fra datidens aviser. Hvis du har deltaget i begivenhederne og har nogle originale billeder,
så skrev til antra@kahrius.dk
  Atvainojamies par foogrāfiju kvalitāti, - tās ir ieskanētas no tā laika avīzēm. Ja esat šajos pasākumos pedalījies/-usies, un Jums ir kādi oriģinālfoto, dodiet, lūdzu ziņu - antra@kahrius.dk
Lenin hviler i Gulbene
(Torben Kahr til Den Lokale Avis d., 4. januar 1995)
 
dansk_flag   lettisk_flag

Søren Goldmann, Marie Winther og Hans Bonde fra Them Kommune besøger træskuret med statuen af Lenin i Gulbene.

(Foto: Viggo Tyrrestrup?)

skuret_hvor_lenin_hviler_i_gulbene

Sorens Goldmens, Marīe Vintere un Hanss Bonde no Temas Komūnas apciemo koka šķūnīti Gulbenē, kurā atrodas Ļeņina statuja.

(Foto: Vigo Tieastrups?)

Fotograferet gennem en revne i træskuret ses her Lenins ansigtsudtryk.

(Foto: Viggo Tyrrestrup?)

lenins_hoved_ses_i_skuret

Nofotografēti caur dēļu šķūnīša spraugu, šeit redzami Ļeņina sejas vaibsti.

(Foto: Vigo Tieastrups?)

I et sammenflikket træskur på en oplagsplads ved et byggefirma hviler Lenin i Gulbene.
Skuret er i alt hast lavet kort efter Letlands anden revolution i foråret 1990. I sovjettiden stod den ca. fire meter høje statue af Lenin i Gulbene på pladsen foran Kulturhuset. Statuen var samlingssted for mange aktiviteter. Skolebørn skulle her lægge blomster ved forskellige begivenheder.
Mange steder i det tidligere Sovjetunionen, specielt i det ikke-russiske republikker blev statuerne af Lenin væltet og ødelagt ved aktioner, der havde tumultagtige former. Sådan gik det ikke for sig i Gulbene.
Man besluttede at lade en statsvirksomhed, som iøvrigt normalt står for det offentlige byggeri, foretage nedtagningen og senere opbevaringen af statuen.
Nu knap fem år efter nedtagningen er statuen satdig i godt behold i skuret. Ingen ved rigtig, hvad man skal stille op med den. Det har været forslag om etablering af et slags museum for sovjettiden, for - som det udtrykkes - at sikre, at den opvoksende generation ikke glemmer fortiden og de overgreb på nationalstaten og menneskerettighederne, der fandt sted.
Det er muligvis for tidligt med et museum nu, mener andre, uroen i Rusland og ustabiliteten i regionen taget i betragtning. De sindige borgere i Gulbene har ihvertfald besluttet, at der foreløbigt skal være fred om Lenins nuværende hvilested i Gulbene.
Ved det seneste besøg i Gulbene fra Them Kommune i septembermåned 1992 blev den liggende statue forevist for delegationen, dog kun gennem sprækker i det sammentømrede skur uden åbninger.
Skulle nogen være interesseret i at købe statuen - det er jo noget af en souvenir - så kendes prisen ikke. Og det er også usikkert, om den overhovedet er til salg. Men en fire meter høj statue af Lenin i baghaven vil nok kunne skabe opsigt og røre i ethvert parcelhuskvarter.

Uz ātru roku saslietā dēļu šķūnītī kādas celtniecības firmas laukumā Gulbenē atpūšas Ļeņins.
Šķūnītis tika steidzīgi uzbūvēts uzreiz pēc Latvijas otrās revolūcijas 1990. gada pavasarī. Padomju laikā šī apmēram četrus metrus augstā statuja atradās laukumā pretī Kultūras namam. Tā bija pulcēšanās vieta daudzos pasākumos. Skolēniem vairākos svētkos tur bija jānoliek ziedi.
Daudzās bijušās Padomju Savienības vietās, īpaši ne-krievu republikās, Ļeņina statujas tika ar pompu apgāztas un sabojātas, šiem notikumiem bija sacelšanās piegarša. Taču Gulbenē notika savādāk. Šeit tika nolemts, ka vienam valsts uzņēmumam, kas, starpcitu, ikdienā nodarbojas ar celtnieecību, statuja jānoceļ un vēlāk jārūpējas par tās glabāšanu.
Tā nu tagad, tikai nepilnus piecus gadus pēc pieminekļa nocelšanas no pjedestāla, minētajā šķūnītī tas joprojām atrodas labā stāvoklī. Neviens vēl īsti nezin, ko ar to iesākt. Ir bijis ierosinājums nodibināt tādu kā padomju laiku muzeju, tā sakot, lai nodrošinātu, ka jaunā paaudze neaizmirst pagātni un tos pārkāpumus, kas tika izdarīti pret nacionālu valsti un cilvēktiesībām.
Citi toties domā, ka, ņemot vērā nemierīgo situāciju Krievijā un nestabilitāti reģionā, muzeju veidot, iespējams, vēl ir par agru. Līdzsvarotie Gulbenes iedzīvotāji nolēmuši, ka pagaidām Ļeņina statujai jāliek miers, un tā jāatstāj savā «atpūtas vietā« Gulbenē.
Iepriekšējā Temas Pašvaldības delegācijas vizītē Gulbenē, kas notika 1992. gada septembrī, guļus noliktais piemineklis tika parādīts delegācijas locekļiem, - gan tikai pa slēgtai kastei līdzīgā šķūnīša dēļu spraugām.
Ja nu kāds vēlētos statuju nopirkt - tak jau sava veida suvenīrs - cena nav zināma. Un nav arī zināms, vai tā vispār tiek pārdota. Taču viens gan ir skaidrs - četrus metrus augsta Ļeņina statuja dārza iekšpagalmā pilnīgi droši izraisītu ievērības cienīgu uzmanību un izbrīnu jebkurā privātmāju rajonā.