Beklager kvaliteten af billeder - de er skannede fra datidens aviser. Hvis du har deltaget i begivenhederne og har nogle originale billeder,
så skrev til antra@kahrius.dk
  Atvainojamies par foogrāfiju kvalitāti, - tās ir ieskanētas no tā laika avīzēm. Ja esat šajos pasākumos pedalījies/-usies, un Jums ir kādi oriģinālfoto, dodiet, lūdzu ziņu - antra@kahrius.dk
Besøg
fra den lutherske kirke i Gulbene
(Torben Kahr til Den Lokale Avis d., 30. august 1995)
 
dansk_flag   lettisk_flag

Harijs Grigols, præst i Gulbene, overbringer en hilsen til menigheden i Them. Stående ved siden af Harijs Grigols ses tolken Olga Krieva, der er pensioneret engelsklærer i Gulbene.

(Foto: Torben Kahr)

niels_uldall_jessen_olga_krieva_harijs_grigols_i_them

Mācītājs no Gulbenes Harijs Grigols nodod sveicienus Temas draudzei. Harijam Grigolam blakus - tulks Olga Krieva, kas ir pensionēta angļu valodas skolotāja, arī gulbeniete.

(Foto: Torbens Kārs)

Gennem en uge har der været besøg fra den lutherske kirke i Gulbene, Them Kommunes venskabsby i Letland.
En delegation på fem personer med præsten Harijs Grigols som leder har med sognene i Them Kommune som værter besøgt kommunens kirkesogne. Der har været arrangeret besøg, møder og rundvisning med både kirkeligt og kulturelt islet.
En af målene med besøget er en udbygning af samarbejdet mellem menighederne i sognene både her og i Gulbene.
Ved søndagens gudstjeneste i Them Kirke blev gæsterne oficielt modtaget.
Som et symbol på venskabet fik de lettiske gæster to store alterlys fra Them Kirke, således at de i Gulbene kan tænde levende alterlys. Stagerne til alterlysene er en gave fra Virklund Kirke, der i sin midlertidige kirkebygning havde to alterlysestager, der ikke var anvendelse for ved det nye kirkebyggeri.
Det er planen, at der skal arrangeres en genvisit i Gulbene senere.
Kirken i Gulbene lider under 50 års sovjetstyre, hvor de, der har holdt liv i kirke og menighed, er blevet forfulgt og chikaneret. Kirkebygninger trænger i høj grad til restauration, og menigheden må selv med indsamlede midler afholde alle udgifterne.

Šonedēļ Temas komūnā ciemojas pārstāvji no Temas sadraudzības pilsētas Gulbenes luterāņu baznīcas.
Piecu cilvēku delegācija ar vadītāju mācītāju Hariju Grigolu priekšgalā pēc Temas komūnas draudžu ielūguma nu apciemo šejienes baznīcu draudzes. Tiek organizētas viesošanās, sapulces un ekskursijas gan ar garīgu saturu, gan tādas, kas iepazīstina ar šejienes kultūru.
Viens no ciemošanās mērķiem ir sadraudzības veidošana starp šejienes un Gulbenes draudzēm.
Svētdienas dievkalpojumā, kas notika Temas baznīcā, bija delegācijas oficiālā pieņemšana.
Kā draudzības simbolu no Temas baznīcas latviešu ciemiņi saņēma divas lielas altārsveces, lai draugi Gulbenē varētu iedegt dzīvo gaismu.
Altārsveču svečturis bija dāvana no Virklundas baznīcas, kam vecajā celtnē tādi bija divi, taču pēc jaunās baznīcas uzcelšanas, pēc viena no tiem vairs nebija vajadzības.
Ir doma, ka vēlāk tiks organizēta pretvizīte uz Gulbeni.
Gulbenes baznīca ir daudz cietusi 50 gadus ilgušā padomju režīma dēļ, - toreiz tie, kas uzturēja dzīvību baznīcā un draudzē, tika izsekoti un apspiesti. Ēkām ļoti nepieciešama restaurācija, un draudzei nākas maksāt par visiem izdevumiem no savas kolektes.