dansk_flag_rollover

Beklager kvaliteten af billeder - de er skannede fra datidens «Den Lokale Avis«.
Hvis du har deltaget i begivenhederne og har originale billeder, så skrev til antra@kahrius.dk

Nyt fra venskabsbyen
(Antra Kahr, DIXIT, til Den Lokale Avis 10.01.2001.
Siden er kommet til i samarbejde
med Gulbene lokale avis «Dzirkstele«.)


Jaunumi no sadraudzības pilsētas
(Antra Kāra, DIXIT, «Den Lokale Avis« 10.01.2001.
Lappuse tapusi sadarbībā
ar Gulbenes laikrakstu «Dzirkstele«. )

lettisk_flag_rollover

Atvainojamies par foogrāfiju kvalitāti, - tās ir ieskanētas no tā laika «Den Lokale Avis«. Ja esat šajos pasākumos pedalījies/-usies, un Jums ir oriģinālfoto, dodiet, lūdzu ziņu - antra@kahrius.dk

 
 
     
 

Dansere fra Gulbene Skole for 6-18-årige. I baggrunden - gruppens leder Irena Sproge.

(Foto: Gulbenes avis «Dzirkstele«.)


 

gulbenes_vidusskolas_deju_kopa_vaditaja_irena_sproge

Gulbenes Vidusskolas deju kopa. Aizmugurē - kopas vadītāja Irēna Sproģe.

(Foto: Gulbenes laikraksts «Dzirkstele«.)

 
 

Gulbene-gymnasiets folkedansergruppe “Ruusinjsh”. I næste bagerste række, i midten, gruppens leder Edite Kikuste.

(Foto: Gulbenes avis «Dzirkstele«.)

gulbenes_gimnazijas_deju_kopa_rusins_vaditaja_edite_kikuste

Gulbenes Ģimnāzijas tautas deju kopa «Rūsiņš«. Priekšpēdējā rindā, vidū - grupas vadītāja Edīte Ķikuste.

(Foto: Gulbenes laikraksts «Dzirkstele«.)

 
 

Præsten Atis Bambans med det nye orgel.

Foto: Gulbenes avis «Dzirkstele«.)

gulbenes_luteranu_baznica_macitajs_atis_bambans_jaunas_ergeles

Mācītājs Atis Bambāns ar jaunajām ērģelēm.

(Foto: Gulbenes laikraksts «Dzirkstele«.)

 
 

Den russiske ortodokse kirke i Stameriena bliver renoveret.

Foto: Gulbenes avis «Dzirkstele«.)

gulbenes_pareizticigo_baznica_stameriena_atjaunosana

Tiek atjaunota Stāmerienas pareizticīgo baznīca.

(Foto: Gulbenes laikraksts «Dzirkstele«.)

 
 

Alle laurbærrene gik til Gulbene

Der er tre skoler i Gulbene, hvor man kan få normalskolens (12 klassers) undervisning: den såkaldte Russiske Skole, hvor undervisning foregår på russisk, samt to skoler, hvor undervisningssproget er lettisk.
På alle tre skoler har man også dygtige dansere. I Gulbene Skole for 6-18-årige er der næsten 40 elever, som under ledelse af skolens gymnastiklærer Irena Sproge i deres fritid beskæftiger sig med dans. For ikke længe siden deltog de i regionalkonkurrencen i standard og latin dans og vandt samtlige tre medaljer - både gulv, sølv og bronze.

Gulbene Gymnasiet (skole for 14-18-årige) har til gengæld vist stor kunnen i folkedans. I juli sidste år var der Sang- og Dansefestival for Børn og Ungdom i Letlands hovedstad Riga. Her vandt gymnasiets dansegruppe “Ruusinjsh” førsteprisen til deres skole. Præmien var et Philips musikanlæg. Gruppens instruktør er skolens lærer i lettisk Edite Kikuste, der har stor erfaring i folkedanseundervisning.

Gulbene Lutherske Kirke har fået nyt orgel

I november sidste år skænkede Vista Menighed i Sturefors i Sverige et orgel til den Lutherske Kirke i Gulbene. Gulbene Menighed skulle dog selv betale for demonteringen, transporten og installationen af orglet. Pengene til disse tre formål blev givet af Gulbene Byråd og indsamlet blandt medlemmer af den lutherske menighed i Gulbene samt blandt private personer i Gulbene og i Them, hvor seks enkeltpersoner gav hver 1.000 kroner.
Orglet er bygget i 1966. Præsten Atis Bambans oplyser, at det er et af de nyeste og mest moderne orgler, der findes i lettiske lutherske kirker, hvor man kun finder få orgler, der er bygget efter den nyeste teknologi, og som er yngre end 30 år. Orglet skulle ikke repareres, kun stemmes.

Restaurering af den Russiske Ortodokse Kirke


I september sidste år påbegyndtes restaurering af den Russiske Ortodokse Kirke i Stameriena i Gulbene Amt. Kirken er et historisk objekt. Restaureringen omfatter taget, kuplerne og facaden og bilver udført af tre medarbejdere fra firmaet "Melna dzilna" i Riga. På nuværende tidspunkt er den midterste kuppel og korset allerede restaureret, og ruderne fra korsets små vinduer, som er lavet af bjergkrystal, er sat i. Kirken har også fået en ny kakkelovn, der er købt og installeret for menighedens penge. En sponsor, som ønsker at være anonym, har skænket en værdifuld ikon, der er købt i Amerika og lavet af 27 forskellige sorter mahogni.


Visi lauri tika Gulbenei

Gulbenē ir trīs skolas, kurās var iegūt vidējo (divpadsmit klašu) izglītību: tā sauktā Krievu Skola, kur apmācība noris krieviski, un divas skolas, kurās apmācību valoda ir latviešu.
Visās trīs skolas ir arī prasmīgi dejotāji. Gulbenes Vidusskolā (skola 6-18. gadīgiem bērniem) ir gandrīz 40 skolēni, kas brīvajā laikā, skolas fizkultūras skolotājas Irēnas Sproģes vadībā nodarbojas ar dejošanu.
Nesen viņi piedalījās reģionālajās standarta un latīņu deju sacensībās un ieguva veselas trīs medaļas - gan zelta, gan sudraba, gan bronzas.

Gulbenes Ģimnāzija (skola 14-18-gadīgiem bērniem) savukārt ir parādījusi lieliskas spējas tautas dejā. Pagājušā gada jūlijā, Latvijas galvaspilsētā Rīgā notika Bērnu un jauniešu dziesmu un deju svētki, un ģimnāzijas deju kopa «Rūsiņš« savai skolai izcīnija pirmo godalgu. Šī godalga bija Philips mūzikas iekārta. Deju kopas vadītāja ir ģimnāzijas latviešu valodas skolotāja Edīte Ķikuste, kurai ir liela pieredze tautas deju mācīšanā.

Gulbenes luterāņu baznīcai ir jaunas ērģeles

Pagājušā gada novembrī Stūrefōrsas apgabala Vistas pilsētas draudze uzdāvināja Gulbenes luterāņu baznīcai ērģeles. Gulbenes draudzei gan pašiem vajadzēja samaksāt par to izjaukšanu, transportu un kopā salikšanu. Līdzekļus šiem trim mērķiem deva Gulbenes Dome. Naudu deva arī Gulbenes luterāņu draudze, un arī sešas privātpersonas no Temas ziedoja katra 1.000 kronu.
Ērģeles ir būvētas 1966. gadā. Mācītājs Atis Bambāns pastāstīja, ka tās ir vienas no jaunākajām un modernākajām ērģelēm, kas atrodamas latviešu luterāņu baznīcās, kurās ir tikai dažas ērģeles, kas būvētas pēc jaunākās tehnoloģijas un ir jaunākas par 30 gadiem. Ērģeles nebija nepieciešams labot, pietika tikai ar skaņošanu.

Pareizticīgo baznīcas restaurēšana

Pagājšgad septembrī sākās Pareizticīgo baznīcas atjaunošana Gulbenes rajona Stāmerienas ciemā. Baznīca ir vēsturiskas nozīmes objekts. Restaurēšana ietver jumtu, kupolus un fasādi, un šos darbus veic trīs Rīgas firmas «Melna dzilna« darbinieki. Uz patreizējo brīdi vidējais kupols un krusts jau ir restaurēti, un krusta mazie lodziņi, kas veidoti no kalnu kristāla, jau ielikti. Baznīca ir tikusi arī pie jaunas krāsns, kas ir nopirkta un uzstādīta par draudzes līdzekļiem. Kāds sponsors, kas vēlējās palikt anonīms, ir uzdāvinājis baznīcai ļoti vērtīgu ikonu, kas ir pirkta Amerikā un ir veidota no 27 dažādām mahonija sugām.