dansk_flag

Generalforsamling i Foreningen for Venskabsbysamarbejdet Them-Gulbene med deltagelse af repræsentanter fra Gulbenes historiske smalsporstog Banitis, Toms Altbergs og Sergejs Tretjakovs, i Medborgerhuset Toftebjerg 25. maj 2011

Temas-Gulbenes Sadraudzības biedrības kopsapuce Toftebjēu Tautasnamā 2011. gada 25. maijā un tikšanās ar Gulbenes vēsturiskā šaursliežu dzelzceļa ļaudīm Tomu Altbergu un Sergeju Tretjakovu

lettisk_flag  
         
 

1. John Østergaard blev valgt som dirigent.
2. Jens Muff Hansen fremlagde formandsberetningen.
(Læs formandsberetningen her.)
3. Kasserer Torben Kahr fremlagde regnskabet, der blev godkendt.
4. Der var genvalg til bestyrelsesmedlemmerne: Niels Uldall-Jessen, Søren Goldmann og Antra Kahr.
5. Bente Simonsen blev nyvalgt til bestyrelsen.
6. Stig Madsen blev genvalgt som suppleant.
7. Der blev valgt ny revisor, som blev Arnold Simonsen.

På billedet: Jens fremlægger formandsberetningen.

(Foto: Torben Kahr)


jens_muff_hansen_generalforsamlingen_elleve_them_gulbene

1. Džons Estegō tika ievēlēts par sapulces vadītāju.
2. Biedrības priekšsēdētājs Jenss Mufs Hansens ziņoja par gada notikumiem biedrībā.
(Lasi ziņojumu šeit.)
3. Kasieris Torbens Kārs atskaitījās par finansēm, atskaite tika pieņemta.
4. Pārvēlēšanās vadībā vēlreiz tika ievēlēti Nilss Uldēls-Jesens, Sērens Goldmens un Antra Kāra. 5. Vadībā no jauna tika ievēlēta Bente Simonsena.
6. Stīgs Mesens atkārtoti tika ievēlēts kā aizvietotājs.
7. Tika ievēlēts jauns revizors - Arnolds Simonsens.

Attēlā: Jenss lasa priekšsēdētāja atskaiti.
(Foto: Torben Kahr)

 
         
 

Da der i den tidligere Them Kommune (nu Silkeborg Kommune) også findes en veteranbane, syntes foreningens bestyrelse, at det ville være oplagt, at folk fra både Gulbenes og Bryrup-Vrads veteranbaneorganisationer mødes for at udveksle erfaringer. Begge sider modtog forslaget med glæde, og to repræsentanter fra "Gulbenes-Aluksnes Banitis" - Toms Altbergs un Sergejs Tretjakovs besøgte den 24.-27. maj Them.

På billedet: Direktør for "Gulbenes-Alūksnes bānitis", Ltd, Toms Altbergs fortæller om Gulbene-veteranbanens historie og fremtidsplaner på Them-Gulbene-foreningens generalforsamling.

(Foto: Torben Kahr)


Læs mere om veteranbanen Gulbene-Aluksne her.

toms_altbergs_temas_gulbenes_sadraudzibas_biedribas_kopsapulce_

Tā kā bijušajā Temas (tagad Silkeborgas) komūnā arī ir šaursliežu dzelzceļa līnija, un tūrisma sezonā pa to kursē veterānbānītis, biedrības padomei šķita gluži likumsakarīgi, ka abu dzelzceļu organizāciju pārstāvjiem vajadzētu satikties, iepazīties un padalīties pieredzē. Abas puses ar prieku piekrita piedāvājumam, un 24.-27. maijā Temā viesojās divi organizācijas «Gulbenes-Alūksnes Bānītis« pārstāvji - Toms Altbergs un Sergejs Tretjakovs.

Attēlā: SIA" Gulbenes-Alūksnes bānītis" direktors Toms AltbergsTemas - Gulbenes biedrības kopsapulcē stāsta par Bānīša vēsturi un nākotnes plāniem.

(Foto: Torbens Kārs)


Par Gulbenes-Alūksnes bānīti lasi šeit.

 
         
 

I Them-Gulbene-foreningen er der en tradition at indkvartere gæster fra Gulbene hos foreningens medlemmer, for så har begge sider større mulighed for personlig kontakt. Denne gang var det Ellen og John Østergaard, der tog sig venligt af gæsterne.

På billedet til venstre: Sergejs Tretjakovs, Ellen og John Østergaard og Toms Altbergs.

(Foto: ?)

sergejs_tretjakovs_ellen_ostergaard_john_ostergaard_toms_altbergs

Temas-Gulbenes biedrībā ir tradīcija ciemiņus no Gulbnes izmitināt privāti pie biedrības locekļiem, lai abām pusēm būtu iespēja lielākam personīgam kontaktam. Šoreiz viesus mīļi pie sevis mājās uzņēma Ēlena un Džons Estego.

Attēlā no kreisās: Sergejs Tretjakovs, Ēlena un Džons Estego un Toms Altbergs.

(Foto: ?)

 
         
 

Da der i Gulbene overvejes at lave en natursti på en nedlagt jernbanelinje, syntes både Toms og Sergejs, det kunne være spændende at se og afprøve en sådan. Sammen med Jens og Søren fra venskabsforeningen tog de så en ca. 50 km lange cykkeltur fra Virklund til Horsens på naturstien, der tidligere var banen mellem Silkeborg og Horsens.

På billedet til venstre: Søren Goldmann, Jens Muff Hansen og Toms Altbergs.

(Foto: Sergejs Tretjakovs)

cykkeltur_paa_naturstigen_horsens_silkeborg_soeren_goldmann_jens_muff_hansen_toms_altbergs

Tā kā Gulbenē tiek domāts par velotakas izbūvi likvidētas dzelzceļa līnijas vietā, tad Sergejs un Toms labprāt vēlējās apskatīt un izmēģināt šādu taku Dānijā. Tā nu kopā ar sadraudzības biedrības Jensu un Sērenu visi četri nobrauca apmēram 50 km garo ceļu no Virklundas līdz Horsensai pa dabas taku, kas agrāk bija dzelzceļa līnija Silkeborga-Horsensa.

Attēlā no kreisās: Sērens Goldmens, Jenss Mufs Hansens un Toms Altbergs
.

(Foto: Sergejs Tretjakovs)

 
         
 

Og så er det bare fremad ....

På billedet til venstre: Toms Altbergs, Sergejs Tretjakovs og Jens Muff Hansen.

(Foto: Søren Goldmann)

Un tātad - uz priekšu...

Attēlā no kreisās: Toms Altbergs, Sergejs Tretjakovs un Jenss Mufs Hansens.

(Foto: Sērens Goldmens)

 
         
 

Tre flittige cyklister ved Them gl. stationsbygning, der nu er ombygget til privat beboelse.


På billedet til venstre: Toms Altbergs, Sergejs Tretjakovs og Jens Muff Hansen.


(Foto: Søren Goldmann)

toms_altbergs_jens_muff_hansen_sergejs_tretjakovs_ved_vrads_station

Trīs cītīgi riteņbraucēji pie Temas vecās stacijas ēkas, kas nu ir pārbūvēta privātēka.

Attēlā no kreisās: Toms Altbergs, Jenss Mufs Hansens un Sergejs Tretjakovs.

(Foto: Sērens Goldmens)

 
         
 

En lille doping i form af kaffe og Rittersport og en god snak om overnatningsmuligheder ved cykkelstien.

På billedet: Shelterpladset i Vrads. Til venstre: Jens Muff Hansen, Toms Altbergs og Sergejs Tretjakovs.

(Foto: Søren Goldmann)

jens_muff_hansen_toms_altbergs_sergejs_tretjakovs_paa_overnatningspladset_i_vrads

Neliels dopings kafijas un «Rittersport« veidā un saruna par nakšņošanas iespējām velotakas tuvumā.

Attēlā: Nakstmītnes Vrasā. No kreisās: Jenss Mufs Hansens, Toms Altbergs, un Sergejs Tretjakovs.

(Foto: Sērens Goldmens)

 
         
 

Og turen kan fortsætte ...

(Foto: Søren Goldmann)

toms_altbergs_jens_muff_hansen_sergejs_tretjakovs_paa_cykkelstigen_igen

Un brauciens turpinās ...

(Foto: Sērens Goldmens)

 
         
 

Et gammelt togsignal studeres.

På billedet: Sergejs Tretjakovs og Toms Altbergs ved et signalskive med påskrift: "Drej signalets skive mod toget, og dette standser."


(Foto: Søren Goldmann)

sergejs_tretjakovs_toms_altbergs_ved_signalskivet_ved_jernbanelinien_bryrup_vrads

Tiek apskatīta veca dzelzceļa ceļazīme.

Attēlā: Sergejs Tretjakovs un Toms Altbergs pie signāldiska, pie kura piestiprināts uzraksts:
«Pagriez signāldisku pret vilcienu, un tas apstāsies.«

(Foto: Sērens Goldmens)

 
         
  Toms Altbergs (til højre) og Jens Muff Hansen (i midten) ved veteranbanen i Bryrup. De er ved at blive interwieved af en journalist fra «Midtjyllands Avis«.

(Foto:Sergejs Tretjakovs)
veteranbanen_bryrup_vrads_journalist_fra_midtjyllands_avis_interwiever_jens_muff_hansen_og_toms_altbergs

Toms Altbergs (pirmais no labās) un Jenss Mufs Hansens pie Bruirupas-Vrasas veterānbānīša, sniedzot interviju žurnālistam no «Midtjyllands Avis«.

(Foto:Sergejs Tretjakovs)

 
     
 
 

Kollegaerne fra Gulbene blev hjerteligt modtaget af Bryrup-Vrads-veteranbanens folk, og de fik en god snak om deres fælles interesser.

På billedet fra venstre: Toms Altbergs, Sergejs Tretjakovs og Bo Thiesen i motorvognens styrhus på Bryrup-Vrads-toget.

(Foto: Jens Muff Hansen)

veteranbanen_bryrup_vrads_toms_altbergs_sergejs_tretjakovs_bo_thiesen

Bruirupas-Vrasas veterānbānīša ļaudis sirsnīgi uzņēma Gulbenes kolēģus, un abas puses varēja izrunāties par tos vienojošajām interesēm.

Attēlā no kreisās: Toms Altbergs un Sergejs Tretjakovs kopā ar Bo Thīesenu Bryrupas Vrasas vilciena motorvagona kabīnē.

(Foto: Jenss Mufs Hansens)

 
         
 

Toms Altbergs (til venstre) i lokomotivet på en tog på Danmarks Jernbanemuseum i Odense, sammen med medlem af foreningen for Bryrup-Vrads Veteranbane Bo Thiesen.

(Foto: Sergejs Tretjakovs)

odense_jernbanemuseum_toms_altbergs_bo_thiesen

Toms Altbergs (no kreisās) Dānijas Dzelzceļa Muzeja vilciena lokomotīves kabīnē Orhusā kopā ar Bryrupas-Vrasas Veterānbānīša biedrības locekli Bo Thīesenu.

(Foto: Sergejs Tretjakovs)

 
         
 

På billedet: Besøg på verdens ældste dampskib "Hjejlen". Toms Altbergs og Niels Uldall-Jessen.

Foto: Sergejs Tretjakovs)Citat fra Guinness Rekordbog:

Det ældste dampskib, der endnu er i drift er Hjejlen, som siden 18. juni 1861 har besejlet Silkeborgsøerne i Jylland.

Det svensk byggede dampskib "Skibladner" er ganske vist 5 år ældre, men det er blevet forlænget, og har to gange fået udskiftet motoren, mens Hjejlen efter 120 år med over 1 million passagerer stadig er uændret.

silkeborgsoerne_

Attēlā: Pasaulē vecākā tvaikoņa «Hjejlen« apskate. Toms Altbergs un Nilss Uldēls-Jesens.

(Foto: Sergejs Tretjakovs)Citāts no «Ginesa Rekordu Grāmatas«:

Vecākais tvaikonis, ko joprojām izmanto satiksmē, ir «Hjejlen«, kas kopš 1861. gada 18. jūnija ir kuģojis pa Silkeborgas ezeriem Jitlandē.

Zviedru būvētais tvaikonis «Skibladner« gan ir piecus gadus vecāks, taču laika gaitā ticis pagarināts, un tā motors nomainīts divas reizes, bet «Hjejlen« pēc 120 gadu ilgas kalpošanas un vairāk kā 1 miljonu pasažieru pārvadāšanas, joprojām ir, kāds bijis.

 
         
 

Sergejs Tretjakovs og Niels Uldall-Jessen på én af Silkeborgbådene. Himmelberget kan skimtes i baggrunden til venstre.

Foto: Toms Altbergs)


Hele ni både sejler på Silkeborgsøerne for at glæde turister, og syv af dem har fuglenavne: "Hjejlen", "Tranen", "Hejren", "Ternen", "Mågen", "Rylen" og "Falken".
Resterende to, der dog ikke
er med i "fugleflokken", hedder "Viking" og "Turisten".


sergejs_tretjakovs_niels_uldall_jessen_silkeborgsoerne

Attēlā: Sergejs Tretjakovs un Nilss Uldēls-Jessens izbraucienā ar vienu no Silkeborgas ezeru kuģīšiem. Kreisajā pusē saskatāms Himmelbergs.

(Foto: Toms Altbergs)

Pa Silkeborgas ezeriem tūristu priekam kursē deviņi kuģīši, septiņiem no tiem ir putnu vārdi: "Hjejlen" (dzeltenais tārtiņš), "Tranen" (dzērve), "Hejren" (gārnis), "Ternen" (zīriņš), "Mågen"(kaija), "Rylen" (šņibītis) un"Falken" (piekūns).
Atlikušos divus, kas gan šajā "putnu pulkā" neietilpst, sauc - "Viking" un "Turisten".

 
         
  Smalsporstoget Banitis ved Gulbene Station.
http://www.banitis.lv/

(Foto: Torben Kahr.)
banitis_pie_gulbenes_stacijas Šaursliežu dzelzceļa Bānītis pie Gulbenes Stacijas.
http://www.banitis.lv/

(Foto: Torbens Kārs.)
 
         
 

Veteranbanen Bryrup - Vrads er en af Midtjyllands store turistatraktioner. Den kører på et stykke af den nedlagte Horsens-Silkeborg jernbane som lukkede i 1968. Turen går fra Bryrup til Vrads - en meget smuk tur på ca. 5 km, tæt forbi søerne Kvindsø, Kulsø og Snabe Igelsø.
Det er Danmarks korteste tur - men nok den smukkeste!
(Information fra: www.veteranbanen.dk)

På billedet: Veteranbanen Bryrup-Vrads ved Vrads Station.

(Foto: Torben Kahr.)

veteranbanen-bryrup_vrads

Vēsturiskā Bruirupas-Vrasas dzelzceļa līnija, kas ir 1968. gadā slēgtā dzelzceļa maršruta Horsensa-Silkeborga daļa, pieder pie Vidusjitlandes iecienītākajiem tūrisma objektiem.
5 km garais ceļš no Bruirupas līdz Vrasai ir ļoti skaists - tas ved gar Kvindsē, Kulsē un Snēbes ezeriem. Tā ir Dānijas īsākā līnija - taču, šķiet, pati skaistākā!
(Informācija no: www.veteranbanen.dk)

Attēlā: Šaursliežu dzelzceļa Bruirupa-Vrasa vilciens pie Vrasas stacijas.

(Foto: Torbens Kārs.)