Formandens beretning 25. maj 2011

Aktiviteter og møder
Gennem det sidste år har der været afholdt flere udvekslingsarrangementer, med besøg her på stedet af folk fra Gulbene.

Koncert med klassiske og folkelige indslag ved generalforsamlingen 2010
Ved sidste års generalforsamling den 2. juni 2010 havde vi koncert med både klassiske og folkelige indslag. Traditionen tro blev der inviteret gæster fra Gulbene, denne gang var det tre musikere, som stod for de underholdende indslag.

En af de tre musikere var den unge Rihards Plesanovs, der har været blandt vinderne i internationale konkurrencer for unge pianister. Rihards havde medbragt sin mor, Ligita Plesanova, som underviser i musik på Gulbene Musikskole og Gulbene Gymnasium samt i børnehave. Den tredje gæst var Sarmite Semjonova, som er musiklærer både på Gulbene Musikskole og et gymnasium i Gulbene. Richards gav en meget fin koncert på flygelet og de to damer optrådte med fine sange.

Gæsterne var her i flere dage, og Richards nåede blandt andet på besøg på musikskolen i Århus, hvor han overværede undervisningsforløb og gav en koncert for skolens elever på klassisk linje.

Møde med Gulbene Storkommunes samarbejdspartnere og i Letlands Skoleelevers Sang- og Dansefestival d. 9. og 10. juli 2010
Fem medlemmer fra foreningens ledelse var inviteret af Gulbenes nye borgmester Sandra Daudzina til at deltage i mødet med Gulbene Kommunes samarbejdspartnere den 9. juli i Gulbene. Deltagerne var foreningens formand Jens Muff Hansen, Niels Uldall Jensen, Søren Goldmann samt Antra og Torben Kahr, der deltog i begivenhederne.

Ud over repræsentanter for vores forening deltog også venskabspartnere fra Polen (Ketrzyn), Rusland (Pskov og St. Petersburg), Litauen (Rietava) og Wales (Tredegar)

I forbindelse med mødet blev alle inviteret på tur i den smalsporede bane mellem Gulbene og Aluksne i pyntet festvogn, besøg i Stameriena ortodikse kirke, besøg på Gulbene kunstskole, aftenpicnic i det grønne og – som det store højdepunkt – invityation til at overvære Letlands Skoleelevers Sang- og Dansefestival i Riga den 10. juli.

Det sidste involverede blandt andet deltagelse i en stor march i Rigas gader blandt tusinder folkedragtsmykkede unge mennesker fra hele Letland – hvor vi gik sammen med Gulbene Storkommunes grupper - og og overværelse af en fantastisk opvisning på Daugava Stadion, koordineret mellem op mod 10.000 dansende unge mennesker på én gang.

Besøg af Gulbenes borgmester

Venskabsforeningen havde fra den 31. oktober til den 4. november 2010 besøg af Gulbene Storkommunens nye borgmester, Sandra Daudzina, og chefen for kommunens informationsafdeling, Guna Shvika. Formålet var at give den nye borgmester lejlighed til at møde os her i foreningen, se vores område og møde vores borgmester, Hanne Bæk Olsen.

Gæsterne besøgte Frisholm Skole, Toftevang, børnehaven, skolen og klubben i Gjessø og Them Kirke – og Jørgen Ballegaard var guide på tur rundt til naturmæssige og kulturelle seværdigheder i vores område.

Gulbenes borgmester deltog også i et medlemsmøde på medborgerhuset, hvor hun fortalte om den nuværende udvikling i Gulbene kommune, og onsdag den 3. november besøgte gæsterne Silkeborg Rådhus, hvor de blev modtaget og vist rundt af borgmester Hanne Bæk Olsen. Det var et godt møde, hvor begge borgmestre benyttede muligheden for at fortælle om og sammenligne forhold i Silkeborg og Gulbene.

Øvrige ting, som er sket

Vi har gennem det sidste års tid, takket være Antra Kahr, fået en meget fin hjemmeside op at køre, på både dansk og lettisk. Her kan man følge med i aktuelle begivenheder, og se beretninger og fotos fra de mange aktiviteter, der er sket i vores mangeårige venskabssamarbejde med Gulbene.

Gennem et stort arbejde er Antra ved at samle et fyldigt historisk materiale helt tilbage fra de første kontakter i 1992. Det er en meget fin historisk kronologi, Antra har samlet – og flere af foreningens medlemmer vil kunne se billeder af sig selv i yngre udgaver….     Hjemmesiden er absolut et besøg værd – på www.them-gulbene.dk.

Igen i 2011 har vi fået 20.000 kr. i støtte fra Silkeborg Kommune. Det er disse midler fra kommunen, der udgør det økonomiske grundlag for, at vi kan gennemføre de forskellige arrangementer.

Og så vil vi gerne igen takke de mange medlemmer, som har stillet sig til rådighed som værter og som aktive deltagere i afvikling af de arrangementer og besøg, som vi har haft.

Fremtidige aktiviteter

Nye arrangementer næste år afventer planlægning.