dansk_flag_rollover

Brugt vinterfodtøj
til skolebørn i Gulbene
((Niels Uldall-Jessen, Den Lokale Avis 20.11.2002.)

Lietoti ziemas apavi
Gulbenes skolniekiem
(Nilss Uldēls-Jesens, «Den Lokale Avis« 20.11.2002.)

lettisk_flag_rollover

 
 
     
 

I efterårsferien var undertegnede på besøg hos vore venskabsmenigheder i Gulbene og Lubana i Letland og blev hjerteligt modtaget af præsten Atis Bambans og repræsentanter for menighedsrådene med formændene Laura Dille og Iluta Kunce i hhv. Gulbene og Lubana. I Gulbene Kirke mødte vi også læge Laima Ludane, som stadig går ud og besøger syge i forbindelse med kirkens diakoniarbejde.
Kirken har næsten fået hele taget udskiftet med fine, nye tagplader samt repareret tømmeret i den ende i kirken, der blev ødelagt under krigen. Det har vi givet dem et godt tilskud til. Og man er nu ved at reparere væggene indvendig med gipsonitplader, inden de kan begynde at opsætte det nye orgel, som de har fået foræret fra en kirke i Sverige. Det er et brugt 22-stemmers pibeorgel, som kirkens unge organist Aivars selv skal sætte op med håndværksmæssig og orgelskyndig bistand.
Menigheden i Gulbene håber meget, at vi fra sognemenighederne i Them Kommune fortsat vil støtte dem økonomisk med istandsættelsen af deres store, gamle kirke, selv om den på mange måder er alt for stor til en menighed på kun 170 medlemmer ud af de godt 10.000 indbyggere, der er i Gulbene.
Kirkebygningen er fredet af myndigheder, som på den måde har pålagt menigheden en vedligeholdelsesforpligtelser, men selvfølgelig ønsker de også selv at bevare deres gamle kirke, så den kan bruges til gudstjenester, kirkelige handlinger og koncerter.
Vi besøgte også menigheden i Lubana Kirke, som ligger godt 50 km fra Gulbene. Der har de også en stor, smuk kirke, der er kommet helt uskadt gennem to verdenskrige og 50-års sovjetstyre. I Lubana har de generhvervet ejendomsretten til den gamle præstebolig fra før krigen, som af sovjetstyret blev inddraget til boliger for fem-seks familier, bl.a. nogle, der er kommet tilbage fra Sibirien og stadig ikke har andre steder at bo.
En af lejlighederne er dog frigjort til menighedens brug som mødelokale. Her har man også indrettet en genbrugsbutik, hvor folk kan bytte eller købe brugt tøj. De, der ikke har noget at betale med, kan også få uddelt det gratis, og det er der åbenbart stadig brug for blandt fattige familier - især på landet. De fortalte, at man stadig kan opleve, at nogle børn ikke kommer i skole om vinteren, fordi de ikke har noget vinterfodtøj. Præsten fortalte, at de også kendte en sådan fattigdom og tilsvarende behøv blandt børnefamilier i Gulbene.
Menighedsrådenes Gulbene-udvalg har derfor besluttet at indsamle noget godt, brugt vinterfodtøj til børn, som vi kan sende til Gulbene og Lubana som en julegave til uddeling blangt trængende familier. Vi forestiller os, at der rundt om i mange af vore hjem står noget brugbart vinterfodtøj, som er blevet for småt til vore egne børn, så vi har måttet købe nyt til dem.
Det vil vi gerne samle sammen og sende til Letland inden jul. Godt, brugt vinterfodtøj til børn kan indleveres i Præsteboligen i Vinding eller på Kirkekontoret i Them senenst 1. december.

Med venlig hilsen
Niels Uldall-Jessen,
sognepræst i Them


Rudens brīvdienās man iznāca pabūt mūsu Latvijas brāļu un māsu draudzēs Gulbenē un Lubānā, kur mani sirsnīgi uzņēma mācītājs Atis Bambāns un abu draudžu pārstāvji, kā arī Gulbenes draudzes priekšsēdētāja Laura Dille un Lubānas draudzes priekšsēdētāja Iluta Kunce. Gulbenes baznīcā satikām arī ārsti Laimu Ludāni, kas joprojām diakonijas uzdevumā dodas vizītēs uz slimnieku mājām.
Baznīcā ar jaunām jumta plāksnēm nomainīts gandrīz viss jumts, izremontētas arī koka daļas tajā baznīcas galā, kas tika izpostīts kara laikā. Šiem darbiem mēs esam devuši labu ziedojumu. Tagad ar ģipša plātēm tiek labotas iekšsienas, lai pēc tam varētu uzstādīt jaunās, no kādas baznīcas Zviedrijā iegūtās ērģeles. Tās ir 22 balsu stabuļērģeles, ko, ar prasmīgu meistaru un ērģeļu speciālistu palīdzību, saliks kopā pašu draudzes ērģelnieks Aivars.
Gulbenes draudze ļoti cer, ka mēs - Temas komūnas draudzes - arī turpmāk palīdzēsim ekonomiski viņu lielās, vecās baznīcas atremontēšanā, lai arī šī baznīca zināmā mērā ir par lielu draudzei, kas sastāv tikai no 170 locekļiem, īpaši ņemot vērā, ka Gulbenē ir 10.000 iedzīvotāju.
Baznīca ir valstiski aizsargājams objekts, un līdz ar to draudzei ir uzlikts pienākums šo dievnamu uzturēt labā kārtībā, taču, protams, ka arī paši draudzes locekļi vēlas saglabāt savu veco baznīcu, lai to varētu lietot dievkalpojumiem, dažādiem ar ticību saistītiem pasākumiem un koncertiem.
Mēs apciemojām arī Lubānas baznīcas draudzi. Lubāna atrodas mazliet vairāk kā 50 km attālumā no Gulbenes. Arī viņiem ir liela, skaista baznīca, kam paveicies izkļūt no abiem pasaules kariem un 50 gadus ilgušās padomju iekārtas varas pilnīgi neskartai. Lubānā draudzei ir izdevies atgūt īpašuma tiesības uz veco pirmskara mācītājmāju, kuru padomju vara savā laikā tika konfiscējusi dzīvokļiem un iemitinājusi tur piecas-sešas ģimenes, to skaitā ir dažas, kas atgriezušās no Sibīrijas, un kam joprojām nav citas dzīvesvietas.
Viens no dzīvokļiem tomēr ir atbrīvojies draudzes vajadzībām un tagad tiek izmantots kā sapulču telpa. Tur ir ierīkots arī lietoto apģērbu veikals, kurā ļaudis var iemainīt vai nopirkt drēbes. Tie, kam nav ar ko samaksāt, var saņemt drēbes arī par velti, un, acīmredzot, šāda vajadzība nabadzīgo ģimeņu vidū joprojām pastāv -it īpaši uz laukiem.
Mēs uzzinājām, ka joprojām gadās tā, ka daži bērni ziemā neapmeklē skolu, jo viņiem nav siltu apavu. Mācītājs pastāstīja, ka šāda nabadzība un līdzīgas vajadzības ir arī starp ģimenēm ar bērniem Gulbenē.
Temas draudžu Gulbenes padome tādēļ ir nolēmusi savākt labus, lietotus bērnu ziemas apavus, ko mēs varētu aizsūtīt uz Gulbeni un Lubānu kā Ziemsvētku dāvanu trūcīgajām ģimenēm. Domājam, ka daudzās mājās atradīsies labi, lietoti ziemas apavi, kas pašu bērniem nu ir palikuši par mazu, un tādēļ ir nācies viņiem nopirkt vietā jaunus.
Par mazu palikušos mēs labprāt savāktu un nosūtītu uz Latviju pirms Ziemsvētkiem. Labi, lietoti apavi bērniem var tikt nesti uz mācītājmāju Vindingas ciemā vai arī uz Temas baznīcas kantori līdz 1. decembrim.

Ar draudzīgu sveicienu,
Nilss Uldēls-Jesens,
Temas draudžu mācītājs