dansk_flag_rollover

 

Offentligt møde i Foreningen for
venskabssamarbejdet Them-Gulbene
(Erik Andreassen, DIXIT, til Den Lokale Avis 18.09.2002.

Atklātā sapulce Temas-Gulbenes
Sadraudzības biedrībā
(Ēriks Andrēasens, DIXIT, «Den Lokale Avis« 18.09.2002.)

lettisk_flag_rollover

 

 
 
     
  Arkivfoto fra «Den Loale Avis« - Bette Big Band og gruppens leder Hans Holm ved De Danske Kulturdage i Gulbene i maj 1997.

Foto: Torben Kahr)
bette_big_band_hans_holm_danske_kulturdage_i_gulbene_danu_kulturas_dienas_gulbene Foto no «Den Lokale Avis« arhīva: «Bette Big Band« un grupas vadītājs Hanss Holms Dāņu kultūras dienās Gulbenē 1997. gada maijā.

(Foto: Torbens Kārs)
 
 

Tirsdag den 24. september afholder foreningen sit første offentlige arrangement i Toftebjerg Medborgerhus.

For nylig dannedes Foreningen for Venskabsbysamarbejdet Them - Gulbene. Den har til formål at arbejde for en stadig styrkelse af kontakterne mellem enkeltpersoner, grupper og institutioner i de to områder - herunder mellem kommunernes foreninger, virksomheder, kirker og kommunale institutioner.
Den nyoprettede forening indbyder alle, der er interesserede i venskabsbysamarbejdet til at møde op. Mødet er offentligt, så det kræver ikke medlemskab af foreningen at deltage.
Efter en velkomst ved foreningens formand Jens Muff Hansen vil sognepræst Niels Uldall-Jessen give en kort redgørelse over venskabsbysamarbejdets historie og de nye rammer.
Derefter vil Antra og Torben Kahr orientere om udviklingen i Letland og Gulbene de sidste ti år samt om den aktuelle situation. Det vil bl.a. ske med videooptagelser fra før og helt op til denne sommer. Antra og Torben vil også besvare spørgsmål fra de fremmødte.
Herefter er der lagt op til, at både mødedeltagere og foreningens bestyrelse kan komme med idéer til foreningens arbejde de kommende år. Niels Uldall-Jessen har allerede foreslået en lettisk-dansk kulturuge i 2003-4.
Afslutningsvis arrangerer Toftebjerg Medborgerhus “lettisk kaffe- og kagebord” for deltagernes egen regning.


Otrdien, 24. septembrī Toftebjēu tautas namā biedrība noturēs savu pirmo atklāto pasākumu.

Nesen tika nodibināta Temas-Gulbenes Sadraudzības biedrība. Tās mērķis ir turpināt stiprināt kontaktus starp privātām personām, grupām un institūcijām abos apgabalos, tā skaitā arī starp pilsētu biedrībām, iestādēm, baznīcām un komunālajām institūcijām.
Jaunizveidotā biedrība ielūdz uz pasākumu visus, kas vēlētos piedalīties sadraudzības veidošanā. Sapulce ir atklāta, un, lai tajā piedalītos, nav nepieciešams būt biedrības loceklim.
Pēc biedrības priekšsēdētāja Jensa Mufa Hansena uzrunas draudzes mācītājs Nilss Uldēls-Jesens sniegs īsu pārskatu par sadarbības vēsturi un tās jauno veidolu.
Pēc tam Antra un Torbens Kāri pastāstīs par attīstīb Gulbenē un Latvijā vispār pēdējos desmit gados un pašlaik. Tiks rādīti video no pašiem pirmsākumiem līdz pat šai vasarai. Antra un Torbens atbildēs arī uz sanākušo jautājumiem.
Pasākuma turpinājumā būs laiks, lai visi, kas ieradušies, un biedrības vadība varētu nākt klajā ar ierosinājumiem biedrības darbībai nākamo gadu laikā. Nilss Uldēls-Jesens jau tagad ir ierosinājis 2003. vai 2004. gadā sarīkot latviešu-dāņu kultūras nedēļu.
Noslēgumā Toftebjē tautas nams piedāvā «latviešu kafijas galdu« par uz sanākušo rēķina.